הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"צ 28050-11-17

בפני
כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר

המבקשת

נטלי סמואל ת.ז. XXXXX289
באמצעות ב"כ עו"ד גב' דינה רוב ועו"ד יוסי חובב

נגד

המשיב

גם א.נ.ד גם בע"מ ח.פ. 514293497
באמצעות ב"כ עו"ד איתמר בונום ועו"ד אריאל זיסמן

החלטה

פרסום הסדר פשרה להתייחסות
(לפי סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006)

1. ביום 12.12.18 הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה בתיק.

2. לאחר שעיינתי בהסדר הפשרה המוצע, ובדיקת האסמכתאות שצורפו , אני מורה לפעול לגבי הבקשה לאישור הסדר הפשרה בהתאם להוראות סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו 2006, ותקנה 12(ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, ובכלל זה:

3. הצדדים יפרסמו בתוך 14 ימים ממועד מתן החלטה זו הודעה בדבר הבקשה לאישור הסדר הפשרה בשני העיתונים היומיים הנפוצים ביותר בתפוצה ארצית. גודל האותיות במודעת הפרסום לא יקטן מגופן 10. יש להקפיד על מרחק בין שורות של שורה אחת לפחות.
ב"כ הצדדים ידווחו לבית המשפט בסמוך למועד הפרסום על פרסום המודעות, כפי שבוצע.
התשלום עבור הפרסום ייעשה על ידי המשיבה.

4. הערות לנוסח המודעה הראשונה –
4.1 בנוסח המודעה לא הוזכר שם המשיבה. יש לציין בראש המודעה כדלקמן :
"הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בתביעה ייצוגית בעניין הרכב הבד של סט מצעים ממותג SUMMER & STYLE ַ, חברת גם אנד גם בע"מ
מובא בזה לידיעת הציבור (בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006), כי ביום 12.12.18 הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית ת"צ 28050-11-17 נטלי סמואל נ. גם אנד גם בע"מ".

4.2 יש לציין במודעה כי חברת גם אנד גם בע"מ הצהירה כי המצעים של המותג
SUMMER & STYLE ַ שייבאה , אינם מצויים יותר על המדפים .

4.3 יש לציין במודעה כי הקבוצה היא "כל הצרכנים אשר רכשו מצעים מהמותג SUMMER & STYLE ַ המסומנים 100% כותנה מאת היבואנית גם אנד גם בע"מ
בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה לבית המשפט, אשר הוגשה ביום 13.11.17 "

4.4 יש לתקן את הטעות במודעה, שכן לפי המודעה התרומה הכספית אף היא לאגודה למען החייל בעוד שבהסדר הפשרה החתום התרומה הכספית היא לקרן למימון תובענות ייצוגיות.

5. ב"כ הצדדים ישלחו בתוך 7 ימים מהיום עותקים של החלטה זו וכן את הבקשה לאישור הסדר הפשרה על כל נספחיה, וכן את כתבי הטענות- ליועץ המשפטי לממשלה (באמצעות פרקליטות מחוז חיפה) ולממונה על הגנת הצרכן. אבקש את התייחסות היועץ המשפטי לממשלה להסדר הפשרה המבוקש ,בתוך 30 יום מהיום , וזאת בשל העובדה כי בקשה דומה מאוד כבר קבלה את התייחסות גורמים אלו.
כמו כן עותק המודעה לפרסום ישלח על ידי ב"כ הצדדים למנהל בתי המשפט .

6. על מנת להקל על תגובת הממונה על הגנת הצרכן ותגובת היועץ המשפטי, נא ראו הסדר פשרה דומה מאוד בתביעה זהה (משיבה אחרת) ת "צ 39081-09-17 אשר הודעתם כי אינכם מתנגדים לו בהודעה מיום 10.12.18.

8. המזכירות תודיע לצדדים על החלטה זו.

9. התיק אלי למעקב ביום 24.1.19

ניתן היום, ט"ז טבת תשע"ט, 24 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.

הוקלד על ידי מיכל זבטני