הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 28583-11-18

לפני כב' השופטת גילה כנפי-שטייניץ, סגנית נשיא
כב' השופט אריה רומנוב
כב ' השופטת דנה כהן-לקח

בעניין:

  1. שרה קליינמן
  2. מאיר הנדלס

המערערים

נ ג ד

1. יחיאל הנדלס

2. יוחנן משה הנדלס

3. לאון בירנבוים

4. שמואל ברוך לנדוי ואחרים (הנאמנים)
על ידי ב"כ עו"ד שלמה גן צבי

5. עו"ד חוה ולר

המשיבים

החלטה

1. בדיון שהתקיים לפנינו היום, טענה המערערת 1 (באמצעות בעלה, לפי בקשתה) כי המשיבים לא המציאו לה כדין את עיקרי הטיעון מטעמם. הצענו למערערת ליטול הפסקה על מנת לעיין בעיקרי הטיעון, אולם המערערת טענה כי הפסקה לא תאפשר לה לעיין בעיקרי הטיעון כדבעי. נציין כי המערערת לא ביקשה לדחות את הדיו ן, לא בבקשה שהגישה ביום 24.3.19, ימים ספורים לפני הדיון, שכותרתה "התעלמות המשיבים מחובת המצאת עיקרי טיעון למערערים", ואף לא בדיון שהתקיים לפנינו. המערערת אף הוסיפה וביקשה לטעון את טענותיה לגופו של הערעור, אולם טענה כי יש לראות את עיקרי הטיעון מטעם המשיבים כאילו לא הוגשו כלל ואף לראות במשיבים כמי שלא התייצבו לדיון.

2. המשיבים, בטיעוניהם שהובאו לפנינו, טענו כי המערערים קיבלו את עיקרי הטיעון מטעמם וכי טיעוניהם שבע"פ מצביעים על היכרותם עם עיקרי הטיעון האמורים. יחד עם זאת, לא הוצגה ראיה להמצאת עיקרי הטיעון למערערים ואף המשיבה 5 ט ענה כי המציאה את עיקרי הטיעון מטעמה באמצעות דוא"ל, המצאה שספק אם היא עומדת בדרישות התקנות.
3. בנסיבות אלה, בהן התעורר ספק אם עיקרי הטיעון אכן הגיעו לידי המערערים, ובשים לב לכך שמדובר בבעלי דין שאינם מיוצגים, ראינו לאפשר למערערים להגיש השלמה בכתב לטיעוניהם שבע"פ, לאחר שהמשיבים ימציאו להם בהמצאה כדין את עיקרי הטיעון שהוגשו לבית המשפט מטעמם. לפיכך, אנו מורים כדלהלן:

א. המשיבים ימציאו למערערים, במסירה אישית, את עיקרי הטיעון שהוגשו מטעמם עד ליום 1.4.19 . אישורי המסירה יוגשו לתיק בית המשפט.
ב. המערערים יהיו רשאים להגיש השלמת טיעון בכתב מטעמם עד ליום 10.4.19. העתק מהשלמת הטיעון יומצא למשיבים.
ג. המשיבים יהיו רשאים להשיב בכתב להשלמת הטיעון מטעם המערערים עד ליום 17.4.19. העתק מהתשובה יומצא למערערים במסירה אישית .

מזכירות בית המשפט תמציא ההחלטה לצדדים ותביא את התיק לעיון ראש ההרכב ביום 17.4.19.

ניתנה היום, כ' אדר ב' תשע"ט, 27 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.

גילה כנפי שטייניץ, שופטת

אריה רומנוב, שופט

דנה כהן-לקח, שופטת