הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים 10

בפני
כב' השופטת בזק רפפורט
כב' השופט דניאל טפרברג
כב' השופטת מרים אילני

המערערות:

1.דורית אלעד
2.הראל (פנינה) כהן

נגד

המשיבות:

1.דרור הראל
2.רחל הראל

החלטה

הערעור יישמע בפני כב' השופטים תמר בזק-רפפורט, דניאל טפרברג ומרים אילני.
דיון בערעור נקבע ליום 14.7.2020, בשעה 12:00.
בהתאם לסמכות בית המשפט לפי הוראת תקנה 446(א) סיפא לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן – התקנות), יגיש הצד המערער את עיקרי הטיעון לפחות 10 יום לפני מועד הדיון, ואילו הצד המשיב יעשה כן לפחות 6 יום לפני המועד הנ"ל, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערער. עיקרי הטיעון לא יעלו על 7 עמודים בהדפסה רגילה וברווח כפול, זולת אם תינתן רשות מיוחדת להיקף אחר. תיק המוצגים יכול שיוגש יחד עם עיקרי הטיעון.
תיקי המוצגים יוגשו על-ידי הצדדים, כמפורט בתקנות 438(1) ו-441 לתקנות.
עיקרי הטיעון ותיק המוצגים יוגשו לבית המשפט בארבעה עותקי נייר.
תשומת לב הצדדים ובאי-כוחם מוסבת להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות.
לצורך החלטה זו "מערער שכנגד" דינו כדין מערער.
המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ח סיוון תש"פ, 10 יוני 2020, בהעדר הצדדים.