הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 43249-01-20

בפני
כבוד ה שופט משה בר-עם

תובע

יעקב בק

נגד

נתבעים

  1. יוחנן ארנטל
  2. צבי עקיבא אייזנבך
  3. אשר אנשיל אייזנבך
  4. פנחס אלקיכן
  5. אברהם סולוביצ'יק
  6. שמואל דוד קליין
  7. עו"ד אהרון פוגל
  8. עו"ד יונתן דוד ברודר- ניתן פס"ד בהיעדר הגנה

החלטה

1. התיק הועבר לטיפולי.

2. אני מורה על גילוי מסמכים ועיון, הדדי, תוך 30 יום. בתוך המועד הנ"ל רשאים הצדדים למסור שאלונים. תשובות לשאלונים, אם יימסרו, תינתנה תוך 30 יום.

3. כדי לייעל את קדם המשפט ולאפשר קיום דיון ענייני אני מוסיף ומורה, כי כל הבקשות שיש לדון בהן קודם לשמיעת הראיות, ובפרט אלה שעניינן הליכי גילוי מוקדם, תוגשנה בכתב עד 14 יום לפני מועד קדם המשפט. כל מבקש אחראי לביצועה המידי של מסירה אישית למשיב. עם חלוף 30 יום מיום מסירת הבקשה למשיב יגיש המבקש לבית המשפט הודעה בכתב, שאליה יצורף אישור המסירה למשיב, ובה יבקש מבית המשפט להכריע בבקשה או (לפי העניין) לקבוע אותה לדיון. נוהל זה יחול על כל בקשה בכתב שתוגש במהלך הדיון בתיק זה, אף אם תוגש בשלבים מאוחרים יותר.

4. הצדדים יתייצבו לקדם משפט ביום 21.2.21 בשעה 10:30.

5. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ד חשוון תשפ"א, 11 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.