הדפסה

בית המשפט המחוזי בלוד חדל"ת 52629-07-20

בפני
כבוד ה שופטת עירית וינברג-נוטוביץ

המבקשת:

א.י.ק.נ בע"מ

נגד

המשיבים:

  1. צדי בר אור אחזקות בע"מ, ח.פ 515541001
  2. ממונה על חדלות פירעון - מחוז תל אביב

החלטה

נקבע לדיון ליום 16.9.20 שעה 9:00.

ב"כ המבקשת ימציא לממונה עותק מהבקשה, הנספחים שצורפו לה, עותק מהחלטה זו וכן הודעה על הגשת הבקשה ועל מועד הדיון בה, לצורך פרסומה, ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט- 2019 (להלן: " התקנות"), בלא דיחוי.
כמו כן, ימציא ב"כ המבקשת לחברה עותק מהבקשה, הנספחים שצורפו לה ועותק מהחלטה זו, הכל בהתאם להוראות תקנה 23 לתקנות.
ההמצאה תבוצע בדואר רשום בתוספת אישור מסירה או במסירה אישית.

התנגדות תוגש תוך 14 ימים ממועד פרסום ההודעה על הגשת הבקשה.

המבקשת תגיש תשובה להתנגדות תוך 7 ימים לאחר מכן.

הממונה יפעל על פי הוראות תקנה 21 לעניין פרסום דבר הגשת הבקשה.

ב"כ המבקשת ימציא אישורי המצאה וכן אישור הממונה על ביצוע הפרסום כדין עד 7 ימים עובר למועד הדיון שנקבע.

ניתנה היום, ב' אב תש"פ, 23 יולי 2020, בהעדר הצדדים.