הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה 03

בפני
כב' הנשיא רון שפירא

עותר

דניס אירימייב

נגד

משיבים

  1. שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר - זימונים
  2. מדינת ישראל

החלטה

עניינה של עתירה זו אינו כלול בנושאים הנדונים בבית המשפט בתקופת שעת החירום, כל עוד לא ניתנה החלטה על החרגת העתירה ומתן היתר לדון בה. בשים לב לאמור אני מורה כדלקמן:

אני מורה על הגשת תגובה בכתב לעתירה עד ליום 07.05.20.

עד לאותו מועד תודיע ב"כ העותר מדוע לא ניתן להשלים דיון בעתירה זו על בסיס טעון בכתב והאם היא מבקשת לקיים דיון בעתירה בדרך של טעון בבית המשפט כאשר יובהר כבר כעת כי האסיר לא יובא לבית המשפט בכל מקרה אלא ייקח חלק בדיון באמצעות מערכת היוועדות חזותית.

במסגרת שיקוליה תביא ב"כ העותר בחשבון כי בקשה לקיום דיון בדרך של טעון בעל פה משמעה דחית מועד דיון למועד בו ניתן יהיה לקיים את הדיון, בשים לב למיעוט מכשירי היוועדות חזותית ומתן עדיפות לקיום דיונים שנקבע כי ידונו בתקופת שעת החירום.  

התיק יובא לעיוני ביום 07.05.20 לקביעת סדרי הדיון בו ו/או למתן החלטה, לפי הצורך.  

להעביר החלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ט' אייר תש"פ, 03 מאי 2020, בהעדר הצדדים.

רון שפירא, נשיא