הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים ת"צ 10108-02-19

בפני
כבוד ה שופט אברהם רובין

המבקשים

  1. ת.ל. אספרסו - בר בע"מ
  2. פוקס - ויזל בע"מ

נגד

המשיבה
עיריית ירושלים

החלטה

לפני בקשה שנייה של המשיבה להארכת המועד להגשת תשובה לבקשת המבקשות לאישור תביעתן כתובענה ייצוגית או להגשת בקשה לסילוק על הסף או להגשת הודעת חדילה לפי סעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006.

הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה ביום 5.2.19, ביום 12.5.19 הוגשה הבקשה הראשונה להארכת המועד, וביום הוארך המועד עד ליום 10.9.19. הבקשה הנוכחית היא להארכה נוספת של המועד עד ליום 20.11.19.

בהחלטה הקודמת ציינתי כי:

"סעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות מסמיך את בית המשפט להאריך את המועד להגשת הודעת חדילה "מנימוקים שיירשמו". נפסק, כי המונח "נימוקים שיירשמו" קובע רף נמוך יותר מאשר המונח "נימוקים מיוחדים שירשמו" (ת"צ 42430-09-14 (13.4.16) מפי כב' השופט מ' סובל). ועוד נפסק, כי לנוכח העובדה שסעיף 9 לחוק התובענות הייצוגיות מעניק לרשויות זכות יתר שאיננה מוענקת לנתבעים ייצוגים אחרים, הרי שיש ליישם את הוראות סעיף 9 בדווקנות, ולהעניק ארכה רק במקרים המצדיקים זאת (שם, בפסקה 11 להחלטה).

אכן יש לתמוה על כך שהתקופה הלא קצרה שחלפה מאז הוגשה בקשת האישור לא הספיקה למשיבה כדי להגיש תשובה לבקשה, עם או בלי שתתלווה אליה בקשה לסילוק על הסף (ונזכיר כי בדרך כלל בקשה לסילוק על הסף איננה מצדיקה הימנעות מהגשת תשובה לבקשת האישור), או הודעת חדילה. עם זאת, בנסיבות העניין, מדובר בתובענה ייצוגית שהיקפה הכספי ניכר יחסית. יש גם לתת משקל מסוים לטענות המשיבה בדבר הקשיים בטכניים בגיבוש התשובה. כן יש להביא בחשבון כי חלק ניכר מתקופת הארכה המבוקשת חל בחגים וכי הארכה המבוקשת אמורה להסתיים בעוד זמן לא רב. כל אלו מובילים למסקנה לפיה בזו הפעם האיזון בין אינטרס המבקשות והקבוצה שהן מבקשות לייצג, לבין אינטרס המשיבה והאינטרס הציבורי הכרוך בהליך, מצדיקים את הארכת המועד עד ליום 20.11.19 כמבוקש.

המשיבה תגיש את תשובתה לבקשת האישור עד ליום 20.11.19.

ניתנה היום, ז' חשוון תש"פ, 05 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.