הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה 23

לפני כב' השופט יצחק כהן, סגן נשיא

התובעים
.1 זויה מיכאילוב ת.ז. XXXXXX947
.2 דוד מיכאילוב ת.ז. XXXXXX047

נגד

הנתבעים
.1 קורין איסאקוב ת.ז. XXXXXX477
.2 רמי איסאקוב ת.ז. XXXXXX250

.3 רשות מקרקעי ישראל

.4 המוסד לביטוח לאומי

.5 בנק לאומי לישראל בע"מ (נמחק)

.6 פמה אשראי לרכב בע"מ ח.פ. 510218720

.7 דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ ח.פ. 512475203

.8 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

.9 א.ש קבין מימון והשקעות בע"מ ח.פ. 513804658

.10 חברת פרטנר תקשורת בע"מ ח.פ. 520044314

.11 שירביט חברה לביטוח בע"מ ח.פ. 512904608

פסק דין

1. בתביעתם שלפני, אשר הוגשה על דרך המרצת הפתיחה, עותרים התובעים לכך שיוצהר, כי הם זכאים להירשם כבעלי זכות החכירה בדירת מגורים, המזוהה כחלקה 68/5 בגוש 12797, והמצויה ברח' הנרקיס 41 באור עקיבא (תיק מס' 32377010 ברשות מקרקעי ישראל, ו להלן – " הדירה").

1. הנתבעים 1 ו- 2, אשר על פי הנטען מכרו לתובעים את זכויות החכירה בדירה, לא הגישו כתב תשובה לבקשה ואף לא התייצבו לדיון, הגם שהוזמנו לכך כחוק.

2. התביעה כנגד הנתבעים 3, 4 ו- 5 נמחקה (וראו ההחלטות שניתנו בתאריכים 15.12.2019 ו- 26.1.2020).

3. באי כוח הנתבע ות מס' 6 ו-1 0, אשר בשמן הוטלו עיקולים על זכויות המשיבים 1 ו- 2 בדירה, הודיעו, כי הם משאיר את תביעת התובעים לשיקול דעת בית המשפט.

4. הנתבעות 7, 8, 9, ו- 11, אשר אף בשמן הוטלו עיקולים על זכויות המשיבים 1 ו- 2 בדירה, לא הגישו כתב תשובה ולא התייצבו לדיון, הגם שהוזמנו לכך בחוק.

5. להוכחת טענותיהם בדבר זכאותם להירשם כחוכרי הדירה, צרפו התובעים לכתב התביעה את המסמכים הבאים:

(א) אישור החברה המשכנת (חברת תבור גלבוע חברה לבניין בע"מ) מתאריך 5.6.2012, על כך שהנתבעים 1 ו- 2 הם בעלי זכויות החכירה בדירה. באישור זה אף צויין כי בתאריך 3.6.2012 התקבל במשרדי החברה חוזה מכר מתאריך 3.6.2012, ולפיו זכויות החכירה בדירה נמכרו לתובעים.

(ב) חוזה מתאריך 3.6.2012, לפיו הנתבעים 1 ו- 2 מכרו לתובעים את זכויות החכירה בדירה.

(ג) אישורים המלמדים על כך שהעסקה בין התובעים והנתבעים דווחה לרשויות המס.

(ד) אישור הועדה המקומית לתכנון ולבניה מתאריך 30.5.2013, ואישור עיריית אור עקיבא מתאריך 24.4.2013, על כך שאין לרשויות אלה התנגדות להעברת הזכויות בדירה משמם של הנתבעים 1 ו- 2 לשמם של התובעים.

(ה) אישור רשות מקרקעי ישראל, מתאריך 9.6.2013, ולפיו זכויות החכירה בדירה הועברו ברשות מקרקעי ישראל משמם של הנתבעים 1 ו- 2 לשמם של התובעים.

(ו) מסמכים המעידים לכאורה על כך, שהתובעים שילמו לנתבעים את התמוה עבור הזכויות שרכשו מהם.

(ז) מסמכים המעידים על הלוואה שנטלו התובעים מבנק פועלים בע"מ, לצורך תשלום התמורה לנתבעים.

6. לפיכך, לאחר ששקלתי טענות בא כוח התובעים, ולאור המסמכים שהתובעים צרפו לכתב התביעה, הנני מחליט כדלקמן:

(א) הנני מצהיר, כי התובעים זכאים להירשם, בחלקים שווים, כבעלי זכות החכירה בדירת מגורים, המזוהה כחלקה 68/5 בגוש 12797, והמצויה ברח' הנרקיס 41 באור עקיבא (תיק מס' 32377010 ברשות מקרקעי ישראל, ולהלן – " הדירה").

(ב) הנני מצווה לבטל את כל העיקולים שנרשמו על זכויות החכירה בדירה הנ"ל בגין חובותיהם של הנתבעים 1 ו/או 2.

(ג) הנני מחייב כל אחד מהנתבעות 7, 8, 9 ו- 11 לשלם לתובעים הוצאות משפט (כולל חלק יחסי באגרת המשפט, שכ"ט עו"ד ומע"מ) בסכום כולל של 940 ₪.

ניתן היום, כ"ח שבט תש"פ, 23 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.