הדפסה

בית המשפט המחוזי בלוד חדל"ת 39220-07-20

בפני
כבוד ה שופטת עירית וינברג-נוטוביץ

המבקש:

שלומי שמאי

נגד

המשיבים:
1. ממונה על חדלות פירעון – מחוז תל אביב

2. קינג דורז בע"מ, ח.פ 514365709

החלטה

נקבע לדיון ליום 30.9.20 שעה 9:00.

המבקש ימציא לממונה עותק מהבקשה, הנספחים שצורפו לה, עותק מהחלטה זו וכן הודעה על הגשת הבקשה ועל מועד הדיון בה, לצורך פרסומה, ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט- 2019 (להלן: "התקנות"), בלא דיחוי.
כמו כן, ימציא המבקש לחברה עותק מהבקשה, הנספחים שצורפו לה ועותק מהחלטה זו, הכל בהתאם להוראות תקנה 23 לתקנות.
ההמצאה תבוצע בדואר רשום בתוספת אישור מסירה או במסירה אישית.

התנגדות תוגש תוך 14 ימים ממועד פרסום ההודעה על הגשת הבקשה.

המבקש יגיש תשובה להתנגדות תוך 7 ימים לאחר מכן.

הממונה יפעל על פי הוראות תקנה 21 לעניין פרסום דבר הגשת הבקשה.

המבקש ימציא אישורי המצאה וכן אישור הממונה על ביצוע הפרסום כדין עד 7 ימים עובר למועד הדיון שנקבע.
ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, 21 יולי 2020, בהעדר הצדדים.