הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה 8

בפני כבוד השופטת עפרה ורבנר
התובעים:

 1. ג'ובראן מוסא ג'ובראן
 2. נג'את ג'ורג' ג'ובראן
 3. דאווד מוסא ג'ובראן

ע"י ב"כ עו"ד יאסר ג'ובראן
-נגד -
הנתבעים:

 1. עזבון המנוחה סורייה סאלח סלום
 2. אניס עפיף ח'וריה
 3. אקרם עפיף ח'וריה
 4. בחוס נילי
 5. חסיב דאוד
 6. יאסר שיתי
 7. נג'אר בדיע
 8. פריד סמארה
 9. חנא בשותי
 10. פול סבאח
 11. ליא סבאח
 12. יורם (גוני) סבאח
 13. רודא סבאח
 14. ח'ורייה אשרף שפיק
 15. שפיק עפיף ח'וריה
 16. האני דור
 17. ג'דעון סבאח
 18. סליבא את זאיד בע"מ
 19. מאג'ד איבראהים אלחאג'

20. סורייה דיאב מריסאת
ע"י ב"כ עו"ד דוד קצוטי
21. שלח רוז
ע"י ב"כ עו"ד סלח מונסף

22. בוטרוס עזאם
23. חורי חנה
24. אבו עקל אלהאם
25. תוני ודאד
26. עזאם חנא
27. מח'ול ג'רייס
28. מח'ול רימה
29. סליבא זאהי בע"מ
30. סולימאן יארא
31. עבוד רובא
32. סולימאן מוהנא
33. סאלח ג'מאל
34. סאלח סחר

35. קשקוש עיד
ע"י ב"כ עו"ד מ.חידר ו/או אח'

36. האפוטרופוס הכללי במחוז חיפה

החלטה

1. התובעים הגישו תביעה ב-7/10/18, ובמסגרתה טענו כי הינם יורשי המנוח מוסא דאוד ג'ובראן (הלון) שנפטר ב-1991, ואשר נשא בחייו ת"ז XXXXXX657 (להלן: "המנוח מוסא") או יורשי צאצאי המנוח מוסא.
לטענת התובעים, המנוחה סורייה סאלח סלום, אשר נשאה בחייה ת"ז XXXXXX917, ואשר נפטרה בשנת 1999 (להלן: "המנוחה סורייה"), מכרה למנוח מוסא ב-4/9/61 שטח של 3,875 מ"ר בגוש 10262 חלקה 7 מאדמות שפרעם (להלן: "החלקה").

השטח הכללי של החלקה הינו 25,953 מ"ר.

2. התובעים טענו כי השטח שרכש המנוח מוסא מהמנוחה סורייה סומן בתשריט עליו חתמה המנוחה סורייה כמגרשים 5,6,7,8 בחלקה.

עוד נטען על-ידי התובעים כי המנוחה סורייה חתמה על ייפוי-כוח נוטריוני אצל הנוטריון הממשלתי , בכל הקשור למכירת השטח שרכש המנוח מוסא , ו מיופה-הכוח היה יוסף אחיו של המנוח מוסא.
יוסף נפטר ב-1999.

3. לטענת התובעים, התשריט על-פיו רכש המנוח מוסא חלק מהחלקה, דהיינו את המגרשים 5-8, אומץ על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים , והפך להיות תשריט חל וקה מאושר.

4. התובעים ציינו כי לאורך השנים מכרה המנוחה סורייה מגרשים נוספים באותה חלקה, והרוכשים השונים בנו על החלקה בתי מגורים.

לטענת התובעים, המנוח מוסא בנה על החלקה את ביתו בשנת 1967 , ולאחר מכן נבנו בשנים 1989, 2003 ו -2004 בתי מגורים נוספים ו/או קומות נוספות על-ידי בניו של המנוח מוסא.

התובעים הדגישו, כי מאז רכישת החלקה בשנת 1961 ועד היום , עשו המנוח ומשפחתו שימוש בשטח החלקה שנרכש , הן ל מגורים והן לגידולים עונתיים.

עוד ציינו התובעים כי בשנת 1989 דווחה העסקה בין המנוח מוסא לבין המנוחה סורייה לרשויות המס.

5. לטענת התובעים, המנוח מוסא היה הראשון שרכש מהמנוחה סורייה חלקים מהחלקה.

התובעים טענו כי לבקשת הנתבעת 20 סורייה דיאב מריסאת, הגיע בחודש 10/18 מודד למקרקעין , ובעקבות בירורים הסתבר כי הנתבעת 20 רשמה על-שמה בלשכת רישום המקרקעין 7 ,200 מ"ר מהחלקה, ועל החלק שהנתבעת 20 טוענת כי רכשה מהמנוחה סורייה רשומה הערת אזהרה לטובת הנתבעת 35 קשקוש עיד.

התובעים טענו כי רישומים אלו שבוצעו בשנת 2018 אינם מאפשרים לתובעים לרשום את החלק שרכש המנוח מוסא מהמנוחה סורייה.

עוד הדגישו התובעים, כי היחידה שאינה מחזיקה בשטח כלשהו בפועל מתוך שטח החלקה הינה הנתבעת 20 סורייה דיאב מריסאת ומי שבא מכוחה.

התובעים טענו כי הרכישה שהנתבעת 20 טוענת כי ביצעה, לא בוצעה בתום לב והמדובר ברכישה שמתעלמת מהמצב בשטח בפועל, ובעת הרכישה לא היו קיימים 7,200 מ"ר פנויים שאותם יכלה המנוחה סורייה למכור לנתבעת 20.

התובעים היו מודעים לכך שהתובעת 20 נרשמה מכוח פסק-דין, ו על-כן ציינו כי ברצונם להגיש בקשה לביטול אותו פסק-דין.

6. התובעים הגישו בקשה לביטול פסק-הדין, שניתן ב-10/3/15 ב-60547-07-14, ואשר בו נקבע כי המנוחה סורייה מכרה לסורייה דיאב מריסאת 7,200 מ"ר מהחלקה.

יש לציין כי פסק-הדין ניתן לאחר שהאפוטרופוס הכללי הגיש הודעה מטעמו בתביעה שהגישה סורייה דיאב מריסאת , וציין כי המנוחה סורייה נפטרה ב ארצות-הברית בשנת 1999 , וכי המנוחה סורייה חילקה את החלקה שהיתה בבעלותה , ואשר שטחה ה כולל היה 25 ,953 מ"ר ל-24 חלקים, והתקשרה עם רוכשים שונים , שלהם נתנה ייפוי-כוח בלתי חוזר.

האפוטורופוס הכללי ציין כי הגיע למסקנה שאין בנמצא רכוש על-שם המנוחה סורייה שניתן לנהלו , ו על-כן אין הוא מייצג את המנוחה סורייה , ואין בכוונתו להתערב בהליכים בתיק.

יש לציין כי יתר הבעלים הרשומים בלשכת רישום המקרקעין בחלקה לא צורפו להליך ב-60547-07-14, ואף לא צוין בכתב התביעה שם, אלו מגרשים מבין אותם 24 מגרשים שהאפוטרופוס הכללי התייחס אליהם בתגובתו, נרכשו על-ידי הנתבעת 20.

האפוטרופוס הכללי ציין 4 תיקים שנוהלו בהתייחס לאותה חלקה ולבעלים שונים שרכשו מגרשים מהמנוחה סורייה ולפסקי-הדין שניתנו בתיקים אלו.

בהחלטת כב' השופטת עפרה אטיאס מ-10/12/19, צוין כי הצדדים הגיעו להסכמה שפסק-הדין שניתן ב-60547-07-14 יחייב אך ורק את הצדדים באותו תיק , ולא יהא תקף כלפי כולי עלמא, ולא יהא תקף כלפי התובעים בתיק שלפניי , והתובעים יהיו רשאים להגיש במסגרת התיק שבו הם מבקשים להירשם כבעלים של חלק מהחלקה, בקשה לביטול פסק-הדין שניתן ב -60547-07-14, ושאלת עדיפות זכותם של התובעים על-פני זכויות סורייה סאלח סלום והבאים מכוחה , תתברר במסגרת תביעת התובעים.

7. ב-17/3/20 הגישו התובעים עדכון בנוגע להחלטת כב' השופטת עפרה אטיאס בתיק שמספרו 60547-07-14, וביקשו אישור לתקן תביעתם.

ב-16/4/20 הגישו התובעים בקשה לתיקון כתב תביעה, ובמסגרת כתב תביעה מתוקן אותו ביקשו להגיש הם התייחסו ל-58 נתבעים, בכל הקשור לבעלי הזכויות בחלקה.

8. במסגרת כתב התביעה המתוקן מ-16/4/20, טענו התובעים כי רישום הבעלות על-שם הנתבעת 20 נעשה בהסתמך על הסכם או על ייפוי-כוח מזויף , ונתבעת 20 אינה מחזיקה בפועל בשטח כלשהו מתוך החלקה.

כן טענו התובעים, כי אי -צירוף כל הבעלים בחלקה כצדדים רלוונטיים לתביעה שהגישה הנתבעת 20, הביא לתוצאה שגויה, במיוחד כאשר במקרקעין הרלוונטיים קיים תשריט חלוקה עוד משנת 1959, שצורף לכל ייפויי -הכוח שנחתמו החל משנת 1961.

הבקשה לתיקון כתב התביעה אליה צורף נוסח כתב התביעה המתוקן המבוקש, הועברה לתגובת המשיבים/הנתבעים המקוריים.

האפוטרופוס הכללי הגיש תגובתו ב-6/9/20.

ב-21/12/20 התקיים דיון במעמד ב"כ התובעים וב"כ הנתבעים 19, 20, 21 ו-35, אשר חלקם ציינו כי לא קיבלו את הבקשה לתיקון כתב התביעה.

בסיום הדיון ניתנה החלטה המאפשרת לב"כ התובעים לשוב ולשקול אם התובעים מבקשים לתקן תביעתם בנוסח כתב התביעה המתוקן שהתבקש ב-16/4/20, או שהם מבקשים להתמקד בטענתם שיש לבטל את פסק-הדין שניתן בהקשר לשטח בחלקה שרכשה נתבעת 20 , בהינתן כי ביטול השטח שרכשה הנתבעת 20 יאפשר רישום השטח שרכש המנוח מוסא.

לא ניתן לתובעים היתר לתיקון כתב התביעה בנוסח שהתבקש ב-16/4/20, ובסופו של דבר חזרו בהם התובעים מבקשתם זו, וביקשו תיקון כתב תביעה בנוסח אחר, המצמצם את התביעה, רק בהתייחס לנתבעת 20, לנתבע 35 ולאפוטרופוס הכללי, וזאת כאמור בהודעה מ-25/1/21.

9. בהודעה מ-25/1/21 ביקשו התובעים להתיר להם לתקן את תביעתם המקורית, בהתאם לנוסח אותו צירפו , כך שהתביעה תהיה בהתייחס לנתבעת 20 - סורייה דיאב מריסאת , ולנתבע 35 שרכש ממנה , מר קשקוש עיד, וכן לאפוטרופוס הכללי, והתביעה כנגד יתר הנתבעים תימחק.

10. הבקשה לתיקון כתב התביעה ונוסח כתב התביעה המתוקן כפי שהוגשו ב-25/1/21 הועברו לתגובת הנתבעים.

הנתבעת 20 והנתבע 35 הגישו תגובתם. יתר הנתבעים לא הגישו תגובה.

11. הנתבעת 20 טענה כי היא מתנגדת לתיקון כתב התביעה בנוסח שהתבקש בהודעה מ-25/1/21.

הנתבעת 20 טענה כי קיימות עסקאות נוגדות בין התובעים לבין נתבעים שונים, ובין הנתבעים בינם לבין עצמם, ובכתב התביעה המתוקן, שהתובעים מבקשים להגיש, אין התמודדות עם טענה זו.

הנתבעת 20 לא הצביעה בתגובתה, בין אלו נתבעים לאלו נתבעים קיימות עסקאות נוגדות, ובהתייחס לאלו מגרשים בחלקה.

הנתבעת 20 טענה כי יש צורך בכל הנתבעים על-מנת להכריע בסוגיות השנויות במחלוקת.

הנתבע 35 טען כי לבקשה לתיקון כתב תביעה לא צורף תצהיר לאימות העובדות, ומכל מקום הלין על משך הזמן מאז הוגשה התביעה ועד להגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה, כך שזו תיוותר רק כלפי הנתבעת 20, והנתבעים 35 ו-36.

הנתבע 35 טען כי רק ב-27/6/19 הגישו התובעים את הבקשה לביטול פסק-הדין ב-ת"א 60547-07-14, וכי באותו עניין ניתנה החלטה על הסכמה דיונית, כפי שפורט לעיל קודם לכן.

הנתבע 35 ציין כי התובעים אינם מפרטים בבקשתם מהו המידע החדש שקיבלו, והמצביע לטענתם על תרמית של הנתבעת 20, בכל הקשור לרכישת חלק מהחלקה, ובאיזה תאריך הגיע לידיהם מידע זה.

עוד נטען, כי בכתב התביעה המקורי לא היה זכר לטענות תרמית וזיוף מסמכים, טענות שאותן מבקשים התובעים לטעון במסגרת כתב התביעה המתוקן.

הנתבע 35 אף הפנה להודעת התובעים מ-7/2/20, ממנה עולה כי אין להם מידע על כל העסקאות שבוצעו בחלקה, ולא ברור להם איזו מהעסקאות גורעת את האפשרות לרשום את חלקם של התובעים.

הנתבע 35 טוען, כי בהיעתרות לתיקון כתב התביעה, יש כדי לפגוע בו, שכן לטענתו הוא רכש את זכויותיו בחלקה כדין.

12. בתשובה לתגובה נטען על-ידי התובעים כי לבקשה לתיקון כתב תביעה לא צורף תצהיר, שכן העובדות והמסמכים עליהן היא מבוססת, מונחים לפני בית-המשפט, ואלה כוללים גם את מסמכי 60547-07-14, את תגובת האפוטרופוס הכללי מ-7/9/20, ואת המסמכים שצורפו לכתבי ההגנה שהוגש ו מטעם הנתבעים 19 ו-21.

עוד הוסיפו התובעים וטענו, כי בכל הקשור לחלק בחלקה שהנתבע 35 טוען כי הוא בעליו, הרי מעבר לצו העיקול שהוטל במסגרת תיק זה, עיון בנסח הטאבו של החלקה מצביע על-כך שקיימים עיקולים נוספים על חלקו של הנתבע 35 לטובת מס רכישה ומס שבח, כך שהטענה על-פיה כביכול דווקא העיקול בתיק זה גורם לעיכוב כל שהוא אצל הנתבע 35, אין בה ממש לגרסת התובעים.

התובעים טוענים כי קיים הבדל בין עילת התביעה כנגד הנתבעים 20 ו-35, לבין יתר הנתבעים, ומן הראוי לנהל את התביעה באופן מצומצם וענייני.

בכל הקשור להעלאת טענת הזיוף והתרמית, הפנו התובעים לסעיף 3.6 לכתב התביעה המקורי, ולכך שכבר אז ציינו שקיים ספק לגבי רכישת הנתבעת 20.

13. לאחר עיון בבקשה, בתגובה, ובתשובה לתגובה, ומאחר ומהשתלשלות העניינים עולה כי המחלוקת בעיקרה הינה בין התובעים לבין הנתבעת 20, ומי שבא מכוחה, כאשר חלקם של יתר בעלי הקרקע בחלקה, לפחות לכאורה, אינו סותר את טענת התובעים לבעלות במגרשים שסומנו על-גבי התשריט שהינו נספח ליפויי-כוח, וכאשר מלכתחילה הטענה היא כי היחידה שאינה מחזיקה בפועל בשטח הינה הנתבעת 20 (והנתבע 35 שבא מכוחה) , יש מקום להיעתר לבקשה לתיקון כתב התביעה, כך שתביעת התובעים כנגד הנתבעים תימחק, למעט תביעתם, כאמור בכתב התביעה המתוקן, שתיוותר אך ורק כנגד הנתבעת 20, הנתבע 35, והאפוטרופוס הכללי.

העיכוב בהגשת הבקשה לתיקון נבע בין היתר מהגשת בקשה לביטול פסק-הדין בתיק 60547-07-14, וההחלטה שניתנה בהתייחס לבקשה זו.

טענת התובעים הינה כי למעשה יש להורות על ביטול פסק-הדין שניתן ב-60547-07-14, וכפועל יוצא מכך יש לבטל את רישום זכויותיה של הנתבעת 20 בחלקה, ואת זכויות מי שרכש ממנה, דבר שיאפשר את רישום זכויותיהם הם.

14. הנתבעים 20 ו-35, כמו גם האפוטרופוס הכללי - שהיה נתבע 36 בכתב התביעה המקורי, רשאים להגיש כתב הגנה מתוקן בתוך 20 יום , בהתייחס לכתב התביעה המתוקן שהוגש ב- 25/1/21, במצורף לבקשה לתיקון כתב התביעה .

כן רשאים הנתבעים להתייחס בכתב ההגנה המתוקן, לשאלה אילו מגרשים בתשריט, מבין אלו המסומנים על ייפוי-הכוח הבלתי חוזרים שנית נו למנוח מוסא , וכן לנתבע שהיה נתבע 19 במסגרת התביעה המקורית, ולנתבעת שהיתה נתבעת 21 במסגרת כתב התביעה המקורי, או אלו מגרשים בהתאם לתשריט החלוקה שאושר על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעות אלונים, טוענים הנתבעת 20 והנתבע 35, כי שייכים להם.

15. התביעה כנגד יתר הנתבעים שנתבעו במסגרת כתב התביעה המקורי נמחקת.

16. נקבע לקדם-משפט ל-19/4/21 בשעה 11:00.

ניתנה היום, כ"ו שבט תשפ"א, 08 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.