הדפסה

בית המשפט המחוזי בלוד חדל"ת 43488-07-20

בפני
כבוד ה שופטת עירית וינברג-נוטוביץ

המבקשים:

  1. סנא זאהר מנסור
  2. מוחמד מנסור
  3. ריהאם מנסור
  4. עבדאלרחים עודה
  5. רנדה מנסור
  6. עבדאלקאדר מנסור
  7. מורסי מנסור
  8. סאמר קשוע
  9. חאלד תובה
  10. מהא תובה

נגד

המשיבים:
1. ממונה על חדלות פירעון - מחוז תל אביב

2. גלי הנגב והערבה 2011 בע"מ, ח.פ 514594928

החלטה

נקבע לדיון ליום 23.9.20 שעה 9:00.

ב"כ המבקשים ימציא לממונה עותק מהבקשה, הנספחים שצורפו לה, עותק מהחלטה זו וכן הודעה על הגשת הבקשה ועל מועד הדיון בה, לצורך פרסומה, ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט- 2019 (להלן: "התקנות"), בלא דיחוי.
כמו כן, ימציא ב"כ המבקשים לחברה עותק מהבקשה, הנספחים שצורפו לה ועותק מהחלטה זו, הכל בהתאם להוראות תקנה 23 לתקנות.
ההמצאה תבוצע בדואר רשום בתוספת אישור מסירה או במסירה אישית.

התנגדות תוגש תוך 14 ימים ממועד פרסום ההודעה על הגשת הבקשה.

המבקשים יגישו תשובה להתנגדות תוך 7 ימים לאחר מכן.

הממונה יפעל על פי הוראות תקנה 21 לעניין פרסום דבר הגשת הבקשה.

ב"כ המבקשים ימציא אישורי המצאה וכן אישור הממונה על ביצוע הפרסום כדין עד 7 ימים עובר למועד הדיון שנקבע.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, 21 יולי 2020, בהעדר הצדדים.