הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 19554-09-20

בפני
כבוד ה שופט משה בר-עם

תובעים

  1. תהילה וייל
  2. בנימין זאב וייל

נגד

נתבעים

  1. פאול דנץ
  2. יהודה דגן
  3. עומר ברדח
  4. תמר נחמה אידלמן ברדח
  5. בנק הפועלים בע"מ
  6. המפקח על רישום מקרקעין ירושלים

החלטה

התיק הועבר לטיפולי.

אני מורה על גילוי מסמכים, הדדי, תוך 30 יום. הצדדים ישלימו את הליכי העיון בתוך 30 יום ממועד החלפת תצהירי גילוי המסמכים.

הצדדים רשאים למסור שאלון תוך 30 יום, ובהתאם לדרישות הצורניות המעוגנות בתקנה 56(ב) לתקנות סדר-הדין האזרחי, תשע"ט- 2018 (להלן- התקנות). תשובה לשאלון, ככל שנמסר, תינתן תוך 30 יום ממועד מסירת השאלון. שאלון שכבר נמסר על-ידי אחד מבעלי הדין, תינתן לו תשובה תוך 30 יום ממועד חתימת החלטה זו.

בקשות לפי תקנה 49(א)(3)-(7) יוגשו תוך 60 יום ובהתאם לדרישות הצורניות המעוגנות בתקנה 50 לתקנות. בנוסף, יבהיר המבקש באיזו מתכונת הוא מבקש לדון בבקשתו.

התובעים יגיש ו רשימת בקשות לפי תקנה 49(ג) עד 20 יום לפני ישיבת קדם-המשפט והנתבע ים ימס רו תשובת ם תוך 14 יום, והכל בהתאם לדרישות הצורניות המעוגנות בתקנה 49(ה) לתקנות.

פניות טכניות הנוגעים לניהול השוטף של ההליך יוגשו בצירוף עמדת בעל-הדין שכנגד ובהתאם לתקנה 55 לתקנות.

כל מסמך יהיה ערוך על-פי הוראת מנהל בתי-המשפט בדבר צורת מסמך ומבנהו מיום 16.12.2020, ובכלל זה: הכתב יהיה בגופן David 12, בצבע שחור, ללא הבלטות צבעוניות, שוליים של 2.5 ס"מ מכל צד, מספור ברצף כולל נספחים, הטבעת תאריך חתימת המסמך בעמוד הראשון למעלה בצד שמאל. כן, להקדים תוכן עניינים לנספחים בו יפורט כל נספח ומספורו. המשיב יקפיד להותיר בחלקו השמאלי העליון של העמוד הראשון, מקום בלא כיתוב, לשם מתן החלטה.

הצדדים יתייצבו לקדם משפט ביום 13.6.21 בשעה 11:30.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ד אדר תשפ"א, 08 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.