הדפסה

בית המשפט המחוזי בלוד חדל"ת 51898-02-20

בפני
כבוד ה שופטת עירית וינברג-נוטוביץ

המבקשים:

  1. עו"ד ליאור מזור
  2. טל קדם
  3. קדם הדרים בע"מ (להלן: "החברה")

נגד

המשיבים:
ממונה על חדלות פירעון - מחוז תל אביב

החלטה

נקבע לדיון ליום 22.3.20 שעה 9:00.

החברה תמציא לממונה עותק מהבקשה, הנספחים שצורפו לה, עותק מהחלטה זו וכן הודעה על הגשת הבקשה ועל מועד הדיון בה לצורך פרסומה ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט- 2019 (להלן: "התקנות"), בלא דיחוי.
כמו כן, תמציא החברה עותק מהבקשה, הנספחים שצורפו לה ועותק מהחלטה זו לנושים המהותיים, הכל בהתאם להוראות תקנה 22 לתקנות.
ההמצאה תבוצע בדואר רשום בתוספת אישור מסירה או במסירה אישית.

התנגדות תוגש תוך 14 ימים ממועד פרסום ההודעה על הגשת הבקשה.

החברה תגיש תשובה להתנגדות תוך 7 ימים לאחר מכן.

הממונה יפעל על פי הוראות תקנה 21 לעניין פרסום דבר הגשת הבקשה.

החברה תמציא אישורי המצאה וכן אישור הממונה על ביצוע הפרסום כדין עד 7 ימים עובר למועד הדיון שנקבע.

ניתנה היום, כ"ט שבט תש"פ, 24 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.