הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 43136-12-19

בפני
כבוד ה שופט דניאל טפרברג

מבקשת

אבו עיישה מוטורס - סחר ברכב וליסינג בע"מ

נגד

משיב
יצחק אייזנקוט

החלטה

1. לאחר שעיינתי בבקשה בתגובה ובתשובה (התשובה הינה לתגובה לבקשה לעיכוב ביצוע ולא לצו מניעה כמצוין), הגעתי לכלל מסקנה לפיה אין מקום להיעתר לבקשה לעיכוב ביצוע החלטת בית משפט קמא.

2. אף מבלי להידרש לשאלת סיכויי בקשת רשות הערעור (שעל פניו אינם גבוהים) ולשאלה עם הרכב בשליטת המבקשת אם לאו (שלעניין זה ניתן להצביע על טעמים נוספים המחזקים את עמדת בית משפט קמא, כאשר למבקשת היתה בסמיכות להעלמות הרכב שליטה על מסמכי הרכב , לאור הסעד הזמני שניתן ביום 27.8.19 וידיעתה כי הרכב נלקח על ידי בעליו לפי תקנת השוק, כאשר גם בינתיים הרכב נמכר), נראה כי מאזן הנוחו ת אינו נוטה לטובת המבקשת.

3. הרכב היה בחזקת המשיב כ-3 שנים ונלקח ממנו בידיעת המבקשת תוך כדי קיום ההליך והוא זכאי לקבל רכבו חזרה עד לבירור המחלוקת במסגרת ההליך בבית המשפט.

4. אין מחלוקת כי מסמכי הרכב היו ברשות המבקשת והמסמכים לא הועברו בשל טענות טכניות כפי שצוין גם בהחלטת בית משפט קמא. טענת המבקשת, כי אין לה יד ורגל בלקיחת הרכב מעוררת ספקות בשל סמיכות לקיחת הרכב להליכים המשפטיים.

5. אין גם להתעלם מהעובדה, כי מי שמכר את הרכב היא המבקשת ואין רלבנטיות בשלב זה לשאלה אם הרכב נמכר למשיב או לצד ג' אחר. די בכך שהמבקשת קיבלה תמורה עבור הרכב, גם אם לטענתה לא תמורה מלאה , כדי לקבוע כי הנזק שנגרם למשיב כל עוד הרכב לא הושב לו גבוה יותר מהנזק שיגרם למבקשת , ככל שתידרש להשיב את הרכב.

6. זאת ועוד, ככל שיש קושי להחזיר את המצב לקדמותו, הרי שככל שעובר הזמן והרכב לא מושב יהיה קושי גדול יותר להשיבו, שהרי לטענת המבקשת הרכב כבר נמכר לצד נוסף. עובדה זו רק מחזקת את אי היענות בית המשפט לבקשה.

7. מטעמים אלה, אין מקום להיעתר לבקשה לעיכוב ביצוע החלטת בית משפט קמא והיא
נדחית.

העתק ההחלטה יישלח לצדדים.

ניתנה היום, כ"א כסלו תש"פ, 19 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.