הדפסה

בית המשפט המחוזי בלוד חדל"ת 54934-02-20

בפני
כבוד ה שופטת עירית וינברג-נוטוביץ

המבקשים:

  1. איזי מליכוב
  2. דוד רדקו
  3. איגור זימבוסקי
  4. יהושוע עזוז

נגד

המשיבים:

  1. מ.א.י. שרותי תחבורה לתיירים בע"מ
  2. ממונה על חדלות פירעון – מחוז תל אביב

החלטה

נקבע לדיון ליום 23.3.20 שעה 8:30 .

ב"כ המבקשים ימציא לממונה עותק מהבקשה, הנספחים שצורפו לה, עותק מהחלטה זו וכן הודעה על הגשת הבקשה ועל מועד הדיון בה, לצורך פרסומה, ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט- 2019 (להלן: " התקנות"), בלא דיחוי.
כמו כן, ימציא ב"כ המבקשים לחברה עותק מהבקשה, הנספחים שצורפו לה ועותק מהחלטה זו, הכל בהתאם להוראות תקנה 23 לתקנות.
ההמצאה תבוצע בדואר רשום בתוספת אישור מסירה או במסירה אישית.

התנגדות תוגש תוך 14 ימים ממועד פרסום ההודעה על הגשת הבקשה.

המבקשים יגיש ו תשובה להתנגדות תוך 7 ימים לאחר מכן.

הממונה יפעל על פי הוראות תקנה 21 לעניין פרסום דבר הגשת הבקשה.

ב"כ המבקשים ימציא אישורי המצאה וכן אישור הממונה על ביצוע הפרסום כדין עד 7 ימים עובר למועד הדיון שנקבע.

ניתנה היום, ל' שבט תש"פ, 25 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.