הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה 14

לפני הרכב כבוד השופטים:
אברהם אליקים, סגן נשיא [אב"ד]
תמר נאות פרי
אינאס סלאמה

המערערת

מדינת ישראל

נגד

המשיב
עלא עואד (עציר) ת"ז XXXXXX652

פסק דין

סגן הנשיא השופט אברהם אליקים [אב"ד]:
לפנינו ערעור מדינת ישראל על גזר הדין של בית המשפט השלום בעכו (כב' השופט חאמד) שניתן במסגרת ת"פ 15011-08-20.

מבוא
המשיב הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב אישום שתוקן כחלק מהסדר טיעון שלא כלל הסכמה לעניין העונש.
בהתאם להודאתו הורשע המשיב בביצוע עבירות של איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן-החוק), הפרת צו בית משפט שנועד להגן על אדם לפי סעיף 287(ב) לחוק ותקיפה סתם של בת זוג לפי סעיף 382(ב) לחוק.
לאחר ניתוח טענות הצדדים ומדיניות הענישה קבע בית משפט קמא כי מתחם העונש ההולם לכלל העבירות נע ממאסר על תנאי ועד 12 חודשי מאסר בפועל וגזר על המשיב את העונשים הבאים:
5 חודשי מאסר על תנאי למקרה שיעבור עבירה של תקיפה סתם של בת זוג.
3 חודשי מאסר על תנאי למקרה שיעבור עבירת איומים או עבירה לפי סעיף 287 לחוק.
קנס בסך 4,000 ש"ח שישולם ב-10 תשלומים.

עובדות כתב האישום המתוקן בו הודה המשיב
המשיב ונפגעת העבירה הם בני זוג נשואים שמתגוררים בנפרד, נפגעת העבירה מתגוררת עם שלושת ילדיהם המשותפים, הצעיר ביניהם בן 7 שנים.
-ביום 12.3.2020 הוצא צו למניעת הטרדה מאיימת (להלן: הצו) ובו נאסר על המשיב להטריד את נפגעת העבירה בכל דרך ובכל מקום, לאיים עליה, לבלוש אחריה, לפגוע בפרטיותה וליצור כל קשר עמה ולפגוש את ילדיהם הקטינים בהתאם להחלטת עו"ס להסדרי ראיה.
-ביום 18.6.2020 הצו הוארך ב-90 יום.
-ביום 27.7.2020 איים המשיב על נפגעת העבירה בפגיעה שלא כדין בגופה באומרו כי אין לו מה להפסיד.
-ביום 31.7.2020 הגיע המשיב לבית המתלוננת והתיישב על גרם המדרגות המוביל לבית. כשיצאה נפגעת העבירה מהבית עם בנם בן ה-7, תקף אותה המשיב בכך שתפס את כתפיה, דחף אותה לעבר קיר ובעט ברגליה.

תמצית טענות הצדדים.
המדינה שלא השלימה עם גזר הדין ביקשה להטיל על המשיב עונש של מאסר בפועל (כחלק ממתחם שנע בין 6 חודשי מאסר שיכול ויבוצעו בעבודות שירות ועד 24 חודשי מאסר בפועל). בטיעוניה שמה דגש על הפרת הצווים השיפוטיים (פעמיים), באחד המקרים התקיפה היתה לעיני בנם בן ה-7 ובהסתמך על פסיקה טענה כי קצהו התחתון של מתחם העונש צריך להיות גבוה יותר והעונש המתאים שנקבע ללא תסקיר שירות המבחן וללא אפיק שיקומי/טיפולי צריך להיות עונש של מאסר בפועל. עוד ציינה כי בישיבת הטיעונים לעונש המשיב לא אמר דבר, לא הכה על חטא ולא לקח אחריות על מעשיו.

הסנגור ביקש לדחות את הערעור. לטענתו העונש הולם את נסיבות המקרה ואינו חורג ממדיניות הענישה בהתאם לפסקי דין של בתי משפט שלום אליהם הפנה. עוד הדגיש כי מאז האירוע האחרון 31.7.2020 ועד היום לא נוצר קשר עם נפגעת העבירה והמשיב לא ביצע עבירות אחרות. עוד הדגיש כי המשיב היה עצור למשך 13 ימים, לאחר מכן שהה במעצר בית מלא למשך 9 חודשים, מעצר בית כמעט מלא למשך חודש וחצי נוספים. המשיב עבר לגור בעיר אחרת עם בת זוג אחרת.

בטיעוניו הדגיש את התיקון המשמעותי בעובדות כתב האישום שנעשה במסגרת הסדר הטיעון, ניתח את פסקי הדין אליהם הפנתה המערערת והסביר מדוע אינם מתאימים למקרה זה והפנה לפסקי דין התומכים לטענתו לפיה דין הערעור להידחות.

בתום הטיעונים ולאחר שהבהרנו כי לא גיבשנו עמדה לעניין תוצאת הערעור, בקשנו מהממונה על עבודות השירות לחוות דעתו לעניין כשירות המשיב לבצע עבודות.
על פי חוות דעת הממונה מיום 16.11.2021 המשיב כשיר לבצע עבודות שירות.

דיון
בטרם אנתח טענות הצדדים אפנה לפסק דינה של כבוד הנשיאה חיות בע"פ 8416/20 עייאט נגד מדינת ישראל (2.9.2021):
"הלכה היא כי ערכאת הערעור תיטה שלא להתערב בגזר דינה של הערכאה הדיונית אלא במקרים חריגים שבהם נפלה בגזר הדין טעות מהותית, או שהעונש שנגזר חורג באופן ממשי מרמת הענישה הנוהגת או הראויה בנסיבות דומות".

ערכאת הערעור בוחנת למעשה את סבירות העונש ולטעמי במקרה זה העונש שהוטל על המשיב חורג בצורה קיצונית מרמת הענישה הראויה.

בראש ובראשונה ניתן ללמוד על רמת הענישה הראויה מכוונת המחוקק שקבע בגין עבירה של הפרת הוראה חוקית לפי סעיף 287(ב) לחוק עונש מרבי של 4 שנות מאסר (ובמקרה זה המשיב הפר פעמיים את הצו למניעת הטרדה מאיימת). גם במקרה של תקיפת בת זוג, עבירה לפי סעיף 382(ב) לחוק, נקבע כפל העונש הקבוע לעבירת תקיפה סתם, דהיינו 4 שנות מאסר. לכך מתווספת העובדה כי התקיפה נעשתה לעיני בנם הקטין בן ה-7. המשיב לא מצא לנכון להביע מילת חרטה או צער על מעשיו לפני גזירת הדין וגם עובדה זו לא פועלת לזכותו.

מדיניות הענישה לא נקבעת על ידי בתי משפט שלום בהתאם לפסקי הדין אליהם הפנה בית משפט קמא או הפנו הצדדים אלא על ידי בית המשפט העליון וראו לעניין זה החלטתו של כב' השופט אלרון ברע"פ 2486/19 נאטור נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (11.4.2019):
"עבירות אלימות נגד בן זוג פוגעות בשלמות גופו של בן הזוג, בביטחונו, בכבודו ובשלוות חייו. יש לייחס לעבירות אלו חומרה יתירה, באשר ככלל הן מתרחשות בין כתלי הבית באופן הסמוי מן העין, תוך ניצול פערי כוחות פיזיים בין בני הזוג, ולעיתים תוך ניצול תלות כלכלית ורגשית של בן או בת הזוג".

ראו גם החלטת כב' השופט אלרון ברע"פ 2278/21 סרוסי נגד מדינת ישראל (11.4.2021):
"בית משפט זה שב ועמד על חומרת עבירות האלימות כלפי בן זוג בהן הורשע המבקש, ועל הגישה המחמירה שיש לנקוט כלפי מבצעיהן – וזאת בין היתר לנוכח הפגיעה בשלמות גופו, בביטחונו, בכבודו ובשלוות חייו. הדברים אמורים ביתר שאת במקרים שבהם בן הזוג האלים לא מביע נכונות לשיקום ומפר צווי הרחקה שהוצאו נגדו, כבענייננו. זאת, שכן במקרים אלו עלול להתעורר חשש ממשי מהישנות העבירות והסלמתן, ועל כן יש לנקוט בענישה אשר תרחיק את בן הזוג האלים מהקורבן, בתקווה כי זו אף תביא להרתעתו ותמנע ממנו מלשוב על מעשיו בעתיד".

עוד יצוין כי למשיב הרשעה קודמת בגין עבירת איומים, הרשעה מיום 20.11.2012.

במקרה זה העונש ההולם את נסיבות העבירות (2 עבירות של הפרת צו, עבירת תקיפת בת זוג ועבירת איומים) הוא עונש של מאסר בפועל ממש מאחורי סורג ובריח, אך רק משום כי ככלל אל לבית המשפט להיות יותר קטגור מהקטגור, ולהחמיר בעונש מעבר לעמדת התביעה (ראו ע"פ 4195/21 פלוני נגד מדינת ישראל (27.7.2021)) והמערערת סבורה כי מתחם העונש ההולם נע החל מ-6 חודשי מאסר לביצוע בעבודות שירות, אציע לחבריי לגזור על המשיב עונש של 5 חודשי מאסר בפועל אותם יבצע במסגרת עבודות שירות.
משך התקופה נקבע בשל הכלל כי ערכאת הערעור לא ממצה את הדין במקרים של קבלת ערעור מטעם המדינה לעניין העונש.
סיכום
לאור האמור לעיל אציע לחבריי לקבל את הערעור ולגזור על המשיב בנוסף לעונשים שהוטלו על ידי בית משפט קמא, עונש של 5 חודשי מאסר בפועל, בניכוי 13 ימים בהם שהה המשיב במעצר, העונש יבוצע בדרך של עבודות שירות.

א. אליקים, שופט
סגן הנשיא
[אב"ד]

השופטת תמר נאות פרי:
אני מסכימה.

ת. נאות-פרי, שופטת

השופט אינאס סלאמה:
אני מסכים.

א. סלאמה, שופט

הוחלט פה אחד לקבל את הערעור ולגזור על המשיב בנוסף לעונשים שהוטלו על ידי בית משפט קמא, עונש של 5 חודשי מאסר בפועל, בניכוי 13 ימים בהם שהה המשיב במעצר, העונש יבוצע בדרך של עבודות שירות בעיריית נהריה בהתאם לחוות דעת הממונה מיום 16.11.2021.
המשיב יתייצב לצורך קליטה והצבה ביום 15.2.2022 שעה 8:00, ביחידת עבודות השירות, יחידת ברקאי-שלוחת צפון,  המצויה בסמוך למתחם בית סוהר מגידו.
טל' לברורים: 04-XXXX405, 04-XXXX421, 08-XXXX099.
הבהרנו למשיב כי מדובר בתנאי העסקה קפדניים וכל חריגה מכללים אלו יש בה כדי להפסיק את עבודות השירות ונשיאה ביתרת העונש במאסר בפועל.

ניתן היום, י' טבת תשפ"ב, 14 דצמבר 2021, במעמד הצדדים.

א. אליקים, שופט
סגן הנשיא
[אב"ד]

ת. נאות-פרי, שופטת

א. סלאמה, שופט