הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 40161-05-18

בפני
כבוד ה שופטת ענת זינגר

התובעים

רונית קירשנבוים ו-53 ואח'

נגד

הנתבעות
1.רשות מקרקעי ישראל
2.עיר דוד חברה לבניה וניהול בעמ
3.עמותת קריית אונגוואר

פסק - דין

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי לקבל את בקשת התובעים למחיקת תביעתם;

נתבעות 3-2 אשר התנגדו לבקשה, לא נתנו משקל מספק בתגובתם לעובדה שבית המשפט הוא זה אשר הציע לתובעים למחוק התביעה ולגבש תחילה את כל הדרוש לניהולה. בעניין זה ר' החלטות מהימים 18.9.19 וכן 23 .6.19.
אין מקום לניהול תביעה אשר מעת לעת מבוקש תיקונה, באופן המביא להותרת תיק במצבת בית המשפט, חרף קושי לקדמו בצורה עניינית ו חרף קושי לרדת לחקר האמת. אף הגישה הקיימת בתקנות החדשות (אשר טרם נכנסו לתוקף), אינה לפגיעה בזכויות מהותיות, אלה להשבת תובע רשלן ל-"תחילת התור".

זאת ועוד - למעשה הנתבעות 3-2 המתנגד ות כעת למחיקה , נתנו כבר הסכמה למחיקה בכפוף לפסיקת הוצאותיהם (ר' הודעתן מיום 2.7.19) . נראה כי כעת הן מנסות לסטות מאותה עמדה, כדי להשיג יתרונות אלה ואחרים.

אכן, לכאורה יש בהצהרה על כוונה לשקול הגשת תביעה חדשה בעתיד, טעם שלא להיעתר לבקשה. ברם, מנגד יש לתת את הדעת לכך שמדובר בתביעה בה מתאגדת קבוצת אנשים גדולה לצורך טענות משותפות. בייצוג שכזה מטבע ם של דברים קיים קושי, בעצם גיבוש הקבוצה, בחירת הטענות אשר תועלנה בשמה ואיתור כל המסמכים הנדרשים לבירורה. די לעיין במספר הפעמים בהם התבקש כבר תיקון התביעה דנן - כדי ללמד על קושי זה.
עוד יש לזכור כי במקרה דנן חלו גם חילופים בבעלי הזכויות בדירות הרלוונטיות ויש לערוך בחינה זהירה באשר לחוזים של הבעלים השונים, בשלבים ובמועדים השונים ונפקות הדבר לטענות.

עת שהנתבעות 3-2, לא הקלו על דרכם של התובעים בקבלת מסמכים נדרשים, הוליד הדבר צורך למחיקת התביעה, תוך מתן שהות מספקת לתובעים לבחון כל הנדרש, להחליט האם יש הצדקה לתביעתם, אם כן בשם מי תוגש ומה יהיו הטענות במסגרתה (לא ניתן לשלו ל אפשרות בה ב סופו של יום אף תוגש תביעה רק בשם תובעים ספורים, ברם אלה אשר להם טענות חזקות יותר).
כן יתאפשר לתובעים, בהעדר לחץ הזמנים של תביעה מתבררת - לשקול את הדרכים העומדות להם לקבל את מלוא המידע הנדרש לגיבוש הטענות.

אין מקום לסילוק על הסף על בסיס טענת התיישנות וזאת בטרם נשמעו הטענות באשר לכך. יש לתת את הדעת לעובדה שהמחלוקת עלתה לנוכח פעולות רישום שבוצעו אך לאחרונה אצל נתבעת 1, ולדבר יכולה להיות נפקות באשר לטענת התיישנות.

עוד לא מצאתי לקבוע כי אם תוגש תביעה חדשה יהיו התובעים מנועים מלבקש במסגרת ה סעד זמני. הסעד הזמני שהתבקש בתיק זה לא התקבל וממילא בוצעו רישומים אלה ואחרים. אין באמור למנוע פניה עם בקשה לסעד זמני אחר בעתיד .
ככל שתוגש תביעה חדשה וככל שבמסגרתה יתבקש סעד כאמור, שמורות לנתבעות מלוא טענותיהן, לרבות טענת שיהוי אשר ייתכן ותיטען בשים לב לחלוף הזמן.

עם זאת ומנגד - עת ברי כי המחיקה מבוקשת לא מאחר והסכסוך הסתיים, אלא משום קשיים המחייבים בחינה מחדש . בחינה אשר בסופה עתידה להיות מוגשת גם תביעה חדשה, צודקות הנתבעות 3-2 בטענתן כי יש מקום להשבת הוצאותיהן.
אכן בתיק טרם נשמעו ראיות, ברם עבודת אותן נתבעות לא הייתה מועטה . זאת, בהתחשב גם במספר התובעים והצורך לאתר מסמכים ביחס לכל אחד מהם, נראה כי אכן מדובר בהוצאה ממשית. בהשבת הוצאות ראליות לנתבעות 3-2 יש לאיין את הפגיעה הכרוכה באפשרות כי יצטרכו לנהל תביעה נוספת בעתיד.

בהמשך לדברים אלה - מצאתי לקבל את הבקשה למחיקת התביעה וזאת ללא קביעת תנאים אלה ואחרים להם עתרו הנתבעות 3-2.
עם זאת, ישלמו התובעים לנתבעים 3-2 בגין הוצאות ייצוגם סך של 75,000 ₪ וזאת בתוך 45 יום מהיום ( אציין כי סכום זה משקף פחות מ 1,500 ₪ לכל תובע).

כדי למנוע תקלות בעניין זה, לנוכח שינויים רבים שחלו ברשימת התובעים - יעביר ב"כ התובעים בתוך 15 יום לתיק בית המשפט רשימה מעודכנת של התובעים . רשימה אשר בה לא יכללו תובעים שנמחקו זה מכבר, מכוח החלטות קודמות.

פסק הדין יישלח לצדדים.

ניתן היום, י"ח כסלו תש"פ, 16 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.