הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה 8

בפני כבוד השופטת עפרה ורבנר

התובעים:

  1. הלל יצחק, ת"ז XXXXXX026
  2. הלל מרים, ת"ז XXXX635

ע"י ב"כ עו"ד מ. ביקי ו/או דנה אלקיים

- נגד -

הנתבעים:
1. עזבון המנוח קורנפלד יעקב, ת"ז XXXXX961
באמצעות היורשים:
מר קורנפלד פנחס, ת"ז XXXXX943
מר קורנפלד מרדכי יחזקאל, ת"ז XXXXXX640
מר בנצלביץ שרה ינטא, ת"ז XXXXXX657
עזבון המנוחה הלפגוט חיה פסיה, ת"ז XXXXXX632
באמצעות יורשיה:
מר הלפגוט דב, ת"ז XXXXXX716

2. עזבון המנוחים דרור לינק, ת"ז XXXX713
ונעמי לינק ת"ז XXXX237
באמצעות יורשיהם:
לינק איתי, ת"ז XXXXXX732
לינק שרון, ת"ז XXXXXX253
לינק טליה, ת"ז XXXXXX825

פסק דין

1. התובעים הגישו תביעה למתן סעד הצהרתי על-פיו הם זכאים להירשם כבעלי זכות הבעלות בדירה ברח' נוף כרמל 12 בקרית אתא, הידועה כגוש 11027 חלקה 53 (להלן: "הדירה").

2. הבעלות בדירה הנ"ל רשומה בלשכת רישום המקרקעין בחיפה על-שם קורנפלד יעקב בן אבא בשלמות, בהתאם לשטר 2383/1947.

התובעים המציאו לתיק בית-המשפט את ממצאי החקירה של משרד החקירות "עדי שירותי מידע", באשר לזהותו של מר קורנפלד יעקב בן אבא ת"ז XXXX961-6 יליד 1921 , אשר מכר את הדירה למשפחת לינק.

3. יורשיו של קורנפלד יעקב ת"ז XXXXX961-6 הינם בתו פסי הלפגוט ת"ז XXXXX632, בתו שרה בנצלוביץ' ת"ז XXXXX657, בנו פנחס קורנפלד ת"ז XXXXXX943, וכן הבן מרדכי יחזקאל קורנפלד ת"ז XXXXX964.

4. לטענת התובעים, הדירה נמכרה מיעקב קורנפלד לדרור לינק ת"ז XXXX713 ולנעמי לינק ת"ז XXXX237, ודרור ונעמי לינק מכרו את הדירה לתובעים יצחק ומרים הלל, בהתאם להסכם מכר מ-12/7/74.
הסכם מכר זה אף דווח לרשויות המס, וכעולה מדווח רשויות המס לא בוצעה עסקה כל שהיא נוגדת בהתייחס לדירה זו לאחר הדיווח על העסקה בין דרור לנעמי לינק ובין התובעים.

5. דרור לינק ונעמי לינק נפטרו, ויורשיהם הינם:
איתי לינק ת"ז XXXXXX732 ;
שרון לינק ת"ז XXXXXX253;
טליה לינק ת"ז XXXXXX825.

6. התובעים ביצעו מסירה של כתב התביעה, הן ליורשיו של קורנפלד יעקב ז"ל, והן ליורשיהם של דרור ונעמי לינק ז"ל , ואישורי המסירה סרוקים ב"נט".

7. על-יסוד התביעה והמסמכים שצורפו לה, כמו גם אישורי המסירה שהומצאו, וצווי הירושה או צווי קיום הצוואה שהומצאו, הנני נעתרת לבקשה ומורה כי זכות הבעלות בדירה הידועה כחלקה 53 בגוש 11027, תירשם על-שם התובעים הלל יצחק ת"ז XXXXXX026 והלל מרים ת"ז XXXX635, בחלקים שווים (50% לכל אחד מהתובעים).

הרישום יבוצע בכפוף לתשלום כל המיסים הנדרשים כחוק, ובכפוף לכך שהתובעים ימציאו לרשם המקרקעין את כל האישורים שיש להמציא, על-פי הוראת כל דין, בעת ביצוע פעולה בפנקס המקרקעין.

8. לצורך ביצוע הרישום, הנני מסמיכה את עו"ד ביקי מוראד, ב"כ התובעים, לחתום במקום הנתבעים, על המסמכים הנדרשים על-ידי כל גוף רלוונטי, לרבות רשם המקרקעין, לצורך העברת הזכויות בדירה הידועה כגוש 11027 חלקה 53, על-שמם של התובעים.

9. אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"א חשוון תשפ"א, 08 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.