הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"צ 4783-07-20

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה שופט מנחם רניאל

מבקשים

זמי דב קורן

נגד

משיבים
קבוצת כרמלטון בע"מ

החלטה

הבקשה לאישור אינה כוללת את הפירוט הנדרש לפי תקנה 2 (א) לתקנות תובענות ייצוגיות התש"ע – 2010, כדלקמן:
(6) – "המספר המשוער"
(7) – "האופן שבו חושב או הוערך סכום התביעה" – לא פורט לגבי העילה של עשיית עושר ולא במשפט, העוסקת בהתעשרות המשיבה, בין היתר לאור קיום מקרים שבהם הפער בגבייה היה בכיוון הפוך לנטען.
(9) – "שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה והנימוקים המצביעים על כך שקיימת אפשרות שהשאלות כאמור יוכרעו לטובת הקבוצה". בבקשה הובאו דוגמאות לשאלות משותפות, תחת הפתיח "בין היתר" אך אין בה פירוט של כל השאלות המשותפות.

בנוסף, למרות תקנה 2 (ב) הקובעת שיש לצרף תצהיר "לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה" ולמרות תקנה 521, לפיה תצהיר יכיל רק "עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא, אלא שבבקשות ביניים רשאי הוא להצהיר גם לפי מיטב אמונתו ובלבד שיציין את הנימוקים לכך" הוגש תצהיר שאינו כולל רק עובדות אלא גם טענות, לרבות "לפי ייעוץ משפטי", וכולל עובדות שאינן מתוך ידיעתו של המצהיר, בלא שצויינו הנימוקים לאמונתו שהם נכונים.

ניתנת למבקש אפשרות להגיש בקשה מתוקנת הכוללת את כל הפירוט הנדרש בתקנות בצירוף תצהיר כדין עד יום 12.7.20.

תזכורת פנימית ביום 13.7.20.

ניתנה היום, י"ג תמוז תש"פ, 05 יולי 2020, בהעדר הצדדים.