הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 10502-10-18

בפני
כבוד ה שופטת ענת זינגר

המבקש

מחמוד מחמד קנדיל

נגד

המשיב
מראד שוויקי

החלטה

מחמת חילופין ברשמות וכדי לחסוך את הצורך בקריאת החומר על ידי מותב נוסף, ניתנת ההחלטה על ידי ;

העיכוב אשר העירבון ניתן בעניינו נמשך מיום 9.10.18 ועד ליום 6.1.19, כלומר כשלושה חודשים.

לאחר עיון, נמצא כי :
אכן בקשת הסעד לא הייתה סבירה מלכתחילה. בעניין זה ר' החלטתי מיום 6.1.19 הדוברת בעד עצמה וכן ראה דחיית ההליך העיקרי לבסוף בבית משפט קמא, כבר ביום 3.3.19, בפסק דינה של כב' השופטת מ' בנקי בתיק 58629-07-18,
אכן סעד העיכוב פקע (ר' שוב ההחלטה מיום 6.1.19),
ולא יכולה להיות מחלוקת כי עיכוב של שלושה חודשים בפינוי נכס כמתואר בבקשה, יש בו לגרום לנזק. ר' הפסיקה אליה הפנה המבקש, בדבר העדר צורך בהוכחת גובה הנזק להבדיל מהחובה להוכיח שארע נזק.

בשים לב לכך שההחלטה בבר"ע ניתנה בתוך כשלושה חודשים, אני מוצאת כי ניתן להסתפק בסך של 30,000 ₪, אשר יחולטו בגין עיכוב תחום זה.

יוער כי במקרה דנן, נמסרה הודעה כי בכוונת היורשים להגיש תביעה על הנזקים המתמשכים מחמת אי פינוי הנכס זה מספר שנים, ממילא בגדר אותה תביעה הם יוכלו להוכיח את מלוא נזקיהם, ולאחר קיזוז הסכום המחולט כעת, חזקה כי יקבלו את מלוא נזקם.

אין ממש בטענה שמעלה המשיב באשר לפטירת המבקש;
אין מקום לטענה שכזו - מקום בו הוצג מסמך המלמד כי זה המחה זה מכבר את הזכות לכל הכספים הנפסקים לטובתו בהליך זה לבא כוחו.
יוער כי לא ברור מעמד המשיב לעלות הטענות בראש זה, שכן נראה כי אלה נוגעות למערכת היחסים אשר בין יורשי המבקש ובא כוחו.

מכל מקום;
למען הזהירות וכדי להסיר ספק, אני מוצאת להורות כי ב"כ המבקש לא יעשה שימוש בכספים עד חלוף 45 יום לאחר הוצאת צו ירושה למבקש וזאת כדי לאפשר למי מיורשי המבקש לטעון לזכות בכספים, ככל שבפיו טענה כנגד המחאת הזכות.

המזכירות תעביר אפוא סך של 30,000 ₪ מתוך העירבון לידי עו"ד מאג'ד ג'נאים ותחזיר את יתרת העירבון למשיב, באמצעות ב"כ - עו"ד סוסנוביק.

ניתנה היום, כ"ה אדר ב' תשע"ט, 01 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.