הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה 26

בפני כבוד השופטת עפרה ורבנר

התובעים:

 1. פרג'ון ציון, ת"ז XXXXXX934
 2. פרג'ון מרלין, ת"ז XXXXXX605

ע"י ב"כ עו"ד אליעזר פודורובסקי ו/או אח'
- נגד -
הנתבעים:

 1. דהרי פנינה, ת"ז XXXXXX823
 2. פורטילאנה אלברטו, ת"ז XXXXX014
 3. ג'וני יורם, ת"ז XXXXXX239
 4. ג'וני שפריר, ת"ז XXXXXX505
 5. מכלוף ציונה, ת"ז XXXXXX842
 6. מכלוף יוסף, ת"ז XXXXXX793
 7. הינדי שי, ת"ז XXXXXX322
 8. הינדי אדווה, ת"ז XXXXXX131
 9. עמוס מתנה, ת"ז XXXXXX296

באמצעות יורשיו:
מור כוהנים ת"ז XXXXXX523;
נווה מתנה ת"ז XXXXXX488 ,
בהתאם לצו ירושה מ-11/3/21

פסק דין

1. התובעים הגישו תביעה למתן פסק-דין הצהרתי, על-פיו הם רכשו, במסגרת הליכי כינוס בתיק הוצל"פ 26-01756-06-5 (לשעבר תיק הוצל"פ 12-05704-04-5) את זכויות החכירה של הנתבעים 7 ו-8, הינדי שי ואדווה בגוש 10034 חלקה 52, כאשר המדובר בזכויות המהוות 2,250/9,430 חלקים משטח החלקה, והם זכאים כי זכויות החכירה תירשמנה על-שמם.

הליכי ההוצל"פ נפתחו כנגד הנתבעים 7 ו-8 לצורך מימוש שעבוד שניתן בגין הלוואה שקיבלו נתבעים אלה מבנק מזרחי טפחות בע"מ, ואישור לביצוע מכירת זכויותיהם של הנתבעים 7 ו-8 לתובעים , ניתן על-ידי ראש ההוצל"פ בבית-משפט השלום בהרצליה, שרון גלר אהרוני, ב-28/9/06.

בכתב התביעה הובהר כי הנתבעת 1 - רשומה בלשכת רישום המקרקעין כחוכרת חלקה 52 בגוש 10034 (להלן: " המקרקעין"), כאשר זכות הבעלות רשומה על-שם קרן קיימת לישראל.

הנתבע 2 רכש מהנתבעת 1 את זכויות החכירה בחלקה, והנתבעים 3-8 רכשו את זכויות החכירה בחלקה מהנתבע 2, ולזכותם נרשמו הערות אזהרה בהתאם לחלקם היחסי בזכויות החכירה.
הנתבע 9 רכש 2,400/9,430 חלקים במקרקעין מהנתבעת 5 - מכלוף ציונה .

הסעד אותו מבקשים התובעים הינו רישום זכויות החכירה שלהם ב-2,250/9,430 חלקים במקרקעין.

התובעים אף ביקשו כי בא-כוחם, עו"ד אליעזר פודורובסקי, ימונה ככונס נכסים לצורך השלמת רישום זכויות החכירה על-שמם, ועל-מנת לחתום על המסמכים הנדרשים בהקשר לכך גם בשמם של הנתבעת 1 ו/או הנתבע 2 ו/או נתבעים 7-8.

2. הנתבעים 1 ו-2, וכן הנתבעים 7-8, לא הגישו כתב הגנה, הגם שכתב התביעה הומצא להם, והתובעים צירפו אישורי מסירה ותצהיר מוסר.

הנתבעים 3-4-5-6, וכן יורשי הנתבע 9, הביעו הסכמתם למתן פסק-הדין בהתאם לכתב התביעה, וזאת ללא צו להוצאות, והסכמתם צורפה לבקשה למתן פסק-דין.

3. לאור האמור לעיל, הנני קובעת כי התובעים פרג'ון ציון ת"ז XXXXXX934 ופרג'ון מרלין ת"ז XXXXXX605 זכאים להירשם כחוכרים של 2,250/9,430 חלקים במקרקעין בגוש 10034 חלקה 52 ב-רמ"י ו/או בלשכת רישום מקרקעין.
הרישום יבוצע בכפוף לתשלום כל המיסים הנדרשים כחוק, ובכפוף להמצאת כל האישורים שיש להמציא לרשם המקרקעין על-פי הוראת כל דין , המתייחסים לאותן עסקאות שמכוחן הועברו זכויות החכירה לידי התובעים.

4. הנני ממנה את עו"ד פודורובסקי לכונס נכסים לצורך השלמת רישום זכויות החכירה על-שם התובעים בחלקה 52 בגוש 10034 , והוא יהיה מוסמך לחתום על המסמכים הנדרשים מטעם התובעים וכן מטעם הנתבעים 1-2 ו-7-8, לצורך העברת זכויות החכירה על-שם התובעים.

5. אין צו להוצאות.

ניתן היום, ט"ו סיוון תשפ"א, 26 מאי 2021, בהעדר הצדדים.