הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"צ 27986-12-15

בפני
כבוד ה שופטת בטינה טאובר

המבקש
יניב מדמון

נגד

המשיבה
קואופ ישראל - רשת סופרמרקטים בע"מ (בהקפאת הליכים)
באמצעות הנאמנים

  1. ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח
  2. חן ברדיצ'ב, רו"ח

פסק דין

1. בפניי בקשה שהוגשה על ידי המבקש בת"צ 27986-12-15 לאישור הסתלקותו מבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית, שהגיש נגד קו-אופ ישראל רשת סופרמרקטים בע"מ (להלן: "המשיבה"), וזאת מכוח סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

2. בחודש דצמבר 2015 הגיש המבקש תובענה ובקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית נגד המשיבה, בטענה כי המשיבה פועלת שלא כדין ומפרה את חובותיה שעה שהיא מציעה שירות משלוחי מזון לבתי הלקוחות כביכול ללא קירור. בקשת האישור דנן התנהלה יחד עם שלוש תובענות באותו עניין: ת"צ 30584-08-15 כספי נ' שופרסל בע"מ ( התיק הסתיים בפסק דין מיום 19/11/18 המאשר הסדר פשרה בין הצדדים); ת"צ 27926-12-15 שטרית נ' ספיר ד.ן. קמעונאות בע"מ ( התיק הסתיים בפסק דין מיום 12/02/19 המאשר בקשת הסתלקות משותפת של הצדדים); ת"צ 27872-12-19 לב נ' רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ( התיק הסתיים בפסק דין מיום 19/05/19 המאשר בקשת הסתלקות משותפת של הצדדים).

3. ביום 30/04/17 התקיים בפניי דיון במעמד הצדדים בארבעת בקשות האישור שפורטו. במסגרת הדיון הוסכם כי בית המשפט יכריע ראשית בשאלה המשפטית אם חלה על המשיבות, ובכלל זה על המשיבה בענייננו, חובה בדין להוביל מוצרי מזון הרגישים לקירור, ברכבי קירור ואם לאו.

4. בהחלטה מיום 29/10/17 נקבע כי אין חובה בדין להוביל משלוחים באמצעות משאיות קירור. לאחר ההחלטה הנ"ל הגישו הצדדים בתיק ת"צ 30584-08-15 בקשה לאישור הסדר פשרה, שבעטיה נאלץ בית המשפט לדחות את הדיון בשאר בקשות האישור עד להכרעה בבקשה לאישור הפשרה, שאושרה כאמור בפסק דין מיום 19/11/18.

5. ביום 26/11/18 הורה בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט אלכסנדר רון) על מתן צו הקפאת הליכים ארעי למשיבה, במסגרת תיק פר"ק 58839-11-18 (להלן: "תיק הקפאת ההליכים"), ובהמשך ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים צו הקפאת הליכים למשיבה למשך 45 ימים, ובמסגרת זו מונו עו"ד ורו"ח ד"ר שלמה נס ורו"ח חן ברדיצ'ב כנאמנים של המשיבה בתקופת הקפאת ההליכים (להלן: " הנאמנים").

6. צו הקפאת ההליכים שניתן למשיבה הוארך מעת לעת בהתאם לבקשות שהוגשו לבית המשפט בתיק הקפאת ההליכים, ונכון להיום צו הקפאת ההליכים עומד בתוקפו עד ליום 15/10/19. בין לבין, ביום 26/02/19 אישר בית המשפט בתיק הקפאת ההליכים את מכירת פעילותה של המשיבה ונכסיה לחברת כ.נ. מחסני השוק בע"מ (להלן: "הרוכשת"), וביום 17/03/19 הועברו פעילות המשיבה ונכסיה לידי הרוכשת. בעקבות האמור, הגישו הנאמנים ביום 13/06/19 בקשה לפירוק המשיבה אשר נקבעה לדיון ליום 02/10/19. הודעת עדכון בעניין הוגשה על ידי הנאמנים לתיק זה ביום 16/06/19.

7. בעקבות הודעת העדכון שהוגשה על ידי הנאמנים הגיש המבקש תשובה ובקשה להסתלקות מהתובענה הייצוגית ללא צו להוצאות. המסגרת זו צוין כי מאחר ופעילות המשיבה נמכרה לרוכשת והואיל והמשיבה נמצאת בקשיים כספיים וצפוי כי תפורק, המבקש אינו רואה כיצד ניהול התובענה הייצוגית ואף אישורה יקדם את האינטרס של חברי הקבוצה לתיקון התנהלות המשיבה, שאינה רלוונטית עוד ו/או לתשלום פיצוי לחברי הקבוצה. על כן, ביקש המבקש למחוק את בקשת האישור ולדחות את תביעתו האישית ללא פסיקת הוצאות משפט למי מהצדדים.

8. הנאמנים הגישו תגובה לבקשת המבקש בה הודיעו כי אין להם כל התנגדות לבקשת המבקש להסתלק מן התובענה ללא צו להוצאות.

9. לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות ובהודעת העדכון שהוגשה על ידי הנאמנים, לאור העובדה כי פעילות החברה נמכרה לצד שלישי והמשיבה מצויה בהליכי חדלות פירעון וצפוי כי תפורק כך שלא מסתמנת תועלת מהמשך ניהול ההליך , מצאתי לנכון לאשר את הסתלקות המבקש מבקשת האישור, ובהתאם, להורות על מחיקת בקשת האישור ועל דחיית תביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה ללא צו להוצאות.

10. סיכומו של דבר, אני מאשרת את הסתלקות המבקש מבקשת האישור ומהתובענה הייצוגית, ובהתאם מורה על מחיקת בקשת האישור ועל דחיית תביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה.

11. אין צו להוצאות.

12. בא כוח המבקש ידאג להמציא עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

13. המזכירות תמציא עותק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ' תמוז תשע"ט, 23 יולי 2019, בהעדר הצדדים.