הדפסה

בית המשפט המחוזי בלוד חדל"ת 51376-02-20

בפני
כבוד ה שופטת עירית וינברג-נוטוביץ

המבקשות: 1 . דלהום פתרונות מתקדמים לרכב בע"מ
2. דלהום זגגות ושירותי רכב בע"מ
3. דלהום סחר ואחזקות בע"מ
4. סיטי פארטס בע"מ
5. דלהום סוכנויות בע"מ
6. דלהום גרירה והובלות בע"מ
7. דלהום טריפל אי בע"מ
8 . חמדאן פדילה

-נגד-

המשיב: המומנה על חדלות פירעון - מחוז תל-אביב

החלטה

לאחר עיון בבקשה, בנספחיה ובתגובת הממונה, שוכנעתי כי קיימות ראיות לכאורה לכך שמתקיימים התנאים למתן צו פתיחת הליכים כנגד החברות וכי יש צורך במינוי בעל תפקיד לשם שמירת נכסי החבר ות.

לפיכך, בהתאם לסעיף 20(א)(2) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "חוק חדלות פירעון"), אני מורה על מינוים של עו"ד אוהד הראל ורו"ח בועז ברזילי כנאמ נים זמני ים לחבר ות.

הנאמנים הזמני ים יפקיד ו התחייבות עצמית ע"ס 100,000 ₪.

הנאמנים הזמני ים מוסמ כים לתפוס, לשמור ולבטח את נכסי החבר ות, בכפוף לכל דין. כמו כן, מוסמכים להפעיל ולנהל את החבר ות, לבחון הצעות למכירתן או למכירת נכסיה ן ופעילות ן. יובהר כי לא ימומשו נכסים או יבוצעו עסקאות, אלא באישור בית המשפט בהתאם לסעיף 20(א)(1) לחוק חדלות פירעון.

ניתן צו איסור לפרוע את חובות העבר של החברות והקפאת הליכים כנגד ן.

לדיון במעמד הצדדים ליום 4.3.20 שעה 13:00.

הנאמנים הזמניים יגיש ו דו"ח ראשון עד ליום 3.3.20 שעה 10:00.

החברות ימציאו הודעה בדבר מתן הסעד הזמני בהתאם לתקנה 30 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019 (להלן: " התקנות") וכן יפרסמו הודעה בהתאם לטופס 3 בתוספת לתקנות על מתן הצו, בשני עיתונים יומיים בעלי מוסף כלכלי או עיתונים כלכליים.

החברות יגישו בקשה עיקרית נפרדת בה יתייחסו להערות הממונה בתגובתו ויצרפו את המסמכים הנדרשים, וזאת עד ליום 1.3.20 שעה 10:00 .

ניתנה היום, כ"ח שבט תש"פ, 23 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.