הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"צ 17926-12-17

לפני כב' השופטת גילה כנפי-שטייניץ, סגנית נשיא

בעניין:
נתן דגני
ע"י ב"כ עו"ד ר' גורודיסקי

המבקש

נ ג ד

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד א' בליזובסקי

המשיבה

החלטה

1. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, בה נטען שהמשיבה מחזיקה מאות חדרים בבניינים משותפים ברחבי הארץ, המשמשים אותה להחזקת ציוד המשרת "צרכי תקשורת שכונתיים" (כהגדרת הדו"חות השנתיים של המשיבה) (להלן – " חדרי ריכוז"), ואשר לגבי רובם לא הוסדרו הזכויות עם בעלי הזכויות במקרקעין . כן נטען שעל פי דו"חותיה הכספיים של המשיבה מספרם של חדרי הריכוז אף עולה בהתמדה משנה לשנה. המבקש מוסיף וטוען כי המשיבה מתעשרת שלא כדין על חשבון בעלי הזכויות במקרקעין, ע"י עשיית שימוש בחדרים אלה מבלי לשלם דמי שימוש או דמי שכירות ואף לא את הוצאות האחזקה הכרוכות בשימושה, תוך ניצול חוסר מודעותם של בעלי הזכויות לזכותם לקבל תשלום בגין השימוש שעושה המשיבה בקניינם.

2. בתשובתה לבקשת האישור מודה המשיבה כי היא מחזיקה כיום 1280 חדרי ריכוז ברחבי הארץ, אולם היא טוענת כי חדרי הריכוז מוחזקים כדין בידיעת ובהסכמת בעלי הדירות, אשר אינם זכאים לדרוש דמי שימוש בגין שימושיה.

3. המשיבה טוענת כי לפי ההסדרים החקיקתיים שחלו עד ליום 9.8.01, מועד היכנסו לתוקף של תיקון 25 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982, כפי שפורטו בתשובתה, הייתה המשיבה בעלת הסמכות להתקין תשתיות תקשורת במקרקעין פרטיים ללא הסכמת בעלי הזכויות במקרקעין. באשר לתקופה שלאחר תיקון 25 נטען, כי המשיבה נדרשת להסכמת בעלי מקרקעין פרטיים להנחת תשתיות במקרקעיהם, אולם מכוח תקנה 16 לתקנות הבזק ( התקנה, תפעול ותחזוקה), תשמ"ה-1985, היא רשאית לדרוש את הקצאתו של חדר ריכוז שישרת גם " מבקשים אחרים" כתנאי מוקדם למתן שירותיה. המשיבה מוסיפה וטוענת כי שתיקת המחוקק בכל הקשור לתשלום דמי שימוש לבעלי המקרקעין בגין הקצאת חדרי הריכוז, מהווה " הסדר שלילי מכוון" השולל את זכותם של בעלי המקרקעין לתבוע מן המשיבה דמי שימוש בגין כך.

4. המשיבה מוסיפה וטוענת, בין יתר טענותיה, כי בתקופה שעד לתיקון 25 הייתה המשיבה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל, וכי חלק מחדרי הריכוז הועברו אליה " בירושה" ממשרד התקשורת שהחזיק בהם טרם הקמתה.

5. בטרם ייקבעו הבקשות לשמיעה סברתי כי ראוי לקבל את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה ( לרבות עמדת משרד התקשורת כרגולטור המופקד על התחום) בסוגיות המרכזיות העולות מן הבקשה. זאת הן כמי שאמון על האינטרס הציבורי, והן בשים לב לטענות המשיבה כי היא באה בנעלי המדינה בכל הקשור לזכויות בחלק מחדרי הריכוז.

6. אבקש כי עמדת היועץ המשפטי לממשלה תוגש לבית המשפט תוך 60 יום מהיום.

מזכירות בית המשפט תעביר העתק ההחלטה לצדדים וכן ליועץ המשפטי לממשלה באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים ( אזרחי). כמו כן, תאפשר לפרקליטות גישה לתיק האלקטרוני.

ניתנה היום, ל' תשרי תשע"ט, 09 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.