הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"צ 19433-02-20

בפני

כב' השופט יגאל גריל, שופט עמית
המבקשים בת"צ 19433-02-20:

 1. רבקה כהן
 2. מיכל כהן עובדיה
 3. שרון כהן שטורם
 4. אוריאן אתי פרץ
 5. אברהם גיא שובינסקי
 6. עדי רקנטי שובינסקי
 7. יניב שובינסקי

ע"י ב"כ עוה"ד אסף שובינסקי ו/או נופר טל

המבקשים בת"צ 32663-02-20:
דורית קובי הורביץ
הלאל ח'יזראן
ע"י ב"כ עוה"ד מתן פריידין ו/או ענר בר-אילן

המבקשים בת"צ 37381-02-20:

 1. ולנטין שמידט
 2. יצחק בן דוד
 3. ראיד שחאדה

ע"י ב"כ עו"ד ניזאר טנוס ו/או סמי אבו ורדה

נגד

המשיב מס' 1 בת"צ 19433-02-20 ובת"צ 37381-02-20
והמשיב בת"צ 32663-02-20:

המשיבה מס' 2 בת"צ 19433-02-20 ובת"צ 37381-02-20 :
1. רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם

2. מדינת ישראל - משרד הבריאות

המשיבים באמצעות פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)
ע"י ב"כ עוה"ד עינת שטרמן-כהן

החלטה

א. בפניי בקשת המשיבים מיום 28.4.2020 לעיכוב הליכים בשלושת התיקים שבכותרת, נוכח התנהלותה של חקירה פלילית בעניין המשמש יסוד לנטען בשלוש בקשות האישור.

כמו כן בפניי, בקשת המבקשים ב-ת"צ 37381-02-20 מאותו תאריך, שהוגשה בעקבות בקשת המשיבים לעיכוב הליכים, במסגרתה התבקשו המשיבים, ו כן המבקשים בת"צ 32663-02-20, למסור האם המצהיר ב-ת"צ 32663-02-20, מר אסף שרשוב, הפר הוראות חוק בעת מתן תצהירו, נוכח החקירה הפלילית המתנהלת, הנזכרת בבקשת המשיבים לעיכוב הליכים.

ב. הנסיבות הצריכות לעניין הן בתמצית אלה:

בתאריך 9.2.2020 הוגשה בקשת האישור במסגרת ת"צ 19433-02-20 כנגד שני המשיבים על ידי גב' רבקה כהן ועוד שישה מבקשים (להלן: "בקשת כהן").

בבקשת כהן נטען, כי המרכז האונקולוגי ע"ש יוסף פישמן ז"ל אותו מפעיל המשיב מס' 1, בית החולים רמב"ם (להלן: "רמב"ם"), סיפק, במשך תקופה של כ-18 חודשים לפחות, למטופליו, תרופות שפג תוקפן, לעיתים תוך זיוף מסמכים רפואיים, ותוך שהדבר מוסתר מן המטופלים ומבני משפחותיהם.

לטענת המבקשים בבקשת כהן, עובדת מתן תרופות פגות תוקף למטופלים במרכז האונקולוגי הייתה ידועה למנהלי רמב"ם עוד בשנת 2016, אולם הם לא הפסיקו את מתן התרופות שפג תוקפן.
טוענים המבקשים בבקשת כהן, כי למטופלים ולבני משפחותיהם נודע לראשונה על מתן התרופות פגות התוקף ביום 5.2.2020 באמצעות כתבת תחקיר שפורסמה באתר Ynet , כשלטענת המבקשים, בית החולים הודה, שיש אמת בטענות אודות מתן תרופות פגות תוקף למטופלים במרכז האונקולוגי בשנת 2016, וביום 7.2.2020 פרסם התנצלות רפה בפני המטופלים ובני משפחותיהם.

בתאריך 13.2.2020 הוגשה בקשת אישור נוספת, במסגרת ת"צ 32663-02-20, כנגד המשיב מס' 1, בית החולים רמב"ם, על ידי גב' דורית קובי הורביץ ומבקש נוסף (להלן: "בקשת הורביץ"), במסגרתה נטענו טענות דומות לאלה שבבקשת כהן. נטען בבקשת הורביץ, כי בית החולים רמב"ם ביצע במשך שנים טיפולים רפואיים, לרבות טיפולים ביולוגיים וכימותרפיים, תוך מתן תרופות שאינן עומדות בפרוטוקולים הרפואיים, דהיינו, שימוש בתרופות פגות תוקף, זיוף מספרי אצוות של תרופות, שימוש בתרופות פתוחות, איחוד תרופות משומשות ועוד, וזאת בניגוד לפרוטוקולים הרפואיים, תוך פגיעה בחולים ואף סיכון חייהם.
לבקשה זו צורף תצהירו של מר אסף שרשוב, ששימש כמחסנאי במעבדה הציטוטוקסית בבית החולים רמב"ם.

בד בבד עם הגשת בקשת האישור, הגישו המבקשים בבקשת הורביץ, בקשה לפי סעיף 7(ב) של חוק תובענות ייצוגיות, להעדפת בקשת האישור ש הם הגישו ולמחיקת בקשת כהן, וזאת מן הטעם, שאמנם בקשת כהן הוגשה במועד מוקדם יותר, אך, כך נטען, היא אינה משרתת כיאות את חברי הקבוצה, ואין אפשרות סבירה שהיא תוכרע לטובת חברי הקבוצה (אציין, כי לבקשה זו, כמו גם לבקשה שהגישו המבקשים בת"צ 37381-02-20 למחיקת בקשת הורביץ , אתייחס בהחלטה נפרדת שתינתן במועד מאוחר יותר ).

בתאריך 16.2.2020 הוגשה בקשת אישור שלישית כנגד המשיבים, במסגרת ת"צ
37381-02-20, על ידי מר ולנטין שמידט ושניים נוספים (להלן: "בקשת שמידט"), במסגרתה נטענו טענות הדומות בעיקרן לאלה שבבקשת כהן ובבקשת הורביץ.
נטען בבקשת שמידט, כי ביום 5.2.2020 פורסמה כתבה באתר Ynet, ממנה עולה, כי חולי סרטן שטופלו בבית החולים רמב"ם, קיבלו תרופות כימותרפיות שפג תוקפן בשנים 2016 עד 2017, וכי בית החולים זייף את תאריך התפוגה ואת מספרי האצווה של תרופות כימותרפיות שניתנו לחולי סרטן, וניהל בצורה לא חוקית ובאי-סדרים את מלאי התרופות, תוך ערבוב תרופות עם תרופות שפג תוקפן. נטען, כי בהתנצלות שפרסם מנהל בית החולים, יש למעשה הודיה בעובדות שנטענו בכתבה.

ג. ביום 26.4.2020 הודיעו המבקשים בבקשת כהן ובבקשת הורביץ, כי הם הגיעו להסכמה על איחוד בקשות אישור אלה, תוך שיתוף פעולה מלא בין ב"כ הצדדים בשתי בקשות האישור הללו. עוד צוין בהודעה זו, כי לא הושגה הסכמה דומה עם הצדדים בבקשת שמידט.

ד. ביום 28.4.2020 הגישו המשיבים את בקשתם לעיכוב הליכים (לפי תקנה 152(א) של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984) בשלוש בקשות האישור למשך 6 חודשים, נוכח התנהלותה של חקירה פלילית בעניין המשמש יסוד לנטען בשלוש בקשות אישור אלה.

נטען בבקשה, שנוכח החקירה הפלילית ועל מנת למנוע את שיבושה, קיימת מניעה חוקית ליצור קשר בשלב זה עם הגורמים הרלוונטיים, ולפיכך לא ניתן לקבל התייחסות מבית החולים רמב"ם לעובדות הנטענות, העומדות בבסיס בקשת האישור. לטענת המשיבים, קיימת חפיפה רבה ומהותית וקשר הדוק בין התשתית העובדתית הנטענת בבקשות האישור, לבין התשתית הצפויה להיחקר על ידי משטרת ישראל במסגרת החקירה הפלילית, ובעניין זה צירפו המשיבים את תצהירו של רפ"ק אבי שפירו.

לטענת המשיבים, נוכח החקירה הפלילית, מנועים הם מלשוחח על העובדות שבבסיס בקשות האישור עם עובדיהם, ואין באפשרותם לערוך בירור בעניין, הואיל וייתכן שעובדים אלה נחקרו, או ייחקרו, על ידי המשטרה. לטענת המשיבים, נוכח רגישות העניין, הורה מפקד הימ"ר (היחידה המרכזית) לכל העוסקים בחקירתה של פרשה זו לחתום על טופס שותף סוד, ובו התחייבות שלא לחלוק מידע כלשהו מתוך החקירה הפלילית עם גורם שאינו חלק מצוות החקירה.
כמו כן נטען, שהמשיבים אינם יכולים למסור מסמכים לצורך גיבוש עמדה, שכן מסמכים אלה, שנתפסו או ייתפסו על ידי המשטרה, עשויים להוות חומר חקירה.

עוד נטען, כי הפרקליטות אינה יכולה לקיים שיח עצמאי עם הגורמים הרלוונטיים, שכן עצם השיח על הפרשה עלול לשבש את החקירה ולזהמה.

לפיכך טוענים המשיבים, כי כל עוד מתנהלת החקירה הפלילית, אין באפשרות המשיבים להעביר לפרקליטות המייצגת אותם מידע, או התייחסות כלשהי באשר לעובדות העומדות בבסיס הפרשה.

עוד טוענים המשיבים בבקשתם לעיכוב הליכים, כי באיזון בין האינטרס הציבורי של ניהול הליך תקין של חקירה פלילית חשובה בעלת השלכות ציבוריות, לבין האינטרס של ניהול הליך אזרחי שעניינו קבלת סעד כספי ביעילות ובמהירות, וכאשר אין פגיעה משמעותית שתיגרם עקב העיכוב, אזי, כך נטען, גובר האינטרס הציבורי לעכב את ההליכים האזרחיים.

המשיבים מדגישים, כי אין באמור בבקשתם, כדי לגרוע מטענות סף, או טענות אחרות, העומדות להם לפי דין.

המשיבים כותבים בבקשתם , כי ככל שתיענה בקשתם, יגישו הם בתום 6 החודשים, הודעת עדכון בנוגע להתקדמות החקירה הפלילית, ואז תיערך בחינה מחודשת של הצורך בהמשך עיכוב ההליכים.

ה. בעקבות בקשת המשיבים לעיכוב הליכים, הגישו באותו יום (28.4.2020) המבקשים בבקשת שמידט בקשה לבדוק את משמעות הצהרתו ותצהירו של מר אסף שרשוב, שהעלה, כך נטען, מידע הקשור לחומר החקירה, ויש לבדוק האם הוא הפר הוראות חוק בעת מתן תצהירו. לפיכך עותרים המבקשים בבקשת שמידט, שבית המשפט יורה למבקשים בעניין הורביץ וכן למשיבים, למסור מידע בעניין, טרם מתן ההחלטות בבקשה לפי סעיף 7 של חוק תובענות ייצוגיות שהגישו המבקשים בבקשת הורביץ.

ו. ביום 19.5.2020 הודיעו המבקשים בבקשת כהן ובבקשת הורביץ, כי הם סבורים שקיימת חשיבות ציבורית רבה לבירור בקשות האישור ללא דיחוי, אך יחד עם זאת, בשים לב לקשיים הנטענים על ידי המשיבים עקב החקירה הפלילית, ונוכח חשיבות הבירור על ידי הרשויות המוסמכות, הם מסכימים לעיכוב הליכים קצוב עד לתאריך 15.9.2020, מועד בו יגישו המשיבים הודעת עדכון בדבר השלב בו מצויה החקירה הפלילית, ואזי ייבחן הצורך בהמשך עיכוב ההליכים. ככל שתידרש ארכה נוספת להשלמת החקירה הפלילית, מסכימים המבקשים בבקשת כהן ובבקשת הורביץ לעיכוב ההליכים עד לתאריך 15.11.2020.

עוד טוענים המבקשים בבקשת כהן ובבקשת הורביץ, כי בנסיבות אלה, יש לדחות את קדם המשפט למחצית השניה של חודש דצמבר 2020, שיתקיים אף אם עד לאותו מועד לא תוגש תגובת המשיבים לבקשות האישור.

ב"כ המבקשים בבקשת כהן ובבקשת הורביץ מציינים, כי ב"כ המשיבים נתנה הסכמתה למִתווה האמור, כשהם מדגישים שכל צד שומר על מלוא טענותיו בקשר לבקשות האישור.

ז. בתגובת המבקשים בבקשת שמידט לבקשת המשיבים לעיכוב הליכים נטען, כי הם אינם מתנגדים לעיכוב הליכים ראשוני וחד-פעמי לתקופה קצובה שתפחת מ-6 חודשים.
לטענת המבקשים בבקשת שמידט, המשיבים הודו במסגרת פרסום בעיתונות, כי הם השתמשו בתרופה שפג תוקפה, ולפיכך אין בקיום חקירה פלילית כדי לשנות עובדה זו.
לטענתם, החקירה הפלילית לא אמורה להשפיע ישירות על עילת התביעה בבקשת שמידט, שלטענתם היא ממוקדת וברורה.

כמו כן סבורים המבקשים בעניין שמידט, שאין מקום לדחות את המועד להעלאת טענות סף מצד המשיבים, ככל שאלה סבורים שיש להעלות טענות מעין אלה, שכן המדובר בטיעון משפטי.

לטענת המבקשים בבקשת שמידט, המשיבים מתעלמי ם מכך שבקשת הורביץ מתבססת על תצהירו של מר אסף שרשוב, המהווה לבטח חלק מן החקירה המשטרתית , ובוודאי שתצהיר זה והנטען בו אינם מתיישבים עם מניעת שיבוש חקירה, מה עוד שבקשת הורביץ, לרבות התצהיר של מר שרשוב, מפורסמים בפנקס התובענות הייצוגיות לעיני כל.

בסופו של דבר, משאירים המבקשים בבקשת שמידט, לשיקול דעת בית המשפט את עניין עיכוב ההליכים, אם כי לסברתם, יש להורות שהעיכוב יהיה לתקופה קצרה מ-6 חודשים. עם זאת, לטענת המבקשים בבקשת שמידט, יש להורות למשיבים להגיש את בקשותיהם המקדמיות בתוך 30 יום, ולא לאחר תום עיכוב ההליכים.

ח. ביום 25.5.2020 הגישו המשיבים את תשובתם לתגובת המבקשים בבקשת שמידט ביחס לבקשה לעיכוב הליכים.
בתשובה זו נטען, כי למעשה קיימת הסכמה של המבקשים בבקשת כהן ובבקשת הורביץ, בהתאם למִתווה המוסכם, ולמעשה, אין התנגדות לעיכוב אף מצד המבקשים בבקשת שמידט, וזאת נוכח חשיבות ניהול חקירה פלילית מקצועית, ללא זיהומה, וללא שיבושה, על מנת לרדת לחקר האמת, דבר המהווה אינטרס משותף לכל הצדדים.

מציינים ב"כ המשיבים בתשובתם, כי קיימת מניעה חוקית בשלב זה ליצירת קשר עם הגורמים הרלוונטיים, נוכח החקירה הפלילית, וכי עצם השיח על הפרשה וקבלת פרטים לגביה, עלול ים לשבש את החקירה ולזהמה.
לטעמם של המשיבים, בשל החקירה הפלילית, אין הם יכולים לטעון בשלב זה טענות מקדמיות, מה עוד שטרם ניתנה ההחלטה בבקשות לפי סעיף 7 של חוק תובענות ייצוגיות.

לפיכך, עותרים המשיבים לקבלת בקשתם לעיכוב הליכים, בהתאם למִתווה שהוסכם עם ב"כ המבקשים בבקשת כהן ובבקשת הורביץ.

ט. באשר לבקשת המבקשים בבקשת שמידט מיום 28.4.2020 לבדיקת משמעות הצהרתו ותצהירו של מר אסף שרשוב , הגישו המשיבים תגובה בתאריך 5.5.2020, בה נטען, כי יש לדחות בקשה זו, שכן משמעותה היא עתירה למתן חוות דעת משפטית מטעם המשיבים לגבי משמעות תצהירו של מר שרשוב, ולכך אין בסיס בדין, ואין הדבר מצוי במסגרת סמכותו העניינית של בית המשפט במסגרת ההליכים שבבקשות האישור.

טוענים המשיבים, כי כל עוד החקירה הפלילית מתנהלת, אין באפשרות הפרקליטות האזרחית לקבל מידע, או מסמכים, או התייחסות לגופם של דברים, מה עוד, שלא נמסר לפרקליטות האזרחית מידע אודות החקירה הפלילית גופה.

לפיכך, עותרים המשיבים, לדחיית בקשת המבקשים בבקשת שמידט מיום 28.4.2020.

י. ביום 7.5.2020 הגישו המבקשים בבקשת שמידט תשובה לתגובה הנ"ל של המשיבים, וטענו, כי הטענה בדבר חוסר סמכותו של בית המשפט לדוּן בבקש תם, מהווה פגיעה בסמכות בית המשפט, מה עוד שהמשיבים לא הציגו תימוכין לעמדתם.
לטענת המבקשים בבקשת שמידט, הגישו המשיבים בקשה לעיכוב הליכים על מנת לא לפגוע בחקירה הפלילית, ולכן אם מר אסף שרשוב נתן תצהיר, הרי יש לבדוק האם התצהיר ניתן בהתאם, או שלא בהתאם, להוראות הדין.

הבקשה, כך נטען, היא לקבל "מידע מזערי", דהיינו, האם מר שרשוב הוא חלק מן החקירה, וניתן יהא למסור מידע זה במעטפה סגורה לבית המשפט, על מנת לא לפגוע בחקירה.

לטענת המבקשים בעניין שמידט, ברור כי במידה ומר שרשוב מעורב בהליך הפלילי, הרי נוכחותו בהליך זה היא בעייתית, ויש בה כדי להחליש את מעמדן של בקשות האישור המתבססות על דבריו.

יא. לאחר שעיינתי בטיעוניהם של הצדדים בשתי הבקשות, ונוכח עמדת המִתווה המוסכם בין המבקשים בבקשת כהן ובבקשת הורביץ לבין המשיבים, ונוכח עמדת המבקשים בבקשת שמידט, שעקרונית אינם מתנגדים לעיכוב ההליכים, אני נעתר לבקשה לעיכוב הליכים.

סבורני, שבנסיבות העניין, עיכוב ההליכים למשך כ- 6 חודשים הוא סביר, ולא ראיתי מקום לעכב לתקופה קצרה יותר כעתירת המבקשים בבקשת שמידט.

יב. גם לא ראיתי מקום לקבוע, כי יש להורות למשיבים להעלות את טענותיהם המקדמיות, ככל שהם מתכוונים לטעון טענות מעין אלה, כבר עתה, הואיל והדעת נותנת, שבירור הטענות המקדמיות קשור למסכת העובדתית שבבסיס בקשות האישור, ואשר בגינה הוגשה הבקשה לעיכוב הליכים.

לפיכך, ככל שמתקבלת הבקשה לעיכוב הליכים, יש מקום שעיכוב זה יחול גם על מועד העלאת הטענות המקדמיות.

יג. לפיכך, אני מאשר את המִתווה אליו הגיעו ב"כ המבקשים בבקשת כהן ובבקשת הורביץ וב"כ המשיבים (בהודעה שהוגשה מטעם המבקשים בבקשת כהן ובבקשת הורביץ מיום 19.5.2020), ומורה:

ההליכים בשלוש בקשות האישור יעוכבו עד ליום 15.9.2020, ובמועד זה יגישו המשיבים הודעת עדכון בדבר השלב בו מצויה החקירה הפלילית.

אני מבהיר, שאין בהחלטה זו, כדי לעכב את מתן ההחלטה בבקשה שהוגש ה לפי סעיף 7 (ב) של חוק תובענות ייצוגיות על ידי המבקשים בבקשת הורביץ, וכמו כן בבקשה ש הוגשה מטעם המבקשים בבקשת שמידט למחיקת בקשת הורביץ , שאליהן אתייחס בהחלטה נפרדת במועד מאוחר יותר.

2. ככל שאשתכנע שקיים צורך במתן ארכה נוספת להשלמת החקירה הפלילית, תוארך תקופת עיכוב ההליכים עד לתאריך 15.11.2020.

במועד זה יגישו המשיבים הודעת עדכון האם הסתיימה החקירה הפלילית, וככל שלא הסתיימה, יצוין השלב בו מצויה החקירה.

3. אני מבטל את הישיבה הקבועה בשלוש בקשות האישור לתאריך 22.6.2020, ותחת זאת קובע ישיבת קדם משפט לתאריך 21.12.2020 שעה 12:00 בצהרים.

ישיבה זו תתקיים בין אם יגישו המשיבים עד לאותו מועד את תגובותיהם לבקשות האישור, ובין אם לאו.

4. אין צו להוצאות בגין הבקשה לעיכוב הליכים שהגישו המשיבים.

יד. באשר לבקשת המבקשים בבקשת שמידט (מיום 28.4.2020) למסור האם המצהיר ב-ת"צ 32663-02-20, מר אסף שרשוב, הפר הוראות חוק בעת מתן תצהירו, נוכח החקירה הפלילית המתנהלת, ואשר בעטיה הוגשה בקשת המשיבים לעיכוב הליכים, סבורני שדין בקשה זו להידחות.

נוכח עיכוב ההליכים עליו הוריתי לעיל, ואותו השאירו המבקשים בבקשת שמידט לשיקול דעת בית המשפט, בכפוף לסייגים מסוימים (להם לא נעתרתי), הרי ברי שכל עוד ההליכים מעוכבים נוכח החקירה הפלילית, אין באפשרות המשיבים, או ב"כ המבקשים בבקשת הורביץ, למסור מידע אודות מידת מעורבותו (ככל שקיימת) של מר אסף שרשוב בחקירה הפלילית, שכן מסירת מידע זה היא בניגוד להיגיון העומד בבסיס עיכוב ההליכים, שהוא מניעת שיבוש החקירה הפלילית.

נתתי דעתי לכך, שתצהירו של מר שרשוב, אשר צורף לבקשת הורביץ, חשוף לעיני כל נוכח פרסומו בפנקס תובענות ייצוגיות, אך השאלה האם בכך הפר הוראת חוק, מן הסתם תבורר, ככל שהדבר אכן יידרש, על ידי הרשויות החוקרות, ואין מקום, בוודאי לא בשלב זה בו ההליכים מעוכבים, לברר עניין זה במסגרת שלוש בקשות האישור שבפניי.

לפיכך, אני דוחה את בקשת המבקשים בבקשת שמידט מיום 28.4.2020 . בנסיבות העניין, ללא צו להוצאות.

טו. סיכומו של דבר:

אני נעתר לבקשת המשיבים לעיכוב הליכים בהתאם למִתווה שצוין בהודעת המבקשים בבקשת כהן ובבקשת הורביץ בהודעתם מיום 19.5.2020, ואני דוחה את בקשת המבקשים בבקשת שמידט מיום 28.4.2020.

כאמור לעיל, בנסיבות העניין, אין צו להוצאות בגין שתי הבקשות להן מתייחסת החלטה זו.

המזכירות תעדכן את לוח הדיונים, כאמור בפִסקה י"ג(3) דלעיל, ותמציא את העתקי ההחלטה אל:

 1. ב"כ המבקשים בבקשת כהן, עו"ד אסף שובינסקי, ראשון לציון.
 2. ב"כ המבקשים בבקשת הורביץ, עו"ד מתן פריידין, בני ברק.
 3. ב"כ המבקשים בבקשת שמידט, עו"ד ניזאר טנוס, חיפה.
 4. ב"כ המשיבים, עו"ד עינת שטרמן-כהן, פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי).

התיקים יובאו לעיוני ביום 15.9.2020.

ניתנה היום, י' סיוון תש"ף, 2 יוני 2020, בהעדר הצדדים.