הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 23345-04-19

בפני
כבוד ה שופטת עינת אבמן-מולר

המערערת

ק.נ.ת. השקעות בע"מ

נגד

המשיבים

1.אהוד חזן
2.מיכל חזן

פסק דין

לפניי ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בירושלים (כב' הרשם הבכיר ב' בן סימון) מיום 24.2.19. במסגרת פסק הדין הורה בית המשפט, בין היתר, על הפחתת הפיצוי המוסכם שחבים המשיבים למערערת לסך של 17,000 ₪ וחייב את המערערת בהוצאות משפט בסך 5,000 ₪.

במסגרת הדיון בערעור שנערך ביום 16.1.20 הסכימו הצדדים להסמיך את בית המשפט לפסוק על פי סמכותו שבסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, באשר לגובה סכום הפיצוי המוסכם שעל המשיבים לשלם למערערת, אם בכלל, לסילוק התביעות והערעור שבנדון . לא היתה מחלוקת כי בידי המערערת סכום הפיצוי המוסכם המופחת , בניכוי ההוצאות שנפסקו לחובתה, ובסה"כ 12,000 ₪, זאת לאחר שיתרת הסכום שהוחזק בידה הושב למשיבים.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, עיינתי בכל מסמכי התיק ושקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, ותוך שנלקחו בחשבון גם הוצאות ההליך וכן העובדה שההליך הסתיים בפשרה, אני מורה כי על המשיבים לשלם למערערת סכום כולל נוסף של 16,000 ₪ (מעבר לסך של 12,000 ₪ כמפורט לעיל) .

ניתן היום, כ"ב טבת תש"פ, 19 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.