הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים מ"ת 66203-05-18

בפני
כבוד ה שופטת חגית מאק-קלמנוביץ

המבקשת

מדינת ישראל
ע"י פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)

נגד

המשיב
אברהם חי חסון (עציר)
ע"י ב"כ עו"ד מיכאל עירוני

החלטה

העובדות וטענות הצדדים
החלטה זו ניתנת בבקשת הממונה על הפיקוח האלקטרוני לקיים דיון בעקבות החלטתו להפסיק את הפיקוח האלקטרוני על המשיב. מדובר באירוע בו נמצא המשיב בזמן "חלונות התאווררות" שנקבעו לו כשהוא עובד בחנות פלאפל השייכת לחמו ביישוב צור הדסה, ללא פיקוח של אחד המפקחים ובניגוד לתנאי שאסר עליו להיכנס לצור הדסה.
בהתאם להחלטות קודמות שניתנו על ידי מותבים אחרים הוארך מעצרו של המשיב ובמקביל התבקש תסקיר מעצר של שירות המבחן. בתסקיר שהוגש הומלץ על המשך מעצרו של המשיב באיזוק אלקטרוני, תוך הפסקת הפיקוח על ידי חמו של המשיב שאמור היה לפקח עליו במועד הרלוונטי, והוספת מפקח אחר שנבחן. זאת לאחר שקצין המבחן סבר כי המסוכנות הנשקפת מהמשיב פחתה בתקופה האחרונה, וכי הפרת התנאים נעשתה על רקע מצוקה רגשית וכלכלית.
בדיון שהתקיים עמדה ב"כ המבקשת על כך שמדובר בהפרה מהותית, ושהמשיב לא היה בפיקוח של אף אחד מבין המפקחים, עד כדי כך שהשוטרים שהגיעו למקום נאלצו להמתין לאשתו של המשיב שהגיעה לסגור את המקום. היא הוסיפה כי המשיב היה מודע לאיסור החל עליו לעבוד, וציינה שרק יום אחד קודם לכן התקבלה החלטת בית המשפט העליון בעניין זה. לפיכך ביקשה להורות על המשך מעצרו של המשיב. המבקשת אף הגישה בקשה לחילוט הערבויות שניתנו על ידי הערבים בתיק זה.
ב"כ המשיב טען כי בפסיקה נקבע מדרג של אירועי הפרה בהתאם לחומרתם ומאפייניהן, וכי אירוע זה מצוי בחלקו הנמוך של המדרג ואינו מ צדיק השבתו של המשיב למעצר ממש. הוא התייחס לכך שהמשיב פעל על רקע מצוקה כלכלית ואישית שלו ושל משפחתו, והוסיף כי המשיב למד לקח מהתקופה בה היה נתון במעצר עקב ההפרה. ב"כ המשיב ביקש להסתפק בביטול חלונות ההתאווררות שנקבעו למשיב, והוסיף כי העדר אפשרות לצאת מהבית תמנע הפרות נוספות בעתיד.

דיון והכרעה
אכן, הפרת תנאי המעצר על ידי המשיב אינה בתחום הגבוה של מדרג האפשרויות, שכן היא לא נעשתה תוך ביצוע עבירה נוספת, המשיב לא יצר קשר עם המתלונן בתיק ולא עשה דבר כדי להיפגש עמו. אך מאידך גיסא אין מדובר בהפרה קלה שניתן לעבור עליה לסדר היום. שכן המשיב עשה שימוש לרעה ב"חלונות" שניתנו לו, הוא נכנס ליישוב שאליו נאסר עליו להיכנס, שהה במקום ללא פיקוח של חמו או של כל אדם אחר, וזאת לאחר שבקשתו לצאת לעבודה בכלל, ולעבודה בחנות הפלאפל בפרט, נדונו ונדחו בהחלטות קודמות. העובדה שהמשיב פעל ממניעים של קושי ומצוקה כלכלית אינה מסייעת לו, שכן אילוצים אלו לא יעלמו גם בעתיד, ואין בהם כדי להצדיק עשיית דין עצמית על ידי המשיב.
בשים לב לכלל הנסיבות אני סבורה שיש מקום לסנקציות בגין הפרת התנאים, אך עם זאת ניתן להסתפק בסנקציות מתונות יותר ולא להורות על המשך מעצרו של המשיב עד תום ההליכים. הבקשה להורות על חילוט הערבויות (אשר טרם נדונה) על השלכותיה הכלכליות האפשריות על המשיב עצמו ועל הערבים , והתקופה בה שהה המשיב במעצר בעקבות ההפרות, הן סנקציות משמעותיות. נוסף על כך אני מבטלת את ה"חלונות" שנקבעו, כך שמשיב ימצא במעצר בית מלא ללא שעות התאווררות. בכך תימנע גם אפשרות של שימוש לרעה בחלונות היציאה כפי שנעשה עד עתה. מובהר למשיב כי הפרות נוספות בעתיד עלולות להביא לביטול מיידי של האיזוק והחזרתו למעצר עד תום ההליכים.
לאור כל האמור אני מאפשרת חזרתו של המשיב לאיזוק האלקטרוני, אך מבטלת את חלונות היציאה. כמו כן מבוטלת אפשרות הפיקוח על ידי חמו של המשיב, מר יהושע סיידוף. כל יתר התנאים שנקבעו בהחלטות קודמות, כולל אי יצירת קשר עם המתלוננים, יעמדו בעינם.
ניתנה היום, כ"ה אלול תשע"ט, 25 ספטמבר 2019, בנוכחות ב"כ הצדדים.