הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 23527-06-17

בעניין:

ווקף המנוח השיח' עבד אלע'ני אל-אמאם אלחוסייני
ע"י ב"כ עו"ד מאג'ד ג'נאים המערער

נגד

  1. מרואן דיאב רושדי קירש
  2. אשרף אבו נדא

שניהם ע"י ב"כ עו"ד מנחם בלום המשיבים

החלטה

  1. הדיון בערעור נקבע ליום 6.12.17 בשעה 9:30, לפני הרכב השופטים ר' יעקובי, מ' בר-עם, א' רון.
  2. על הצדדים להגיש עיקרי טיעון, כקבוע בתקנה 446(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקסד"א), לפי לוח הזמנים שלהלן:

א. המערער יגיש לבית המשפט עיקרי טיעון עד 5.11.17 וימציא עותק שלהם למשיבים בפרק זמן זה.
ב. המשיבים יגישו לבית המשפט עיקרי טיעון עד 22.11.17 (אף אם לא הוגשו, או לא הוגשו במועד, עיקרי הטיעון מטעם המערער) וימציאו עותק שלהם למערער בפרק זמן האמור.
3. היקף עיקרי הטיעון לא יעלה על שבעה עמודים (ברווח כפול, עד 30 שורות בעמוד), זולת אם תינתן רשות מיוחדת להיקף אחר.
4. תיקי מוצגים – כמפורט בתקנות 438(1) ו- 441 לתקסד"א, אשר יכללו רשימת מוצגים וסימון נפרד של כל מוצג – יוגשו על ידי הצדדים יחד עם עיקרי הטיעון.
5. תשומת לב הצדדים מופנית להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקסד"א.
6. הן תיקי המוצגים והן עיקרי הטיעון יוגשו למזכירות בית המשפט בשלושה עותקי נייר מודפסים, בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או להגשה מרחוק באמצעות מערכת נט-המשפט.
7. עיקרי טיעון או תיקי מוצגים שיוגשו באיחור או בחריגה מההיקף שנקבע, לא יתקבלו לתיק בית המשפט, אלא באישור בית המשפט לאחר הגשת בקשה מתאימה.
8. ככל שיוגש ערער שכנגד, תחול ההחלטה בשינויים במחויבים גם על הערעור שכנגד.
ניתנה בהעדר הצדדים היום, ח' בתשרי תשע"ח, 28 בספטמבר 2016.

רפאל יעקובי, שופט