הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 32986-01-17

בעניין:

  1. דרעי אודט
  2. דרעי יואל

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד דורון גנסין, דוד אסרף המערערים

נגד

  1. עליזה דלווה
  2. הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ המשיבות

החלטה

  1. הדיון בערעור נקבע ליום 21.5.17 בשעה 11:00, לפני הרכב השופטים ר' יעקובי, מ' הכהן, א' דורות.
  2. על הצדדים להגיש עיקרי טיעון, כקבוע בתקנה 446(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקסד"א), לפי לוח הזמנים שלהלן:

א. המערערים יגישו לבית המשפט עיקרי טיעון מטעמם עד 20.3.17 וימציאו עותק שלהם למשיבות בפרק זמן זה.
ב. המשיבות תגשנה לבית המשפט עיקרי טיעון מטעמן עד 7.5.17 (אף אם לא הוגשו, או לא הוגשו במועד, עיקרי הטיעון מטעם המערערים) ותמצא נה עותק שלהם למערערים בפרק הזמן האמור.
3. היקף עיקרי הטיעון לא יעלה על שבעה עמודים (ברווח כפול, עד 30 שורות בעמוד), זולת אם תינתן רשות מיוחדת להיקף אחר.
4. תיקי מוצגים – כמפורט בתקנות 438(1) ו- 441 לתקסד"א, אשר יכללו רשימת מוצגים וסימון נפרד של כל מוצג – יוגשו על ידי הצדדים יחד עם עיקרי הטיעון.
5. תשומת לב הצדדים מופנית להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקסד"א.
6. הן תיקי המוצגים והן עיקרי הטיעון יוגשו למזכירות בית המשפט בשלושה עותקי נייר מודפסים, בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או להגשה מרחוק באמצעות מערכת נט-המשפט.
7. עיקרי טיעון או תיקי מוצגים שיוגשו באיחור או בחריגה מההיקף שנקבע, לא יתקבלו לתיק בית המשפט, אלא באישור בית המשפט לאחר הגשת בקשה מתאימה.
8. ככל שיוגש ערעור שכנגד, תחול ההחלטה בשינויים המחויבים גם על הערעור שכנגד.

ניתנה בהעדר הצדדים היום, ט"ז בשבט תשע"ז, 12 בפברואר 2017.

רפאל יעקובי, שופט