הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים 26

בפני
כב' השופט אריה רומנוב

המערער

רו"ח מנחם ויזל

נגד

המשיבים

  1. מועצת רואי חשבון
  2. איתי מתתיהו

המערער: בעצמו
ב"כ משיבה 1: עו"ד שני שושנה ינאי, פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

החלטה

1. עניינה של החלטה זו בבקשת משיבה 1 למתן ארכה להגיש כתב תשובה מטעמה עד לאחר שתינתן הכרעה בבקשה לסילוק על הסף שהוגשה על ידה. לאחר שנתתי דעתי לנימוקי הבקשה ולנסיבות העניין החלטתי לדחות את בקשת המשיבה, ולהורות למשיבים להגיש תשובה לגוף הטענות המועלות על ידי המערער בערעורו.

2. לערעור שהוגש על ידי המערער שני פנים: מצד אחד הוא משיג על כך שהמועצה החליטה שלא לנקוט בהליכים משמעתיים נגד משיב 2, ומצד שני הוא משיג על כך שהמועצה החליטה לשקול נקיטת הליכים משמעתיים נגדו ונגד בנו . המשיבה מעלה טענות בשאלת סמכותו ש ל בית משפט זה, במתכונת הנוכחית, לדון בערעור, ועל פני הדברים נראה כי מדובר בשאלה מורכבת מכפי שנדמה בתחילה. די אם אציין שעמדת המשיבה כי הסמכות לדון בפן הראשון של הערעור מסורה לבית המשפט לעניינים מנהליים, לא התקבלה על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בעת"מ 11219-07-19 עמותת ז.פ. נ' מועצת רואי החשבון.

3. לכך יש להוסיף, כי ביום 13.5.18 התקבל תיקון מס' 9 לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955 אשר כולל רפורמה בתחום הדין המשמעתי לרואי החשבון. ככל הידוע, על הפרק עומדת עתה התקנת תקנות המיועדות להסדיר את סדרי הדין בדיון לפני ועדת המשמעת ובערעור לבית המשפט. לא ברור מה ההשלכה של החקיקה החדשה, אם בכלל, על עניינו של הערעור שלפניי.

4. הנה כי כן, הדברים מחייבים ליבון.

5. לנוכח האמור אני קובע, כי על המשיבים להגיש תשובה לטענות המועלות על ידי המערער בערעורו, עד ליום 15.11.19. לאחר קבלת התשובות ייקבע מועד לדיון בערעור, במסגרתו תידונה גם טענות הסף המועלות על ידי המשיבה.

6. בטרם סיום אציין, כי המערער עדיין לא הגיש את החלטת המועצה עליה הוא מערער, כפי שהתחייב לעשות ב"התייחסות המערער בהתאם להחלטת כב' השופט מיום 16.04.2018". המערער מתבקש לעשות זאת בתוך 10 ימים. בנוסף הוא מתבקש להודיע האם בינתיים התקבלה החלטה בדבר נקיטה בהליכים משמעתיים נגדו ו/או נגד בנו.

7. המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים ותעביר את התיק לעיוני ביום 17.11.19.

ניתנה היום, כ"ו אלול תשע"ט, 26 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.