הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 23183-06-16

מספר בקשה:98 ו- 105
בפני
כבוד ה שופט כרמי מוסק

המבקשים

  1. שיינדיל מאטיל סדובסקי
  2. דבורה גולדברמר
  3. יצחק שלמה רוטנברג

נגד

המשיבים
אריה יהודה אלתר ןאח'

החלטה

החלטה זו מתייחסת לבקשות 98 ו- 105.
המבקשים הם הנתבעים 2-4 והמשיבים הם התובעים
בית המשפט הטיל בהליך זה עיקול על זכויות המבקשים במקרקעין נשוא הסכסוך.
המבקשים יחד עם בעלי זכויות אחרים בנכס הגישו בהליך אחר תביעה כספית כנגד נתבעים אחרים.
באותו הליך, במסגרת הסכם גישור שקיבל תוקף של פסק דין, נקבע כי התובעים שם ובתוכם המבקשים יפוצו בסכום של 2,800,000 ₪. סכום זה כולל בתוכו סך של 800,000 ₪ כשכר טרחה בהתאם להסכם הגישור והסכמות שהיו בין ב"כ המבקשים לתובעים שם.
המבקשים טוענים כי יש לשחרר את הכספים האמורים חרף צו העיקול.
המשיבים מתנגדים לבקשה ולחילופין מוכנים לשחרר את החלק היחסי מתוך הכספים שאינו נוגע למבקשים על פי זכויותיהם בנכס.
עיון במסמכים שהוגשו מעלה כי זכויות המבקשים בנכס הן בשיעור של 42%, כפי שנטען על יד המבקשים עצמם ביום 9/12/18. (בבקשה 105).
על פי העיקול שהוטל הוא אינו חל על זכויות התובעים האחרים בהליך האחר ועל כן ניתן להעביר מיד סך השווה ל- 58% לתובעים האחרים.
אין חולק כי צו העיקול חל על זכויות המבקשים ועל הוא חל על הסכום המהווה 42% מתוך סכום הפיצוי שנקבע, היינו מתוך הסכום של 2,800,000 ₪.
אינני מקבל את טענת המבקשים כי ניתן להפריד מתוך הסכום ה כולל את שכר טרחת עורך הדין. כלל ידוע הוא כי שכר טרחה שנפסק הוא חלק מהפיצוי והוא שייך למבקשים. עליהם חלה החובה לשלם לבא כוחם את שכר הטרחה המוסכם. העיקול שהוטל חל על חלקם של המבקשים במלוא סכום הפיצוי שנקבע.
לפיכך, על המבקשים להפקיד מיד ולא יאוחר מיום 24/1/19 בקופת בית המשפט את הסכום השווה ל-42% מתוך 2,800,000 ₪, היינו סך של 1,176,000 ₪.
אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"א שבט תשע"ט, 17 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.