הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"פ 14652-02-17

בפני
כבוד ה שופט אברהם רובין

המאשימה

מדינת ישראל באמצעות רשות המיסים-מע"מ:היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים

נגד

הנאשמים

  1. יגאל דוגה
  2. שרון עדקי
  3. שיא שי עד בע"מ
  4. אילון דוגה בע"מ

החלטה

לפניי בקשת המאשימה לתקון כתב האישום בחמישית.
על פי הנטען באישום הראשון, הנאשמים קשרו קשר לקבל במרמה רישיון "נותן שירותי מטבע" עבור הנאשמת 3 . לשם כך הסתירו הנאשמים את מעמדו של הנאשם 1 בנאשמת 3,זאת מחשש ש לא יינתן לה רישיון בשל עברו הפלילי של הנאשם 1 ובשל העובדה שהתנהלו בעניינו הליכי פשיטת רגל. בסעיף 4 לכתב האישום, בנוסחו עובר לתיקון המבוקש, נכתב כי התנאים לקבלת רישיון נותן שירותי מטבע אינם מאפשרים מתן רישיון למי שיש לו עבר פלילי או שמתנהלים בעניינו הליכי פשיטת רגל. במסגרת הבקשה הנוכחית מבקשת המאשימה לתקן את סעיף 4, כך שחלף האמור ייכתב בו, בין היתר, כי: "לשם רישום במרשם וקבלת תעודת רישום...על המבקש היה לעמוד , בין היתר בתנאים לרישום נותן שירותי מטבע ...ובכללם בתנאי ....לפיו המבקש לא הורשע בעבירה אחרת שלדעת הרשם מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע". כמו כן מבקשת המאשימה לתקן את סעיף 6 לכתב האישום, כך שיתווסף בו משפט לפיו: "שרון ויגאל סברו כי עברו הפלילי של יגאל יחד עם עובדת היותו פושט רגל, היו מונעים ממנו את קבלת הרישיון", וכי בשל סיבה זו הם נמנעו מלהצהיר על חלקו ומעמדו של יגאל בנאשמת 3.
הנאשמים מתנגדים לתיקון בטענה שהבקשה הוגשה בשיהוי ניכר. כמו כן, הנאשמים טוענים כי מדובר במקצה שיפורים שמבצעת המאשימה לאור בקשה לקבלת חומרי חקירה שהגישו הנאשמים בגדרה נחשף קו הגנתם, לפיו אין בדין איסור מוחלט האוסר על מתן רישיון למי שיש לו עבר פלילי, ועל כן ממילא לא ניתן לייחס ל נאשמים כוונה להסתיר את עברו הפלילי של יגאל ואת מעורבותו בהליך של פשיטת רגל.
לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני סבור כי דין הבקשה להתקבל.
התיקון המבוקש הוא התיקון החמישי של כתב האישום. עם זאת , הבקשה הוגשה בטרם החלה ישיבת ההוכחות הראשונה. השינוי המבוקש איננו מאוד מהותי , כיוון שהוא איננו כולל הוספת פרשת עובדות חדשה אלא בעיקרו של דבר הוא כולל תיאור מדויק יותר, לשיטת המאשימה, של המצב המשפטי ששרר עובר להגשת בקשת הרישיון עבור נאשמת 3. על כן, אינני סבור שיש בשינוי המבוקש כדי לפגוע בהגנת הנאשמים או לגרום להם לעיוות דין חלילה. טענת הנאשמים בדבר היות התיקון בבחינת מקצה שיפורים שנולד לאחר שהנאשמים הגישו את בקשתם לקבלת חומר חקירה נוסף, אין בה לכשעצמה כדי להצדיק את דחיית הבקשה. למעשה כל תיקון של כתב אישום הוא בבחינת מקצה שיפורים, והשאלה היא האם מדובר במקצה שיפורים פסול. במקרה שלפניי, מהטעמים שפורטו לעיל, ועל אף חוסר הנוחות מכך שניתן היה להגיש את הבקשה מוקדם יותר, אינני סבור שמדובר במקצה שיפורים הפוגע בזכויות הנאשמים, ומכאן שלא מדובר במקצה שיפורים פסול.
אשר על כן, הבקשה מתקבלת וכתב האישום יתוקן כמבוקש.
המאשימה תסרוק לתיק עד ליום 19/11/19 את כתב האישום המתוקן.

ניתנה היום, י"ט חשוון תש"פ, 17 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.