הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רת"ק 19279-07-20

בפני
כבוד ה שופטת שירלי רנר

מבקש

גדעון רדה מלסה
באמצעות ב"כ עו"ד טליה יהודה

נגד

משיבים

  1. קופת חולים כללית אחסון ושינוע בע"מ
  2. הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות (כב' הרשם הבכיר א. אורנשטיין) מיום 21.6.20 בה דחה את תביעת המבקש.
המבקש הגיש תביעה קטנה כנגד קופת חולים כללית והראל ביטוח בע"מ ובה עתר לתשלום סך של 20,000 ₪ אשר נגבה ממנו לטענתו במהלך השנים 2011-2017 בגין ביטוח סיעוד אותו מעולם לא ביקש וגם לא חתם על קבלת שירות זה. השירות הופסק לבקשתו בשנת 2017.
2. בפסק הדין מושא הבקשה מציין בית משפט כי צירופו של המבקש לתכנית ביטוח סעודי נעשתה בשיחה טלפונית אשר הושמעה במהלך הדיון. בהקלטה נשמעים הסברים מפורטים בדבר הכסוי הביטוחי, שמותיהם של המבקש ורעייתו והתייחסות לילדיו. אמנם המבקש מתכחש להקלטה, וטוען ש"הכל מזוייף" וכי פרטי כרטיס האשראי שלו באמצעותו נעשה החיוב נגנבו ממנו, אך, כך מציין בית המשפט, "לא מצאתי ממש בטענה זו". ו"בשים לב לראיות שהובאו ע"י הנתבעות (ההקלטה האמורה והעתקי דיווחים תקופתיים בדבר הביטוח הסעודי המופנים לכתובתו הנכונה של הנתבע), באתי לידי מסקנה כי דין התביעה להידחות".
3. לטענת ב"כ המבקש שגה בית המשפט בכך שלא התייחס בדיון ובפסק הדין לכתב ההגנה שהוגש אשר כולל סתירות מהותיות לדברים שנאמרו בדיון ולא היפנה תשומת לבו של המבקש לכך שהוגש, באי דרישת טופס ההצטרפות עליו חתם המבקש ובהסתפקות בהעתקי דיווחים שנתיים ולא באישורי משלוח. עוד נטען כי שגה בית המשפט עת הסתמך על הקלטה על אף שמציין שלא שמעה במלואה ולפיכך לא שמע את הסכמת המבקש להצטרף, ואף לא ביקש את פרטי ההקלטה.
4. דין הבקשה להידחות.
פסק דינו של בית משפט קמא מבוסס על התרשמותו מגרסת המבקש אל מול הראיות שהוצגו מטעם המשיבות, מדובר בקביעת מהימנות (גם אם הדברים לא נאמרו בצורה מפורשת "ברחל בתך הקטנה") שרק לעיתים נדירות בית המשפט יתערב בה ומקרה זה אינו בכללם.
"הפגמים" עליהם מצביעה ב"כ המבקש אין בהם כדי להוליך למסקנה אחרת. גם אם לא היה המבקש מודע לכך שהוגש כתב הגנה, ניתנה לו ההזדמנות להתעמת מול שתי הראיות המרכזיות הנזכרות בכתב ההגנה – הקלטת ומשלוח הדיווחים. "הסתירה המהותית" הנטענת כי "הראל" בגלגול כזה או אחר לא היתה המבטחת בשנת 2010 לא עולה מכתב ההגנה, וכעולה מכתב ההגנה ההצטרפות היתה בעלפה. כעולה מפסק הדין בית המשפט ייחס חשיבות לעצם פרטי התובע, אשתו וילדיו שבקלטת ולכתובת שעל הדיווחים ודחה את גירסת התובע בעניין זה. אשר לטענה כי בית המשפט לא שמע את הקלטת עד תום. יצויין כי לאור גירסת התובע שהכחיש כי קולו הוא זה שנשמע בקלטת, גירסא אותה דחה בית המשפט, ולאור טענת הנתבעת שבכתב ההגנה כי בקלטת נתן התובע אישורו לגביית תשלומי הפרמיה מכרטיס האשראי, ואין מחלוקת כי אכן נגבים התשלומים מכרטיס האשראי, גם באמור אין כדי להוליך למסקנה אחרת.
לפיכך, הבקשה נדחית.

משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ו אב תש"פ, 16 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.