הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 5533-08-17

לפני
כבוד ה שופטת חנה מרים לומפ

התובעים

  1. משה אורי בלוי
  2. שרה גיטל בלוי

נגד

הנתבעים

  1. ישעיהו קצנלבוגן
  2. ישראל ברלין
  3. מאיר דופארק
  4. צפורה דופארק
  5. שלמה פרלמן

החלטה

לפניי בקשת נתבע 3 להורות לעד עו"ד גיא לוסקי, להביא עמו לישיבה הקבועה למתן עדותו, מסמכים , הסכמים ותכתובות , אשר נערכו בינו לבין הנתבעים לקראת החתימה על ההסכם מיום 13.7.16 , ובפרט את הודעות ה דואר האלקטרוני אותן ציין עו"ד לוסקי בעדותו : האחת- הודעת הדואר האלקטרוני ששלח לעצמו מהמשרד לביתו , בכדי לעבוד על המסמכים בבית ו, והשנייה- הודעת דואר אלקטרוני ששלח לעצמו מהבית למשרד . לטענתו, מסמכים אלה מוכיחים כי נתבע 5 הוא המלווה בפועל של הכספים, כטענת נתבע 3 , ועו"ד לוסקי ידע אודות החוב ופעל על מנת לייחס לנתבע 3 ולתובעים חיובים כספיים מורכבים וחסרי יסוד בגוף הסכם ההלוואה שערך . על כן הודעות אלה על צרופ יהן נדרש ות, כדי להגיע לחקר האמת.

בתגובה, ב"כ נתבעים 2-1 השיב , כי המסמכים אשר נתבע 3 דורש הם חסויים בהגדרתם וחוסים תחת חיסיון עו"ד-לקוח. חסיון זה יתרוקן מתוכן , אם לא יחול גם על רשימותיו הפנימיות של עורך הדין . זאת ועוד, אין הבדל בין טיוטה ששלח עו"ד לעצמו בדוא"ל לבין טיוטה ששמר במחשב שלו , כך ש אם מסמכים אלה ימסרו, הרי שכל עורכי הדין יידרשו להציג את מסמכי הטיוטות שלהם בכל עניין. בנוסף, מדובר בפגיעה בזכות לפרטיות אשר הוכרה כזכות חוקתית. עוד נטען, כי הבקשה סותרת את החלטת בית המשפט מיום 3.5.20 לפיה לא ניתן לעשות שימוש במסמך הנדון.

לאחר שנתתי דעתי למכלול טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

המסמכים אותם נתבע 3 דורש הם כלל המסמכים והתכתובות אשר נערכו בין עו"ד לוסקי לבין נתבעים 2-1. מלוא הטיוטות, המסמכים והתכתובות שנערכו בין העד לבין עצמו ובינו לבין מי מהצדדים בתיק, אשר מהווים חלק מהחומר הפנימי.

אומנם צודק ב"כ נתבעים 2-1 בדבריו, כי חסיון עורך דין לקוח הוא חיסיון מוחלט שאינו כפוף לעריכת איזונים כלשהם (ר' רע"א 5806/06 עיזבון המנוח נמירובסקי נ' שימקו (19.6.2007); ר' גם סעיף 48(א) ל פקודת הראיות). אך עומדת השאלה האם המסמכים, שכתב עו"ד לוסקי בינו לבינו, חוסים בגדר חסיון זה, ואין לראותם בגדר "מסמך פנימי".

כאשר מדובר לכאורה ב"מסמך פנימי " או ב"תכתובת פנימית" מדובר "בחיסיון יחסי שאינו חקוק אלא בעיקרו יציר הפסיקה, ואת החלתו יש לבחון בכל מקרה לגופו" (רע"א 7461/16 מדינת ישראל - אגף המכס ומע"מ נ' פן דור תעשיות בע"מ (פורסם בנבו, 29.11.16), פסקה טו).

מן הכלל אל הפרט, במקרה בו עסקינן, אין מדובר בתכתובת "סתם", אלא מדובר בהתכתבויות והתייעצויות לקראת חתימה על הסכם, במסמכים, לכאורה , הובע ו דעות, התעוררו מחלוקות, התלבטויות והצעות כאלה ואחרות. מדובר במסמכים המהווים חומרי גלם שלא הגיעו למוצר מוגמר, המצויים בלב הקשר בין עורך הדין ללקוח, ועל כן חלים על מסמכים אלה דיני החיסיון. אשר לרשימותיו הפנימיות של העד, אשר הוחלפו בינו לבין עצמו ממחשב אחד למשנהו, יש לראות בהם חלק בלתי נפרד מהתכתבויות לקראת ההסכם, אף אם לא הוחלפו עם איש, ועל כן החיסיון יחול גם עליהם.

בנוסף, חשיפת מסמכי הטיוטות של עורך הדין והתכתבויותיו יש בהם פגיעה משמעותית בזכות לפרטיות , שאינה חיונית במקרה דנן, כאשר לנתבעים 2-1 מידע בדבר מסמכים אלה שנמסרו להם ממקורות עצמאיים, כאשר מדובר בעד במשפט ולא בבעל דין, וגם מטעמים אלה הכף נוטה לכך שהם לא יימסרו.

לפיכך, דין הבקשה להידחות.

שאלת הוצאות בקשה זו תדון בסיום ההליך, ככל שאדרש לכך.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.