הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 5143-03-16

לפני:
כב' השופטת גילה כנפי-שטייניץ, סגנית נשיא
כב' השופט ד"ר יגאל מרזל
כב' השופט אריה רומנוב

בעניין:

 1. יגאל בן ארי
 2. משה שריקי
 3. מירנה שיבולת
 4. נמרוד תומסן (חורש)
 5. באבט קרין אליזבט תומסן
 6. צבי אהרון
 7. עודד רון
 8. עפרה רון
 9. חגית דניאל

ע"י ב"כ עו"ד יעקב אמסטר ואח'

המערערים בע"א 5143-03-16
המשיבים בע"א 8162-03-16

נ ג ד

1. רשות מקרקעי ישראל
באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)
ע"י ב"כ עו"ד אפרת קרונברגר

2. מקורות חברת מים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שמואל קרניאל

המערערת בע"א 8162-03-16

המשיבים בע"א 5143-03-16

פסק-דין

א. בעת הדיון שהתקיים בשני הערעורים, ביום 26.10.16, הגיעו הצדדים להסכמה כדלהלן:

 1. ע"א 8162-03-16 מתקבל במלואו ללא צו להוצאות.
 2. ע"א 5143-03-16 נדחה ללא צו להוצאות.
 3. האמור בהסכם פשרה זה אינו נוגע לתביעה ולתביעה שכנגד בת"א 31228-04-16.
 4. יינתן פס"ד לפינוי מכל חפץ ואדם, כפי שנקבע בסיפא פסה"ד של בימ"ש קמא מיום 17.1.2016. צו הפינוי ייכנס לתוקפו בתוך 18 חודשים מיום מתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים.
 5. כל אחד מן המשיבים בע"א 8162-03-16, או מי מטעמם, למעט משיב 11 שהלך לעולמו ומשיבים 2 ו-13 שאינם שוהים עוד במקרקעין, יפקידו התחייבות עצמית לפינוי. בנוסף, תפקיד כל יחידה משפחתית (סה"כ שבע יחידות משפחתיות) ערבות בנקאית בסך 50,000 ₪, ובסך הכל – 350,000 ₪. הערבויות יופקדו בתוך 14 יום מיום מתן תוקף של פסק דין לידי רשות מקרקעי ישראל. בהתחייבויות העצמיות שיומצאו יצוין כי ניתן יהיה לחלט את ערבותה הבנקאית של יחידה משפחתית, ככל שמי מיחידיה או מי מטעמה יפר את צו הפינוי.
 6. מי מבין המשיבים בע"א 8162-03-16 שלא יפקיד את הערבות כאמור בסעיף 5 לעיל, בתוך 21 יום מיום מתן פסה"ד, צו הפינוי יחול עליו תוך 3 חודשים מיום מתן פסה"ד.
 7. ככל שמי מן המשיבים בע"א 8162-03-16 לא יפנה את המקרקעין במועד, יפעלו רשות מקרקעי ישראל ומקורות לפנותו, ללא כל צורך בפתיחת הליך הוצל"פ או כל הליך אחר וכן תחולט הערבות הבנקאית.
 8. האמור לעיל כפוף לאישור ועדת פשרות של רשות מקרקעי ישראל ולהסכמת מקורות. החלטת ועדת הפשרות של רשות מקרקעי ישראל ועמדת מקורות, תינתנה בתוך 30 יום מהיום.
 9. הצדדים יגישו לבית המשפט בתוך 30 יום מהיום הודעה אם ניתן לתת תוקף של פסק דין להסכמות דלעיל או להסכמות אחרות. ככל שלא יגיעו להסכמה, בית המשפט יתן פס"ד בשני הערעורים על יסוד החומר שבתיק בית המשפט וטיעוני הצדדים כפי שנשמעו לעיל.

ב. ב"כ בן ארי ואח' (המערערים בע"א 5143-03-16 ו המשיבים בע"א 8162-03-16 ), עו"ד אמסטר, הודיע עוד בדיון על הסכמת מרשיו להסדר המפורט לעיל (בעמ' 8 לפרוטוקול).

ג. בהודעה מיום 24.11.16, הודיעה ב"כ רשות מקרקעי ישראל, עו"ד קרונברגר, כי ועדת הפשרות אישרה את נוסח ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים כמפורט לעיל, ולפיכך ניתן לתת תוקף של פסק דין להסכמות אלה.

ד. בהודעה מיום 28.11.16 הודיע ב"כ מקורות חברת מים בע"מ, עו"ד קרניאל, כי מקורות מאשרת את נוסח ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים וכי ניתן לתת להן תוקף של פסק דין.

ה. משנתנו כל הצדדים את אישורם להסדר, ניתן להסכמות המפורטות בס' א' לעיל תוקף של פסק דין.

עירבונות, ככל שהופקדו, יוחזרו למפקידיהם.

המזכירות תשלח פסק הדין לב"כ הצדדים.
ניתן היום, כ"ז חשוון תשע"ז, 28 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.

גילה כנפי שטייניץ, שופטת

ד"ר יגאל מֶרזל, שופט

אריה רומנוב, שופט