הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עמ"נ 36314-10-19

בפני
כבוד ה שופטת ענת זינגר

המערער

מנהל הארנונה של עיריית ירושלים

נגד

המשיבים

  1. דוד און
  2. מנחם און
  3. יהודה און

החלטה

הערעור הועבר לטיפולי.

לאחר עיון בהודעת הערעור ובחומר שצורף אליה נמצא להציע לצדדים כי עוד עובר להגשת עיקרי טיעון וקיום דיון, ישקלו לקבל הצעת בית המשפט ולפעול כדלקמן:
החלטת וועדת הערר נשוא הערעור תבוטל ו הדיון יוחזר לוועדת הערר - למתן החלטה חדשה אשר תכלול התייחסות למלוא הטענות שהועלו בפניה.
הועדה תקיים דיון נוסף, עובר למתן ההחלטה המחודשת ובמסגרתו תבחן אופן השלמת ההתדיינות ומתן ההחלטה החדשה (לרבות אפשרות של שמיעת ראיות נוספות).

ביסוד הצעה זו עומדת העובדה שעיון ראשוני מעלה כי הועדה לא התייחסה לטענות רבות שהועלו מטעם המערער;
כך לדוגמא -
אין התייחסות לטענה בדבר המשמעות של תשלום במבצע בו מוותרים על טענות כנגד החוב ,
אין התייחסות להעדר עדים מהותיים מצד המשיבים ולמשמעות הבחירה שלא להביאם לעדות ( לא הובא לעדות מי מהמשיבים וגם לא דורון, האח שטיפל ומונה כאפוטרופוס עבור האב וממילא מוחזק כמעורה בהחזקה בנכסיו) ,
אין התייחסות לראיות המלמדות לכאורה על החזקת מי מהבנים, או שוכרים מטעמם בנכסים ( ר' לדוגמא הודעת הכונס כי אלה החזירו לעצמם החזקה בנכסים, לאחר ניסיון מטעם הכונס באמצעות פקידי הוצל"פ לתפוס חזקה. ר' עוד האמור בהסכם המכר המלמד כי הכונס מעולם לא תפס חזקה, ר' גם הסכם שכירות שהוצג ואשר בו המשכיר הוא דוד און),

אין התייחסות למועד בו נודע למשיבים על קיום חוב ומדוע ביחס אליו לא אחרו את המועד להגשת השגה. בכלל זה אין התייחסות להליכים קודמים שננקטו (ר' לדוגמא ת"א 48747-01-12 בבית משפט השלום בירושלים, בפני כב' השופט רון).

על פני הדברים ובזהירות המתבקשת בשלב זה, בטרם נשמעו טענות המשיבים - נראה כי ההחלטה חסרה וכי הועדה לא התייחסה לחלק ניכר מטענות שהועלו בפניה וכן לא התייחסה לראיות שהונחו בפניה, כמו גם משמעות העדר ראיות נוספות.

כדי לחסוך בזמן שיפוטי ובהוצאות לצד אשר עמדתו תידחה - מוצע אפוא לשקול הסכמה לביטול ההחלטה והשבת העניין לפתחה של הועדה. זו תשקול את אופן השלמת ההתדיינות ומתן החלטה חדשה - לאחר שתקיים דיון נוסף במעמד הצדדים.

הצדדים ישקלו ההצעה ויודיעו עמדתם (במידת האפשר בהודעה משותפת) עד ליום 8.12.19.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תש"פ, 27 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.