הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה 11

לפני כב' השופט יצחק כהן, סגן נשיא
בקשה מס' 40
המבקשים :

 1. סלאח אבו ריא
 2. גזאל אבו ריא

בעניין:

התובע:
סעדאללה אלמסרי ת.ז. XXXXX363

נגד

הנתבעים:

 1. לביבה מוחמד אבו ריא ת.ז. XXXXXX683
 2. באסם נימר אבו ריא ת.ז. XXXXXX539
 3. נביהה נימר אבו ריא ת.ז. XXXXXX692
 4. עאדל נימר אבו ריא ת.ז. XXXXXX409
 5. בסמה נימר קסום ת.ז. XXXXXX090
 6. נבילה נימר טרביה ת.ז. XXXXX366
 7. עלי נימר אבו ריא ת.ז. XXXXXX570
 8. חיתאם נימר חניף ת.ז. XXXXXX363
 9. ניבאל נימר אבו ריא ת.ז. XXXXXX194
 10. פאטמה נימר גנאיים ת.ז. XXXXXX404
 11. נסרין נימר סייד אחמד ת.ז. XXXXXX317

החלטה

1. לפני בקשת ה"ה סאלח וגזאל אבו ריא (להלן – " המבקשים") לצרפם להליך המתנהל לפני בתיק העיקרי, כתובעים נוספים . לטענת המבקשים, נוכחותם בהליך נחוצה "בכדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ביעילות ובשלמות בכל שאלות המחלוקת בין הצדדים".

אציין, כי בא כוח התובע הסכים לבקשה, אך בא כוח הנתבעים מתנגד לה.

2. בכתב התביעה שהוגש מטעם התובע טוען התובע, כי הוא רשום כבעלים של 2210/11218 חלקים במקרקעין המזוהים כחלקה 45 בגוש 19293, בתחום השיפוט של עיריית סכנין. יוער, כי זכות הבעלות של התובע במקרקעין מייצגת שטח של 2,210 מ"ר בחלקה האמורה . עוד יוער, כי בסעיף 1 לכתב התביעה נטען, "במאמר מוסגר" (כך במקור) , שהתובע מכר לצד שלישי – הוא מר ראשיד אבו ריא ע"ה (ולהלן " המנוח ראשיד") – שטח של 560 מ"ר, ובעקבות אותה עסקה נרשמה לזכותו של ראשיד הערת אזהרה בפנקס הזכויות במקרקעין.

3. יצויין, כי לצורך מימוש הזכות שהמנוח ראשיד רכש מהתובע, הגיש המנוח ראשיד תביעה לסעד הצהרתי נגד התובע (ת"א 22290-04-11) . התובע בתביעה שלפני (שהיה הנתבע מס' 1 בתביעה שהוגשה על ידי המנוח ראשיד) לא התגונן מפני תביעת ראשיד, ובתאריך 10.2.2013 ניתנה פסיקתה, ולפיה המנוח ראשיד זכאי להירשם כבעלים של 560 מ"ר בחלקה האמורה. עם זאת, הזכויות נשוא הפסיקתה שניתנה לטובת המנוח ראשיד עדיין לא נרשמו על שמו, והערת אזהרה לטובתו נרשמה רק בתאריך 16.8.2015.

4. בכתב התביעה, שהוגש מטעם התובע נטען, כי בחודש נובמבר 2015 התובע "הוכה בתדהמה" כאשר קיבל הודעה מלשכת רישום המקרקעין , ולפיה נרשמה הערת אזהרה על זכותו בחלקה הנ"ל לטובת המנוח נימר אבו ריא (להלן – " המנוח נימר"), שהנתבעים 1 עד 11 הם יורשיו. לטענת התובע, כאשר ניסה לברר את פשר הערת האזהרה שנרשמה, התברר לו, שהאדם העומד מאחורי רישום הערת האזהרה הוא הנתבע מס' 7, עלי אבו ריא, שטען כי התובע מכר את הזכות שבמחלוקת למנוח נימר על פי חוזה שנכרת בין השניים בתאריך 18.6.1986 .

התובע טוען בכתב התביעה, כי הוא מעולם לא כרת חוזה עם המנוח נימר, והמסמך הנושא תאריך 18.6.1986 הוא מסמך מזוייף. על כן, בתביעתו עותר התובע לכך שיוצהר, כי ההסכם מתאריך 18.6.1986 בטל, וכן עותר הוא להורות על מחיקת האזהרה שנרשמה בתאריך 12.10.2015 לטובת המנוח נימר.

5. בבקשתם המונחת עתה לפני, טוענים המבקשים כי הם יורשיו החוקיים של המנוח ראשיד, ובעת הכנת התיק לרישום זכויות המנוח ראשיד בפנקס המקרקעין, הם הופתעו לגלות כי בעניין זכויותיו של התובע בחלקה שבמחלוקת, מתנהלת תביעה. לטענת המבקשים, יש צורך לצרפם לכתב התביעה כדי למנוע פגיעה בזכויותיהם הקנייניות.

6. בתביעה שהתובעים עותרים להצטרף אליה כתובעים נוספים נשמעו למעשה כל העדים למעט המומחים מטעם הצדדים, ובתאריך 28.10.2019 מיניתי מומחית להשוואת כתבי יד וחתימות ליתן חוות דעת בנוגע לחתימתו של התובע על ההסכם.

7. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, הנני מחליט לדחות את בקשת המבקשים להצטרף כתובעים נוספים, מהטעמים הבאים:

(א) טענתם של המבקשים היא, שהעסקה שנעשתה בין התובע והמנוח עלי, נוגדת את העסקה שנעשתה בין התובע והמנוח ראשיד, ביחס לשטח של 560 מ"ר. לטענה זו תהיה נפקות רק במידה ותביעתו של התובע תידחה. בשלב זה, אין לדעת מה תהיינה תוצאות ההליך.

(ב) בין אם תביעת התובע תתקבל (דבר שישרת את עניי נם של המבקשים) ובין תביעת התובע תידחה, זכויות המנוח ראשיד לא תיפגענה. לטובת המנוח ראשיד רשומה הערת אזהרה, שנרשמה בתאריך 16.8.2015, בה בשעה שהערת האזהרה לטובת המנוח נימר נרשמה בתאריך 12.10.2019. הערת האזהרה הרשומה לטובת המנוח ראשיד, מונעת ביצוע כל עיסקה סותרת, ועל כן, אין חשש שתוצאות ההליך המתנהל בין התובע ויורשי נימר, עלול לפגוע בזכויות המבקשים.

(ג) ההליך בין התובע ויורשי המנוח נימר נמצא בשלב מתקדם, וכבר נשמעו בו רוב העדים, וכאמור, תוצאות ההליך לא תפגענה בזכויות המבקשים. על כן, אין דחיפות מיוחדת בצירוף המבקשים כתובעים נוספים להליך זה. ככל שהמבקשים סבורים, שיש צורך, כבר בשלב זה, לברר את שאלת העסקאות הנוגדות בין זכותו של המנוח ראשיד על פי הפסיקתה שניתנה, ובין הזכות שהנתבעים טוענים כי המנוח נימר רכש מאת התובע, כי אז זכאים הם להגיש תביעה מתאימה משל עצמם, ואין צורך לצרפם כתובעים לתביעה שמצויה בשלב מתקדם.

8. אשר על כל האמור לעיל, הנני דוחה את הבקשה.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ג כסלו תש"פ, 11 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.