הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה 28

בפני כבוד השופטת עפרה ורבנר

התובעים:

א. עיזבון המנוח גיריס גובראן ז"ל אשר נשא בחייו ת"ז XXXXX016
באמצעות יורשיו:

  1. נזיר גיריס גובראן, ת"ז XXXXX032
  2. מוניר גיריס גובראן, ת"ז XXXXX057
  3. איוב גיריס גובראן, ת"ז XXXXX269
  4. יונן גיריס גובראן, ת"ז XXXXX040
  5. תריז גיריס חורי (גובראן), ת"ז XXXXX766
  6. עיזבון המנוח סמיר גיריס גובראן ז"ל אשר נשא בחייו ת"ז XXXXX577

באמצעות היורשת ג'אדה גובראן, ת"ז XXXXX598
7. עיזבון המנוחה אלין גובראן ז"ל אשר נשאה בחייה ת"ז XXXXX040
באמצעות יורשיה:
א. פאתן בלאן (גובראן), ת"ז XXXXX530
ב. תריז עבד אלמאלכ (גובראן), ת"ז XXXXX694
ג. מנאל מורה (גובראן), ת"ז XXXXX838
ד. פאדיה זהראן (גובראן), ת"ז XXXXX604

ב. עיזבון המנוח איבראהים חליל גובראן ז"ל אשר נשא בחייו ת"ז XXXXX670
באמצעות יורשיו:

  1. אילין גובראן, ת"ז XXXXX659
  2. עיזבון המנוח נעים גובראן ז"ל

באמצעות היורשת בדעיה גובראן ת"ז XXXXX161
3. עיזבון המנוח סלים גובראן ז"ל אשר נשא בחייו ת"ז XXXXX900
באמצעות יורשיו:
א. סופיה סלים סלימאן, ת"ז XXXXX287
ב. מארי סלים ריזק, ת"ז XXXXX279
4. עיזבון המנוח חליל גובראן ז"ל אשר נשא בחייו ת"ז XXXXX719
באמצעות היורשת רודינה גובראן ת"ז XXXXX103
ג. עיזבון המנוח עבדאללה גובראן ז"ל אשר נשא בחייו ת"ז XXXXX579
באמצעות יורשיו:
1. עיזבון המנוח אליאס גובראן ז"ל אשר נשא בחייו ת"ז XXXXX626
באמצעות יורשיו:
א. רמזי גובראן, ת"ז XXXXX783
ב. סנא גובראן, ת"ז XXXXX536
ג. בשארה גובראן, ת"ז XXXXX351
ד. נדא גובראן, ת"ז XXXXX829
ה. אליאנור גרייב, ת"ז XXXXX591
2. עיזבון המנוח מיכאיל גובראן ז"ל אשר נשא בחייו ת"ז XXXXX600
באמצעות היורשת אילין גובראן, ת"ז XXXXX659 (התובעת ב(1))
3. עיזבון המנוח מארי עבדאללה גובראן
באמצעות היורש התובעת ג(1)(ג)
4. עיזבון המנוחה כוכב גובראן ז"ל אשר נשאה בחייה ת"ז XXXXX485
באמצעות יורשיה:
א. גסאן מוקלשי, ת"ז XXXXX847
ב. נאילה גובראן, ת"ז XXXXX493
5. עיזבון המנוח אמיל עבדאללה גובראן ז"ל אשר נשא בחייו ת"ז XXXXX598
באמצעות היורשת מארי גובראן ת"ז XXXXX873
כולם ע"י ב"כ עו"ד איימן אבורייא ו/או אח'
- נגד -
הנתבעת:
מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל
על-ידי פרקליטות מחוז חיפה - אזרחי
- נגד -
צד ג':
קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד
ע"י ב"כ עו"ד אלעד מיורוויס ועו"ד שירה אפרתי

החלטה

1. צד ג' - קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד (להלן: " קרן קיסריה"), הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף, ביחס לכל עיזבון הכלול בתביעה, אשר נכון למועד קיום דיון ההוכחות ב-3/8/20 טרם ניתן בעניינו צו ירושה או צו קיום צוואה.

בנוסף לכך, התבקש סילוק על הסף של התביעה ביחס לכל תובע, שתביעתו הוגשה בשם עיזבון, וב-3/2/19, מועד החלטת בית-המשפט בבקשת התובעים לביטול פסק-דין המחיקה שניתן, טרם ניתן בהתייחס לעיזבון צו ירושה או צו קיום צוואה, או שלא הוגש בעניינו בקשה אמיתית (ולא למראית עין) למתן צו ירושה או צו קיום צוואה.

קרן קיסריה אף ביקש ה כי התובעים יחויבו בהוצאות.

רקע

2. ב-5/11/18 ניתן פסק-דין, אשר מחק את תביעת התובעים, תוך פירוט השתלשלות העניינים מאז הגשת התביעה ב-21/3/16, וכאשר לתביעה לא צורפו צווי ירושה או צווי קיום צוואה, שיש בהם כדי להוכיח את זכאות התובעים, בכל הקשור לעיזבון המנוחים שנטען כי היו בעלי החלקות הרלוונטיות, שלגביהם נתבעים פיצויי ההפקעה.

בפסק-הדין צוין כי במשך למעלה משנתיים וחצי! לא הומצאו צווי ירושה או צווי קיום צוואה לתיק בית-המשפט, וכי הוגשה בקשה לדחיה על הסף, ובית-המשפט התרה בתובעים במעמד קדם-המשפט כי עליהם להמציא את צווי הירושה הרלוונטיים בתוך 90 יום, שאם לא כן תימחק התביעה, וגם לאחר אותם 90 יום לא הומצאו צווי ירושה.

עוד צוין בפסק-הדין כי ניתנו לתובעים אורכות נוספות להמצאת צווי ירושה, וכי אלה לא הומצאו, ועד מועד מתן פסק-הדין לא הומצאו צווי ירושה או צווי קיום צוואה, שיש בהם כדי להצביע על שרשרת העברת הזכויות.

התובעים הגישו בקשה לביטול פסק-דין המחיקה, ולאחר קבלת תגובת יתר הצדדים, ניתנה החלטה בבקשתם.

3. בהחלטה מ-3/2/19, שניתנה בהתייחס לבקשת התובעים לביטול פסק-דין המחיקה, פורט בהרחבה הרקע להגשת התביעה, והשתלשלות העניינים עד למחיקת התביעה.

כמו-כן צוין באותה החלטה, כי התובעים טענו במסגרת התביעה, ששלושת האחים המנוחים, איבראהים ח'ליל ג'ובראן ז"ל (להלן: "המנוח איבראהים"), עבדאללה ח'ליל ג'ובראן ז"ל (להלן: "המנוח עבדאללה") ו-ג'יריס גו'בראן ז"ל (להלן: "המנוח ג'יריס"), היו בעלי הזכויות במקרקעין הרלוונטיים במועד ההפקעה, ובנוסף לכך טענו התובעים כי אביהם של האחים המנוחים, המנוח ח'ליל ג'ובראן ז"ל (להלן: "המנוח ח'ליל"), היה במועד ההפקעה בעל זכויות בחלקה הרשומה בספר 2 בדף 64, אולם התובעים לא סיפקו מידע בהתייחס להפקעה הנטענת באשר לחלקה זו.

בהחלטה צוין כי התובעים לא צירפו לכתב התביעה צווי ירושה או צווי קיום צוואה, שיש בהם כדי להוכיח את הקשר ואת זכאות התובעים, בכל הקשור לאחים המנוחים, שנטען כי היו בעלי החלקות הרלוונטיות, שלגביהם נתבעים פיצויי ההפקעה.

ההחלטה הפנתה להצהרת התובעים בפרוטוקול הדיון במסגרת קדם-המשפט מ-12/3/18, שם הצהירו התובעים כי לאחר שקיבלו את כתב ההגנה הגישו בקשות לצווי ירושה, וכי מקובל עליהם שאם בתוך 90 יום לא יומצאו צווי הירושה, תימחק התביעה לגבי כל מי שאין לגביו צו ירושה רלוונטי.

עוד צוין באותה החלטה מ-3/2/19, מהם השיקולים ששוקל בית-המשפט בבואו לדון בבקשה לביטול פסק-דין, וכן את המשמעות של מחיקת התביעה, בכל הקשור לפסק-הדין ב-דנ"א 1595/06 עיזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל נ' עיריית פתח תקווה (21/3/13) (להלן: " עניין ארידור"), כך שהתובעים לא יוכלו להגיש תביעה חדשה, שכן תביעה חדשה תיחסם בטענת התיישנות.

בהחלטה צוין כי ככל שעד ליום מתן ההחלטה לא הוגשו על-ידי התובעים בקשות לקבלת צווי ירושה או צווי קיום צוואה, בהתייחס לאחים המנוחים, הרי המדובר בזלזול רבתי, ואין מקום לביטול פסק-הדין, אולם נקבע כי ככל שכבר הוגשה בקשה לצווי ירושה, יאפשר בית-המשפט לתובעים להגיש את צווי הירושה או צווי קיום הצוואה, במסגרת שמיעת הראיות.

בהחלטה נקבע כי אם התובעים יגישו לתיק בית-המשפט בתוך 7 ימים אסמכתא לכך שהגישו בקשה לקבלת צווי ירושה או צווי קיום צוואה, בהתייחס לאחים המנוחים, עוד בטרם ניתנה החלטה בבקשה לביטול פסק-הדין, דהיינו לפני 3/2/19, יבוטל פסק-הדין תוך חיוב התובעים בהוצאות, ותינתן החלטה על הגשת עדויות ראשיות בתצהירים, אולם אם עד 3/2/19 לא הוגשה בקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, בהתייחס לאחים המנוחים, לא יבוטל פסק-הדין.

4. ב-10/2/19 הגישו התובעים הודעה, ממנה עולה כי בקשות לצווי ירושה, בהתייחס למנוח ג'יריס ולמנוח איבראהים, הוגשו ב-3/2/19 לרשם לענייני ירושה.
בנוסף צורף צו ירושה שניתן על-ידי בית-הדין הדתי של העדה היוונית קתולית, ב-12/8/52, בהתייחס למנוח ח'ליל, כאשר צו ירושה זה מתייחס לילדיו של המנוח עבדאללה, אשר נפטר לפני אביו המנוח ח'ליל, ועל-כן ילדיו של המנוח עבדאללה ירשו את חלקו של המנוח עבדאללה בירושת סבם - ח'ליל.
באותו יום ניתנה החלטה כי מהודעת התובעים עולה, שהם הגישו בקשה לצווי ירושה בהתייחס למנוח ג'יריס ולמנוח איבראהים רק ביום מתן ההחלטה בבקשה לביטול פסק-דין, וכי מועד זה של הגשת הבקשה לא עולה בקנה אחד עם האמור בסעיף 20 לתגובת התובעים מ-27/1/19, שם נטען כי ביחס לאחים המנוחים כבר הוגשו בקשות לצווי ירושה או צווי קיום צוואה.

לאור הודעת התובעים באשר להגשת בקשה לצווי ירושה בהתייחס למנוח ג'יריס ולמנוח איבראהים, נקבע מועד לגשת תצהירים מטעם הצדדים.

5. ב-3/8/20 התקיים דיון הוכחות התובעים בתיק, ובין העדים שנחקרו בדיון, נחקר עד התובעים מר ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן.
במסגרת חקירתו של עד זה, התברר כי ימים ספורים לאחר שהוגשה הבקשה לצווי ירושה בהתייחס לאחים המנוחים איבראהים וג'יריס, הסתיים הטיפול בבקשה לצו ירושה, ולא ניתן צו ירושה על-ידי הרשם לענייני ירושות.
עוד עלה מחקירתו של עד זה, כי הבקשות לקבלת צווי ירושה בהתייחס לאחים המנוחים ג'יריס ואיבראהים, הוגשה לרשם לענייני ירושה מטעמי נוחות, ועל-מנת לעמוד בהחלטת בית-המשפט מ-3/2/19 (עיין עמ' 14 ש' 29-32, עמ' 15 ש' 1-5 ועמ' 16 ש' 1-3 לפרוטוקול).

מרישומי הרשם לענייני ירושה - נ/1, מעודכנים ל-2/8/20, עלה כי הטיפול בבקשות, בכל הקשור לצו ירושה בתיק מספר 32369 (בהתייחס למנוח איבראהים) ובתיק מספר 101987 (בהתייחס למנוח ג'יריס), אשר הוגשו לרשם לענייני ירושה בנצרת ב-3/2/19, הסתיים בסירוב לבקשה להוצאת צו ירושה עקב אי השלמת מסמכים.
ביחס למנוח איבראהים, נסגרה הבקשה למתן צו ירושה בדחיה עוד ב-14/2/19, וביחס למנוח ג'יריס נסגרה הבקשה ב-11/2/19.

לטענת העד מר ג'ובראן, הוא לא ידע על-כך שהבקשות לצווי ירושה נדחו עקב אי-השלמת מסמכים (עיין עמ' 15 ש' 13-15 לפרוטוקול).

6. ב"כ התובעים הצהיר לפרוטוקול כי מקובל עליו שאם אין צווי ירושה של המנוח ג'יריס ושל המנוח איבראהים, הרי לתובעים אין עילת תביעה לגביהם (עיין עמ' 16 ש' 18-19 לפרוטוקול), ובתום חקירתו של מר ג'ובראן, הצהיר ב"כ התובעים כי אלה עדיהם של התובעים, בכפוף לכך שיותר לו להמציא את צווי הירושה הקיימים, נכון למועד ישיבת ההוכחות (עיין עמ' 29 ש' 21 לפרוטוקול) , וזאת לאור החלטות שניתנו במהלך החקירה הנגדית כי על התובעים להמציא עוד באותו יום את צווי הירושה שבידיהם.

במעמד הדיון ניתנה החלטת בית-המשפט כי על התובעים להמציא לתיק בית-המשפט עוד באותו יום - דהיינו ב-3/8/20, את צווי הירושה של המנוחים ג'יריס ואיבראהים, וזאת בנוסף לצווי הירושה של נעים ג'ובראן ז"ל, שהינו תובע ב/2 בכתב התביעה, ושל ח'ליל ג'ובראן ז"ל, שהינו תובע ב/4 בכתב התביעה.

עוד נקבע בהחלטה, כי מאחר ומר ג'ובראן העיד שהיורשת של סלים ג'ובראן ז"ל, כעולה מצו קיום הצוואה, איננה בין החיים, יש לצרף צו ירושה או צו קיום צוואה של אותה יורשת על-מנת לבחון האם התובעים המוזכרים בסעיף ב/3 לכתב התביעה, הם היורשים הנכונים שצורפו.

התובעים הגישו הודעה ב-4/8/20 כי לא התאפשר להם להגיש תרגומים מאושרים של כל צווי הירושה וצווי קיום הצוואה, וביקשו אורכה של 7 ימים לצורך הגשת תרגום צווי הירושה וצווי קיום הצוואה, וכן לצורך הודעה על חילופי בעלי דין, בהתאם לתקנה 38 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: " תקסד"א").

התובעים טענו ביחס למנוח איבראהים, כי ב-16/10/19, דהיינו - 8 חודשים!!! לאחר שנדחתה הבקשה לקבלת צו ירושה על-ידי הרשם לענייני ירושה בנצרת, הם הגישו בקשה לקבלת צו ירושה לבית הדין הכנסייתי, וטרם ניתן צו ירושה מאחר ויורשי המנוח איבראהים משתייכים לשלוש עדות נוצריות שונות.

התובעים טענו, כי ענין קבלת צו הירושה, בהתייחס למנוח איבראהים, מטופל על-ידי עו"ד זייד מנסור.

ממכתב של עו"ד זייד מנסור, הנושא תאריך 3/8/20 (יום ישיבת ההוכחות בבית-המשפט שבה הסתבר שעדיין אין צווי ירושה של כל האחים המנוחים), עולה כי רק כשנה לפני אותו מכתב מ-3/8/20, נעשתה פניה לעו"ד זייד מנסור להוצאת צווי ירושה, וכי צו ירושה בהתייחס למנוח ג'יריס הוצא ב-16/3/20, ובקשה בהתייחס להוצאת צו ירושה למנוח איבראהים הוגשה ב-16/10/19.

במכתבו של עו"ד זייד מנסור, צוין כי הסיבה לעיכוב מתן צו הירושה, בהתייחס למנוח איבראהים, הינה שבית הדין הכנסייתי ממתין שיומצאו לו צווי ירושה של בניה של יוסרא מתרי ז"ל, שהיתה ביתו של המנוח איבראהים, אשר הם שהגישו את הבקשה למתן צווי ירושה בשני בתי דין שונים.

ב-11/8/20 הגישו התובעים תרגום לעברית של צווי הירושה וצווי קיום הצוואה.

בהתייחס לצו הירושה של המנוח ג'יריס, לא צוין בתרגום הצו שניתן על-ידי בית-הדין הדתי של העדה היוונית הקתולית בגליל מועד הוצאת הצו, אולם עולה מהתרגום כי הבקשה למתן הצו הוגשה רק ב-29/10/19.
באותו תאריך גם הוגשה בקשה לקבלת צו ירושה, בהתייחס למנוח איבראהים.

7. עולה מהאמור לעיל, כי בניגוד להודעת התובעים, שהוגשה לבית-המשפט ב-10/2/19, על-פיה הוגשו ב-3/2/19 בקשות לצו ירושה לרשם לענייני ירושה בעניין עזבונות המנוחים ג'יריס ואיבראהים, הרי הבקשה לרשם לענייני ירושה הוגשה למראית עין בלבד, ונמחקה בהעדר מסמכים נדרשים ימים ספורים לאחר הגשתה עוד ב-2/19, ולמעשה בקשה אמיתית לצווי ירושה הוגשה לבית הדין הכנסייתי רק לאחר 8 חודשים, ב-10/19.

עוד יש לציין, כי מצווי הירושה ומצווי קיום הצוואה שצורפו על-ידי התובעים, עולה כי לא צורפו להליך כל הצדדים הנדרשים, וכי ישנם עזבונות שיורשיהם לא הוזכרו על-ידי התובעים בכתב התביעה.

כך למשל, מצו הירושה בעניין עזבון המנוח ג'יריס, עולה כי הגם שאשתו של המנוח ג'יריס, המנוחה נאפיה בוטרוס ג'ובראן (להלן: "המנוחה נאפיה"), נכללת בין יורשיו של המנוח ג'יריס, היא לא צוינה כתובעת בכתב התביעה.
התובעים צירפו צו ירושה של המנוחה נאפיה.

התובעים אף צירפו צו קיום צוואה של המנוח נאזיר ג'יריס ג'ובראן (המופיע כ-א/1 בכתב התביעה), כעולה מצו קיום הצוואה המנוח נאזיר נפטר ב-15/2/18, אולם התובעים לא ביקשו לכלול את יורשיו כתובעים במקומו.

בנוסף לכך, התובעים הגישו צו קיום צוואה של המנוחה סאפיה אילין (המופיעה כ-א/7 בכתב התביעה) (להלן: "המנוחה סאפיה").
בהתאם לצו קיום הצוואה, יורשה של המנוחה סאפיה הוא בעלה מונייר סאפיה, אולם הוא לא מופיע כתובע בכתב התביעה, וישנם תובעים אחרים שרשומים כעזבונה של המנוחה סאפיה - הם התובעים המופיעים בסעיפים א/7א-א/7ד בכתב התביעה.

כמו-כן, עזבון המנוחה ג'ובראן כוכב ז"ל (המופיעה כ-ג/4 בכתב התביעה) (להלן: "המנוחה ג'ובראן"), כפי שמופיע בכתב התביעה (בכתב התביעה מופיעים היורשים ג'סאן מוקלשי ונאילה ג'ובראן), אינו תואם את יורשיה של המנוחה ג'ובראן בהתאם לצו הירושה מ-9/6/99.

יש לציין, כי נספח ב/8, המצורף להודעת התובעים שהוגשה ב-11/8/20, סרוק באופן בלתי קריא ב"נט".

מבדיקת מכלול צווי הירושה שהוגשו על-ידי התובעים, עולה כי גם בהתייחס למנוח עבדאללה, לא המציאו התובעים במועד, ועד לישיבת ההוכחות, צו ירושה המתייחס אליו, וכל שהומצא הינו צו ירושה המתייחסת לירושת אביו של המנוח עבדאללה - חליל.

בהמשך להחלטת בית-המשפט מ-14/10/20, הודיעו התובעים כי רק ב-29/10/19 הוגשה בקשה למתן צו ירושה, בהתייחס לעזבון המנוח עבדאללה, ועדיין לא ניתן צו ירושה.
עוד ציינו התובעים כי בית-הדין הכנסייתי ממתין לקבלת צו ירושה בנוגע לעזבון המנוח מוקלשה איבראהים, בעלה של בתו המנוחה של המנוח עבדאללה.
רק ב-4/10/20, דהיינו לאחר ישיבת ההוכחות שבה הסתיים שלב הוכחות התובעים, הוגשה בקשה למתן צו ירושה לגבי עזבון המנוח מוקלשה איבראהים.

לאור נתון זה, שגם בהתייחס למנוח עבדאללה אין עדיין צו ירושה, שבה קרן קיסריה וביקשה מחיקת התביעה גם בהתייחס לעזבון המנוח עבדאללה, מאותם טעמים שפירט בבקשתו לסילוק על הסף, שהוגשה ב-13/8/20.

הודגש כי בהודעת התובעים לבית-המשפט מ-10/2/19, הם ציינו כי בהתייחס למנוח עבדאללה ניתן צו ירושה, אלא שמסתבר כי אין המדובר בצו ירושה של המנוח עבדאללה, אלא בצו ירושה המתייחס לאביו - המנוח ח'ליל ג'ובראן, כך שבמועד ההוכחות לא היה בידי התובעים צו ירושה של המנוח עבדאללה, והם ידעו כי אין בידיהם צו ירושה כזה, שכן בקשה לצו כזה הוגשה ב-10/19, ולמרות זאת הודיעו לבית-המשפט כי יש בידיהם צו ירושה של המנוח עבדאללה (עיין בתשובת קרן קיסריה מ-25/10/20 לבקשת התובעים למתן ארכה להגשת צו ירושה).

התובעים לא הגישו תגובה לתשובה.

טענות הצדדים

8. לטענת קרן קיסריה, התובעים לא עמדו בתנאי שקבע בית-המשפט בהחלטתו בבקשתם לביטול פסק-דין, החלטה מ-3/2/19, שכן באותו מועד לא הוגשו בקשות אמיתיות למתן צווי ירושה או צווי קיום צוואה, בהתייחס לכל שלושת האחים המנוחים.

קרן קיסריה טענה, כי התובעים יצרו מצג לפני בית-המשפט בהודעתם מ-10/2/19, כי הגישו בקשות למתן צווי ירושה, בהתייחס לעזבון המנוחים איבראהים וג'יריס לרשם לענייני ירושה, אולם עולה מהשתלשלות העניינים כי המדובר היה בהגשת בקשה למראית עין, וכי התובעים לא עמדו בתנאי שקבע בית-המשפט בהחלטתו במסגרתה בוטל פסק-הדין למחיקה, ולמעשה פסק-הדין בוטל נוכח הסתרת האמת מבית-המשפט, שכן הבקשות האמיתיות לקבלת צווי ירושה, בהתייחס לעזבון המנוח איבראהים, ובהתייחס לעזבון המנוח ג'יריס, הוגשו רק ב-10/19 לבית הדין הכנסייתי, דהיינו כ-8 חודשים לאחר החלטת בית-המשפט מ-3/2/19.
9. קרן קיסריה טענה כי הבקשה שהוגשה למראית עין על-ידי התובעים לרשם לענייני ירושה סורבה ונסגרה ימים ספורים לאחר הגשתה, מבלי שנעשה כל המשך טיפול בבקשה על-ידי התובעים, דבר המצביע על-כך כי הוא הוגשה למראית עין בלבד.

קרן קיסריה אף הדגישה, כי על-פני הדברים, עצם הגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה היתה תמוהה, שכן כל יתר הבקשות לצווי ירושה ולצווי קיום צוואה, הוגשו על-ידי התובעים לבית הדין הדתי, שעל עדתו נמנו המנוחים, בהתייחס אליהם נתבקשו צווי ירושה או צווי קיום צוואה.

מאחר והבקשה האמיתית לצווי ירושה לא הוגשה ב-3/2/19, אלא ב-10/19, נטען על-ידי קרן קיסריה, כי הוכח שהבקשה הוגשה לאחר החלטת בית-המשפט, והעניין לא גולה על-ידי התובעים, והמדובר בבקשה שאינה עומדת בתנאי שנקבע על-ידי בית-המשפט בהחלטה המתייחסת לבקשה לביטול פסק-הדין.

יתר על-כן צוין על-ידי קרן קיסריה, כי גם ממכתבו של עו"ד זייד מנסור עולה שב"כ התובעים פנה אליו רק בסמוך ל-8/19, דהיינו למעלה מחצי שנה לאחר החלטת בית-המשפט, ולאחר שהבקשה למתן צווי ירושה, שהוגשה לרשם הירושות, נדחתה בהעדר מסמכים, ולא בוצע שום המשך טיפול בבקשות שהוגשו במקור לרשם לענייני ירושה, שהן הבקשות שבגינן נעתר בית-המשפט לבקשה לביטול פסק-הדין.

התנהלות התובעים מחייבת, לטענת קרן קיסריה, את סילוק התביעה על הסף ביחס לכל תובע שתביעתו הוגשה בשם עיזבון, שנכון ל-3/2/19 טרם ניתן בהתייחס אליו צו ירושה או צו קיום צוואה, או טרם הוגשה בהתייחס אליו בקשה אמיתית למתן צו ירושה או צו קיום צוואה.

10. עוד ובנוסף, נטען על-ידי קרן קיסריה, כי התובעים צירפו צווי ירושה וצווי קיום צוואה המתייחסים לעזבונות שונים, וליורשים, שחלקם אינם כלולים בכתב התביעה, וכי רוב הבקשות לצווי ירושה או צווי קיום צוואה הוגשו על-ידי עו"ד זייד מנסור רק ב-10/19, והתובעים לא ציינו בנוסח המתורגם של הצווים את התאריך בו הוגשו הבקשות, הגם שהתאריך מופיע בנוסח המקורי בשפה הערבית.

קרן קיסריה אף הפנתה לאי-דיוקים (בלשון עדינה) בהתייחס לטענות שונות של התובעים, שנטענו במהלך ההליך בנוגע לכך שהגישו בקשות לצווי ירושה או צווי קיום צוואה של התובעים המופיעים בכתב התביעה, וצירפה כנספח 1 לבקשתה את רשימת הבקשות למתן צווי ירושה או מתן צווי קיום צוואה, שהוגשו, לטענתה, לאחר 3/2/19.

11. התובעים טוענים, כי אכן לבית-המשפט נתונה הסמכות לדחות ולמחוק תביעה על הסף, בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, אך אין הוא מחויב לעשות כן, גם כאשר מתקיימת עילה.

לטענת התובעים, קרן קיסריה לא צירפה לבקשתה לסילוק התביעה על הסף תצהיר, ועל-כן יש לדחות את בקשתה.

עוד טענו התובעים, כי הם נמנים על צאצאיהם של שלושת האחים המנוחים שהיו הבעלים של החלקות שבגין הפקעתן נתבעו הפיצויים, ועל-כן הם בחזקת יורשים בהתאם לסעיף 10 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, כל עוד לא הוכח אחרת.

התובעים טוענים כי אין באי-צירוף צו ירושה כדי להצדיק סילוק התביעה על הסף, שכן בעת שיינתן צו ירושה כוחו יחול למפרע.

התובעים טוענים כי כתב התביעה צריך לעמוד בתנאים המפורטים בתקנה 9 לתקסד"א, ואילו בשלב הבאת הראיות יש להוכיח את עילת התביעה, ורק אז הם צריכים להציג את כל המסמכים המוכיחים את היותם יורשים, ואין לדרוש מהם לעשות כן בעת הגשת ההליך.

התובעים טוענים כי את כל צווי הירושה, המתייחסים למנוח ג'יריס, הם צירפו בהודעה מ-11/8/20, ורק צו הירושה בעניין המנוח איבראהים, טרם צורף.

כמו-כן, טענו התובעים כי הם צירפו את כל צווי הירושה הרלוונטיים בהתייחס למנוח עבדאללה.

עוד ציינו התובעים, כי ברור שהנתבעת לא תידרש לשלם פיצויים בגין חלק של מי מהתובעים, מבלי שיוצגו כל צווי הירושה הרלוונטיים.

לטענת התובעים, יש לשקול שלא להיעתר לבקשה, גם בהינתן זכותם לפיצויים, הנגזרת מהזכות לקניין, זכות המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

באשר לטענות שהעלתה קרן קיסריה בכל הנוגע להצהרות התובעים ביחס להגשת הבקשות למתן צווי ירושה, הרי צוין כי הפגמים בהצהרותיהם נלקחו בחשבון בעת שהחליט בית-המשפט ב-10/2/19 לבטל את פסק-הדין ולחייבם בהוצאות, ולטענתם, בכל מקרה הם היו יכולים להגיש תביעה חדשה בתוך שנה מיום מחיקת התביעה.

התובעים ביקשו לדחות את בקשת קרן קיסריה לסילוק תביעתם על הסף.

12. בתשובה לתגובה, נטען על-ידי קרן קיסריה כי התובעים לא נתנו מענה של ממש לטענות בבקשה ולהתנהלותם בחוסר תום לב.

קרן קיסריה טענה כי לו התובעים היו מציגים את המציאות כהווייתה, פסק-הדין שניתן ב-5/11/18 היה נותר על כנו, שכן בית-המשפט התנה את ביטול פסק-הדין בכך שהתובעים יציגו הוכחה שפעלו - לשון עבר - לקבל את צווי הירושה של האחים המנוחים.

בפועל, הבקשות לצווי ירושה בהתייחס למנוחים איבראהים וג'יריס, הוגשו רק לאחר מתן ההחלטה, והתנהלות זו, שאינה בתום לב, הינה אף מעבר לאותו "זלזול רבתי" אליו התייחס בית-המשפט בהחלטה בבקשה לביטול.

קרן קיסריה אף מציינת כי תגובת התובעים אף אינה עולה בקנה אחד עם הצהרת בא-כוחם לפרוטוקול, כי כל עיזבון שנכון למועד ישיבת ההוכחות בה הסתיים שלב הוכחות התובעים, לא הוצא לגביו צו ירושה או צו קיום צוואה, דין התביעה בהתייחס אליו להימחק.

קרן קיסריה הדגישה, כי גם כעולה מתגובת התובעים, יש להורות על מחיקת התביעה ביחס לכל עיזבון שטרם הוצא לגביו צו ירושה, שכן גם לגרסת התובעים, המועד המאוחר ביותר להצגת צווי הירושה היה שלב הבאת הראיות, ותצהירי העדות הראשית מטעם התובעים הוגשו לפני כחצי שנה, ופרשת הראיות מטעמם הושלמה ב-3/8/20.

בנסיבות אלה, וודאי שדין תביעה בהתייחס לעיזבון המנוח איבראהים, ובהתייחס לעזבון המנוח עבדאללה - להידחות.

קרן קיסריה ציינה כי ב-8/20 חלפו כ-7 וחצי שנים מהמועד בו ניתן פסק-הדין בעניין ארידור, וכ-4 וחצי שנים מהמועד בו הוגשה תביעת התובעים, וכשנה וחצי מהמועד בו ניתן פסק-דין המחיקה של בית-המשפט שבוטל לאחר מכן.

חיוב התובעים בהוצאות במסגרת הבקשה לביטול פסק-דין התייחס להתנהלות התובעים עד לאותו מועד שבו ניתן פסק-דין המחיקה, ואין בחיוב כספי זה כדי ליתן מענה להתנהלותם לאחר מכן, דהיינו - למועד האמיתי בו הוגשו הבקשות לצווי ירושה, בהתייחס לעיזבון המנוח ג'יריס ולעיזבון המנוח איבראהים, ובוודאי לא להתנהלות החמורה של התובעים לאחר מכן.

קרן קיסריה ציינה כי ההוצאות שפסק בית-המשפט בעבר היו מתוך נקודת מוצא, שאכן הוגשה בקשה אמיתית וכנה לרשם הירושות בהתייחס לעזבונות המנוחים ג'יריס ואיבראהים.

בכל הקשור לטענת התובעים על-פיה הבקשה לסילוק התביעה על הסף לא נתמכה בתצהיר, צוין כי הבקשה לא כללה טענה עובדתית אחת שיש לתמוך אותה בתצהיר, שכן כל הטיעונים בבקשה מבוססים על דברים ומסמכים שנאמרו ושהומצאו על-ידי התובעים עצמם.

קרן קיסריה הדגישה כי שלב הבאת הראיות של התובעים, כמו גם של צד ג', הסתיים, והתובעים במשך 4.5 שנים מאז הגשת תביעתם לא המציאו לבית-המשפט צווי ירושה של המנוח איבראהים ושל המנוח עבדאללה, שיש בהם כדי להוכיח עילת תביעה ושרשור הזכויות מהאחים המנוחים אל כלל התובעים בתביעה.

דיון והכרעה

13. כתב התביעה הוגש על-ידי התובעים ב-21/3/16, מבלי שהתובעים צירפו לו צווי ירושה או צווי קיום צוואה, שיש בהם כדי לקשר בין זכות התובעים לזכות הבעלים המקוריים של החלקות המופקעות, כנטען על-ידי התובעים בכתב התביעה.

התביעה הוגשה על-ידי התובעים ביום האחרון בו ניתן היה להגיש תביעה לפיצויי הפקעה בטרם התיישנות התביעה, בהתאם לתקופת המעבר שנקבעה בפסק-הדין בעניין ארידור.

התובעים הגישו את צווי הירושה וצווי קיום הצוואה שבידם ב-4/8/20 לאחר ישיבת הוכחות התובעים (והתרגום הוגש ב-11/8/20).

התובעים הגישו בקשות אותנטיות לצווי ירושה של המנוחים איבראהים וג'יריס רק ב-10/19, דהיינו בחלוף 3 וחצי שנים ממועד הגשת התביעה!

צו הירושה בהתייחס למנוח איבראהים טרם ניתן.

מהפירוט דלעיל, עולה בבירור כי גם צו ירושה, בהתייחס למנוח עבדאללה, טרם ניתן.

14. בפסק-הדין שניתן ב-5/11/18 עמדתי על הפגמים בהתנהלות התובעים בכך שבאותו מועד שבו ניתן פסק-הדין, חלפו למעלה משנתיים וחצי ממועד הגשת התביעה, ולמרות אורכות שביקשו התובעים, ושניתנו להם לצורך המצאת צווי ירושה או צווי קיום צוואה, אלה טרם הומצאו לבית-המשפט.

יתר על-כן, בהחלטה מ-3/2/19, כמו גם בהחלטה מ-10/2/19, התייחסתי להתנהלות התובעים בכל הנוגע לטענותיהן החוזרות ונשנות באשר להגשת בקשות לצווי ירושה ולצווי קיום צוואה, הגם שבקשות כאלה כלל לא הוגשו על-ידם, דהיינו המדובר בתובעים שמגישים לבית-המשפט הודעות שתוכנן אינו אמת, בכל הקשור בשאלה האם הוגשו בקשות לצווי ירושה או צווי קיום צוואה , אם לאו.

בסעיף 8 לכתב התביעה טענו התובעים כי:
"בד בבד עם הגשת התובענה, הוגשו בפני הרשם לענייני ירושה, בקשות למתן צווי ירושה בכל הנוגע לעיזבונם של המנוחים ג'יריס, עבדאללה ואיבראהים ז"ל, עת יינתן הצו יוגש ללא דיחוי לבית-המשפט הנכבד ויועבר לנתבעת..."

אלא שלא מניה ולא מקצתיה, בחודש 3/16, מועד הגשת התביעה או בסמוך לכך, לא הגישו התובעים בקשה לקבלת צווי ירושה, בכל הנוגע לעיזבונות האחים המנוחים.

אמירה נוספת שאינה עולה בקנה אחד עם האמת לאשורה הינה הצהרת ב"כ התובעים בקדם המשפט שהתקיים ב-12/3/18, כי הבקשות לצווי ירושה הוגשו לאחר הגשת כתב ההגנה. גם אז לא הוגשו בקשות לצווי ירושה.

עוד אמירה נוספת שאינה עולה בקנה אחד עם האמת, הינה סעיף 20 לתגובת התובעים מ-27/1/19, בו צוין כי ביחס לכל המנוחים שטרם ניתן לגביהם צו ירושה או צו קיום צוואה, הבקשות לצווים כבר הוגשו.

האמור בסעיף 8 לכתב התביעה, כמו גם הצהרת ב"כ התובעים בקדם המשפט ב-12/3/18, וכן האמור בעניין הגשת הבקשות לצווי ירושה לגבי כלל התובעים בתגובה מ-27/1/19, אינן עולות בקנה אחד עם כלל 34 לכללי לשכת עורכי-הדין (אתיקה מקצועית) תשמ"ו-1986!

למרות אי-אמירת האמת, נקט בית-המשפט בגישת בית-הלל, כמפורט בהחלטה מ-3/2/19, והסכים לבטל את פסק-דין המחיקה שניתן, זאת בכפוף לכך שהתובעים יגישו אסמכתא שהם אכן הגישו בקשה לקבלת צווי ירושה או צווי קיום צוואה, ביחס לאחים המנוחים, נכון ל-3/2/19.

באותה החלטה אף צוין כי אם לא הוגשה בקשה כזו, אין הצדקה לביטול פסק-הדין לאור הזלזול הרבתי בהתנהלות התובעים.

כפי שפורט בהחלטה מ-3/2/19, וכפי שנפסק על-ידי כב' הנשיא גרוניס ב-רע"א 7657/11 גריסרו נ' ברמן (18/6/12) (להלן: " עניין גריסרו"), יהיו מקרים בהם יינתן משקל רב יותר לסיבת מחדלו של המבקש על-פני סיכויי ההצלחה של המבקש:
"לצד זאת נקבע, כי יהיו מקרים בהם מחדלו של בעל דין הוא כה משמעותי עד שיהא בו כדי להאפיל על התשובה לשאלת הסיכויים (ראו והשוו, ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה ( [פורסם בנבו], 6/4/2008) וההפניות שם; רע"א 2159/00 פנחסי נ' סוויסה ( [פורסם בנבו], 19/6/2000); ראו גם פרשת חלה). אכן, יש להבחין בין מקרים בהם סיבת ההיעדרות נעוצה באי הבנה, היסח דעת, צירוף נסיבות אומללות או אף בשל רשלנות מסוימת, לבין היעדרות שמקורה בזלזול בבית המשפט וללא כל סיבה סבירה (ראו, ע"א 32/83 אפל נ' קפח, פ"ד לז(3) 431, 438 (1983)). "
[הדגשה שלי]

15. בהחלטה מ-10/2/19 יצא בית-המשפט מתוך נקודת מוצא כי התובעים הגישו לרשם לענייני ירושה בקשות אותנטיות למתן צווי ירושה, בהתייחס למנוחים ג'יריס ואיבראהים, וכי קיים בידי התובעים צו ירושה בהתייחס למנוח עבדאללה , ולכן נעתר בית-המשפט לבקשה לביטול פסק-הדין, אולם בדיעבד מסתבר כי המדובר היה בהגשת בקשה למראית עין בלבד שנדחתה לאחר ימים ספורים מהגשתה בשל אי-המצאת מסמכים, ושהתובעים לא דאגו לחדשה באופן מיידי אצל הרשם לענייני ירושה, ולא דאגו להמצאת כל המסמכים לרשם לענייני ירושה.

המדובר היה בהגשת בקשה רק על-מנת לקבל את אותה החלטה שעניינה ביטול פסק-דין, כשהתובעים לא התכוונו לפעול ולקבל צווי ירושה אצל הרשם לענייני ירושה, בהתייחס לבקשה זו.
רק לאחר כ-8 חודשים ממועד מתן החלטת בית-המשפט בבקשה לביטול פסק-דין , וממועד מחיקת הבקשה אצל הרשם לענייני ירושה, הגישו התובעים בקשה לצווי ירושה בבית הדין הכנסייתי, שזו הבקשה האותנטית שהתובעים באמת פעלו על-פיה לקבל צווי ירושה.

יש לציין כי התובעים לא טרחו לעדכן את בית-המשפט או את יתר הצדדים בתיק, כי בקשתם לקבלת צו ירושה נמחקה על-ידי הרשם לענייני ירושה עוד ב-2/19, וכי רק ב-10/19 הגישו בקשה חדשה לקבלת צווי ירושה לבית הדין הכנסייתי, והדברים הסתברו רק במסגרת החקירה הנגדית של עד התובעים, ולאחר החלטות בית-המשפט שהורו על המצאת המסמכים הרלוונטיים.

צו הירושה בעניין עיזבונו של המנוח איבראהים טרם ניתן עד היום, וחלק מהתובעים המופיעים בכתב התביעה אינם בעלי הדין הנדרשים בהתאם לצווי הירושה וצווי קיום הצוואה .

בנסיבות אלה, ניתן להגיע למסקנה כי הבקשות לצווי ירושה שהוגשו לרשם לענייני ירושה בהתייחס לעיזבונות המנוחים ג'יריס ואיבראהים, הוגשו אך ורק במטרה ליצור מצג שגוי לפני בית-המשפט ועל-מנת שבית-המשפט ייעתר לבקשת התובעים לביטול פסק-הדין, ולו היה בית-המשפט יודע שאין המדובר בבקשה אמיתית, ושהתובעים אינם מתכוונים להמציא את כל המסמכים הנדרשים לרשם לענייני ירושה, ולא מתכוונים לקבל צו ירושה באמצעות הרשם לענייני ירושה, לא היה בית-המשפט מקבל את הבקשה לביטול פסק-הדין.

התובעים לא נתנו הסבר מניח את הדעת כל שהוא להתנהלותם.

המדובר בהתנהלות, המהווה כלשונו של הנשיא גרוניס בעניין גריסרו:
"זלזול בבית-המשפט וללא כל סיבה סבירה"

16. בניגוד לטענת התובעים כי גם אם בית-המשפט היה משאיר את פסק-דינו על כנו בהעדר צווי ירושה, הם היו יכולים להגיש תביעתם בתוך שנה מיום מחיקת תביעתם, הרי לאור תקופת המעבר שנקבעה בפסק-הדין לעניין ארידור, אילו לא היתה מתקבלת בקשת התובעים לביטול פסק-דין, המשמעות המעשית היתה דחיית התביעה, וזה היה אחד מהשיקולים של בית-המשפט בגינם נעתר לבקשה לביטול פסק-דין המחיקה, למרות התנהלות התובעים.

מעבר לכך, יש לציין כי גם שנה לאחר מועד פסק-דין המחיקה שניתן ב-5/11/18, דהיינו - ב-5/11/19, לא היו בידי התובעים צווי ירושה בהתייחס לעיזבונות המנוחים ג'יריס ואיבראהים (צו הירושה בהתייחס למנוח ג'יריס הוצא רק ב-16/3/20, ובהתייחס למנוח איבראהים אין עדיין צו ירושה) , ואף לא צו ירושה בהתייחס למנוח עבדאללה, שבקשה לקבלתו הוגשה לבית הדין הכנסייתי רק ב-29/10/19.

17. לאור כל האמור לעיל, הנני סבורה כי התנהלות התובעים לאורך כל ההליך מגיעה לכדי ניצול לרעה של הליכי משפט, ומהווה חוסר תום לב דיוני.
זאת החל בסעיף 8 לכתב התביעה שנטענה בו טענה עובדתית בדבר הגשת בקשה לצווי ירושה, שלא היתה אמת, המשך בבקשות האורכה הרבות שהוגשו על-ידי התובעים, תוך העלאת טענות סותרות, ואשר אינן אמיתיות ביחס למועדי הגשת הבקשות לצווי ירושה, וכלה בבקשה לביטול פסק-הדין אשר במסגרתה הוצג מצג שכבר הוגשו בקשות לצווי ירושה לרשם הירושות, וכאשר בדיעבד הסתבר כי המדובר בבקשה למראית עין בלבד.

בנוסף לאמור לעיל, הנני סבורה כי התנהלות התובעים חוטאת למטרה אשר בגינה נקבעה תקופת המעבר בעניין ארידור.

לו תביעת התובעים היתה מוגשת רק כאשר יש בידי התובעים את מלוא צווי הירושה וצווי קיום הצוואה הרלוונטיים (ואלה עדיין אינם בידי התובעים כיום), הרי היה מקום לדחותה בטענת התיישנות.

גם אם בית-המשפט נוקט בגישת בית-הלל, ומאפשר לתובעים להגיש צווי ירושה או צווי קיום צוואה רלוונטיים לאחר מועד הגשת התביעה, הרי אין מקום לאפשר לתובעים למשוך עניין זה עד אין קץ, ובוודאי שאין מקום לאפשר לתובעים להמשיך בתביעתם אם גם כ-3 שנים לאחר הגשת התביעה, ב-2/19, עדיין לא הגישו בקשה אמיתית לקבלת צווי ירושה בהתייחס למנוחים ג'יריס ואיבראהים , ואף לא בהתייחס למנוח עבדאללה, ואם במועד תום שלב הוכחות התובעים אין בידיהם צווי ירושה של המנוח איבראהים ושל המנוח עבדאללה.

האם התובעים סבורים כי הארכת המועד, ותקופת המעבר שנקבעו בעניין ארידור, מאפשרים להם להגיש את התביעה ביום האחרון שנקבע ב-21/3/16, ולאחר מכן לא לעשות דבר במשך למעלה מ- 3 שנים?

18. עקרון תום הלב חל על ההליך האזרחי כולו, וגם את כללי הפרוצדורה יש להפעיל בדרך מקובלת ובתום לב, ועל בעלי-דין לנהוג בהגינות וביושר בעת ניהול ההליך.

חובת תום הלב כוללת גם איסור לנצל לרעה את הליכי המשפט, הן על-מנת לשמור על תקינות ההליך, והן על-מנת למנוע תוצאה בלתי הוגנת.

במסגרת הבחינה האם המדובר בניצול לרעה של הליכי משפט, יש לשאול את השאלה האם בעל דין סביר והוגן היה נוהג כך בנסיבות העניין .
דהיינו, ובהתאמה לעניינם של התובעים -
האם בעל דין סביר והוגן היה מציין בכתב התביעה כי בד בבד עם הגשת התביעה הוא הגיש בקשה לצווי ירושה לרשם לענייני ירושה, כאשר הוא לא עשה כן?
האם בעל דין סביר היה מצהיר במעמד קדם-המשפט ב-12/3/18 כי הבקשות לצווי ירושה כבר הוגשו, וכי הוא המתין עד להגשת כתב הגנה להגשתם, וכי מקובל עליו שאם בתוך 90 יום לא יומצאו הצווים תימחק התביעה, כאשר מסתבר כי בקשות כאלה לא הוגשו?
האם בעל דין סביר היה מצהיר בסעיף 20 לתגובתו מ-27/1/19 כי ביחס לכל המנוחים שטרם ניתנו לגביהם צווי ירושה או צווי קיום צוואה, הבקשות כבר הוגשו בפועל, כשאלה לא הוגשו?
האם בעל דין סביר היה מודיע לבית-המשפט כי הגיש בקשה לצווי ירושה לרשם הירושות, כאשר המדובר בבקשה שהוגשה למראית עין, וזו נמחקה מספר ימים לאחר הגשתה, ואותו בעל דין לא פעל באופן מיידי לחידושה אצל הרשם לענייני ירושה, והמתין כ-8 חודשים עד שנזכר להגיש בקשה חדשה לקבלת צווי ירושה, ואף לא מאותו גורם שהוא דיווח לבית-המשפט כי הוא הגיש אליו את הבקשה?

לבית-המשפט סמכות טבועה למנוע שימוש לרעה בהליכי משפט, וכן לסלק תביעה על הסף, כאשר בעל דין עשה שימוש לרעה בהליכי משפט.

עיין לעניין זה ב-ע"א 2452/01 דרור אורן עו"ד נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (9/10/03), בש"א 6479/06 בנק דיסקונט בישראל בע"מ נ' שנפ (15/1/07) ו-רע"א 1574/11 שטראוס שיווק בע"מ נ' אורמן (14/7/11) .

19. לאור האמור לעיל, הנני מקבלת את בקשת קרן קיסריה, וקובעת כי כל בעל דין שלא הוגשו לגביו כל צווי הירושה הנדרשים על-מנת להוכיח את זכותו במקרקעין בהתייחס לאחים המנוחים, ולמעשה כל בעל דין שנטען כי הוא בא מכוחם של איבראהים ועבדאללה, אשר לא הוגשו לבית-המשפט צווי ירושה בהתייחס אליהם נכון למועד ישיבת ההוכחות ב-3/8/20, נמחקת תביעתו.

תובע שלא הוכיח כי הוא יורש (בין מכח צו ירושה ובין מכח צו קיום צוואה) , לא הוכיח עילת תביעה.

באשר לבעלי דין שהינם יורשי המנוח ג'יריס, ובהתחשב בכך שבמועד ישיבת ההוכחות היה קיים צו ירושה, המתייחס לירושת ג'יריס, הרי התנהלותם של התובעים בחוסר תום לב בהתייחס להוצאת צו ירושה זה, תבוא לידי ביטוי בהוצאות.

כמו-כן, ובכל הקשור לחלקם של יורשי המנוח עבדאללה בירושת אביו ח'ליל, ובהינתן שבהתייחס אליהם קיימת התייחסות בצו הירושה של המנוח ח'ליל באופן ישיר, הרי תביעה המתייחסת לנכסים שהיו רשומים על-שם המנוח ח'ליל (להבדיל מנכסים שהיו רשומים על-שם המנוח עבדאללה ישירות) - לא תימחק.

20. ישיבת ההוכחות הקבועה לשמיעת עדות עד הנתבעת מר רונן ברוך, ב-1/11/20 בשעה 10:00, תתקיים, ותהא רלוונטית בכל הקשור לחלק התביעה המתייחס לפיצויי ההפקעה הנטען כי הינם מגיעים למנוח ג'יריס ויורשיו, וכן בהתייחס לפיצויי ההפקעה, שנטען כי מגיעים בגין קרקע שהיתה בבעלות הסב ח'ליל, בכל הקשור לחלקים של ג'יריס ועבדאללה בירושת הסב ח'ליל, כאשר בהתייחס לג'יריס יש צו ירושה, ובהתייחס לעבדאללה, יש התייחסות בירושת ח'ליל לשאלה מי מבין יורשי עבדאללה יורש את ח'ליל.

כל תובע שבמועד תום שמיעת הוכחות התובעים ב-3/8/20 לא היו כל צווי ירושה או צווי קיום צוואה, המוכיחים את שרשור הזכויות הנטענות מהמנוח ג'יריס או מהמנוח ח'ליל אליו, נמחקת תביעתו, וזאת בנוסף למחיקת התביעה של תובעים הטוענים כי זכותם הינה מכח המנוחים איבראהים ועבדאללה.

21. התובעים, אשר טענו כי הינם יורשי המנוח איבראהים ועבדאללה (בכל הקשור לקרקעות שהיו רשומות עובר להפקעה על-שם עבדאללה), ישלמו לקרן קיסריה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתנה היום, י' חשוון תשפ"א, 28 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.