הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה 10

לפני כבוד השופט אברהם אליקים, ס. נשיא
בעניין:

  1. יגאל פרג', ת"ז XXXXXX996
  2. אילן פרג', ת"ז XXXXXX645

ע"י ב"כ עו"ד בעז בן צור ו/או אח'
התובעים
- נגד -

סונול ישראל בע"מ, ח.פ. 51-090272-9
ע"י ב"כ עו"ד אריק קופמן
הנתבעת

החלטה

בפניי שתי בקשות מטעם התובעים, האחת לשקול את החלטתי מיום 8.3.2019 המקבלת את בקשת הנתבעת לתיקון פרוטוקול הדיון מיום 3.3.2019, למעט התיקון המבוקש בסעיף 2.5, והשנייה בקשה לתיקון פרוטוקול שהוגשה על ידי התובעת, עליה הוגשה תגובת הנתבעת והוגשה תגובת התובעים על תגובת הנתבעת.

אקדים ואבהיר כי מהבקשות השונות והחשיבות שמייחסים שני הצדדים לעדויות העדים, מתקבל הרושם שהצדדים או מי מהם חושב כי ניתן בעדות בעל פה היום לשנות תוכנם של מסמכים או הסכמים, מוטב היה כי הצדדים ישקיעו את האנרגיות במסגרת ניתוח משמעות המסמכים השונים שכולם הוגשו בהסכמה בישיבת קדם המשפט.

סעיף 2.5 לבקשת הנתבעת לתיקון פרוטוקול שהוגשה ביום 4.3.2019
על בקשה זו הגישו התובעים את תגובתם המקבלת את 4 התיקונים הראשונים ודוחה את התיקונים המוצעים בסעיפים 2.5. ו-2.6, בהחלטתי לא התייחסתי לתגובת התובעים, ועל כן עיינתי כעת פעם נוספת בבקשה ובתגובה.
לא ברור לי מדוע חושב מי מהצדדים כי השאלה אם החכירה הראשית היא מסונול או של סונול, תלויה בדרך בה כינה אותה העד עו"ד סבג שלא היה חלק מעורכי המסמכים ולכן הפרוטוקול לא ישונה ולטעמי ההכרעה תהיה על סמך טיעוני הצדדים בסיכומיהם, ולכן לא מצאתי לשנות את החלטתי מיום 8.3.2019, הצדדים יוכלו להעלות טענותיהם לעניין זה במסגרת הסיכומים.

בקשת התובעים לתיקון הפרוטוקול שהוגשה ביום 7.3.2019
הבקשה בעיקרה מיותרת, גם בהעדרה ברור כי נפלו טעויות כתיב ואם נרשם הסדר קובל במקום כובל, המובן הנכון ידוע וברור ולא היה צורך לבקש בקשה מסוימת. עוד אוסיף כי תמוה בעיניי עיתוי הגשת בקשת התובעים בקשר לישיבת 26.2.19, שכן אני משוכנע כי לקראת ישיבת 3.3.2019 נערכו התובעים לדיון גם לאחר עיון בפרוטוקול מיום 26.2.19 ולא ברור לי מדוע לא הודיעו בפתח אותה ישיבה על טעויות שנפלו בפרוטוקול ולמצער על כוונה לבקש לתקנו.

לאחר עיון בבקשה, בתגובה לבקשה ובתגובה לתגובה לבקשה, מצאתי לנכון לקבל את הבקשה בחלקה ולאשר חלק מהתיקונים המבוקשים בפרוטוקול הדיון מיום 26.2.2019. באופן בו התיקונים המבוקשים בסעיפים 2.ד עד 2.ו לבקשה מתקבלים (טעויות כתיב שעולות בוודאות מקריאת הפרוטוקול).

התיקונים המבוקשים לגבי סעיפים 2א-2-ג נדחים, הרשום בפרוטוקול משקף נאמנה את דברי העד ולכן הפרוטוקול לא ישונה.

אני מאשר את כל התיקונים המוצעים ביחס לפרוטוקול הדיון מיום 3.3.2019, באופן בו התיקונים המוצעים בסעיפים 3א ועד 3.ג מתקבלים.

הבקשות התקבלו בחלקן ולכן לא מצאתי לנכון לחייב את התובעים בהוצאות.

ניתנה היום, ג' אדר ב' תשע"ט, 10 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.