הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה 21

בפני כבוד השופטת עפרה ורבנר
המבקשים:

  1. כארם סובח, ת"ז XXXXXX972
  2. גאלס סובח, ת"ז XXXXX560
  3. כפא סובח, ת"ז XXXXXX369

ע"י ב"כ עו"ד קסום שאדי
- נגד -
המשיבים:
1. עזבון המנוח בשותי אליאס, ת"ז XXXXX403
באמצעות יורשיו על-פי דין
2. גריס אליאס בשותי, ת"ז XXXXX412

3. מאהר אליאס בשותי, ת"ז XXXXXX138
ע"י ב"כ עו"ד ורד עאסי

4. נסים אליאס בשותי, ת"ז XXXXX263

5. עמאד אליאס בשותי, ת"ז XXXXXX999
ע"י ב"כ עו"ד עופר רבקין ו/או אח'

6. ריאד אליאס בשותי, ת"ז XXXXXX608
7. ראמי אליאס בשותי, ת"ז XXXXXX902
8. נגאח אליאס בשותי, ת"ז XXXXXX047
9. רודינה אליאס בשותי, ת"ז XXXXX977
10. דיב בשותי, ת"ז XXXXX004

פסק דין

1. המבקשים הגישו בקשה בהמרצת-הפתיחה לקבלת פסק-דין הצהרתי, הקובע כי התובעת 3 - הגב' סובח כפא ת"ז XXXXXX369, זכאית להירשם כבעלים של 58/740 חלקים מחלקה 11 בגוש 10273, חלקה שהינה בשטח של 21,383 מ"ר, והמצויה בתחום העיר שפרעם, אותם רכשה ב-30/10/1981 מבשותי אליאס ת"ז XXXXX403 ומבשותי דיב ת"ז XXXXX004, כאשר מכל אחד מהם היא רכשה 29/740 חלקים משטח החלקה.

2. המדובר בעסקה שדווחה לרשויות המס, כעולה מנספחים א'1-א'4.
בהתאם לאמור בכתב התביעה, המבקשים בנו על חלקם במקרקעין הנ"ל בחלקה 11 בגוש 10273 מבנים בהתאם להיתר בניה מ-1985.

3. המבקשים ביצעו מסירה אישית של המרצת-הפתיחה לידי כל המשיבים, כאשר המשיבים 2-9 הינם יורשיו של המנוח בשותי אליאס ז"ל, בהתאם לצו קיום צוואה שצורף כנספח ג' לכתב התביעה, ואשר ניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה בחיפה ב-3/10/13.

מרבית המשיבים לא הגיבו להמרצת-הפתיחה.
המשיב 5 הודיע כי הוא מסכים למתן פסק-הדין ההצהרתי בכפוף לכך שכל תשלום בהתייחס לעסקת המקרקעין בין אביו המנוח לבין הגב' כפא סובח ישולם על-ידי המבקשים.

המשיב 5 הפנה את תשומת הלב לכך שרשויות המס ציינו כי לגב' כפא סובח חוב במס רכוש.

אף המשיב 3 הודיע כי הוא מצטרף לאמור בהודעת המשיב 5, ואינו מתנגד למתן פסק-דין הצהרתי כמבוקש, בהתייחס לזכויות שעברו מאביו המנוח לגב' כפא סובח .

4. על-יסוד הבקשה והמסמכים שצורפו לה, על-יסוד תגובות המשיבים 3 ו-5, ובהעדר כתב תשובה או תגובה כל שהיא מטעם המשיבים 2,4 ו-6-10, וכן על-יסוד הבקשה בתצהיר הגב' סובח כפא מ-20/10/20, הנני נעתרת לבקשה, ומורה כי הגב' כפא סובח ת"ז XXXXXX369, תירשם כבעלים של 58/740 חלקים מחלקה 11 בגוש 10273, כך ש-29/740 חלקים ינוכו מהחלק הרשום בלשכת רישום המקרקעין על-שם דיב ג'ריס בשותי ת"ז XXXXX004, ו-29/740 חלקים ינוכו מהחלק הרשום על-שם אליאס ג'ריס בשותי ת"ז XXXX040.

5. הרישום יבוצע בכפוף לתשלום כל המיסים הנדרשים כחוק, ובכפוף לכך שיומצאו לרשם המקרקעין כל האישורים שיש להמציא, על-פי הוראת כל דין, בעת ביצוע פעולה בפנקס המקרקעין.

6. לצורך ביצוע הרישום, הנני מסמיכה את עו"ד קסום שאדי, ב"כ המבקשים, לחתום על המסמכים הנדרשים על-ידי כל גוף רלוונטי, לצורך העברת הזכויות באותם 58/740 חלקים מחלקה 11 בגוש 10273 משמם של אליאס ג'ריס בשותי ת"ז XXXX040 ודיב ג'ריס בשותי ת"ז XXXXX004, לשמה של כפא סובח ת"ז XXXXXX369.

7. אין צו להוצאות.

ניתן היום, גג' חשוון תשפ"א, 21 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.