הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"פ 4664-01-20

בפני
כבוד ה שופט אברהים בולוס

בעניין:
מדינת ישראל

ע"י פרקליטות מחוז חיפה-פלילי

המאשימה

נגד

ח'ליל אגבאריה (עציר)

ע"י ב"כ עוה"ד מוחמד סביחאת

הנאשם

גזר דין

כתב האישום

הנאשם הורשע על פי הודאתו, בעובדות כתב האישום בעבירה של ניסיון לסחר בנשק לפי סעיפים 144(ב2), 25 ו- 29 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: חוק העונשין).

עפ"י כתב האישום, בתחילת חודש דצמבר 2019 קשר הנאשם קשר עם פריד אסמאעיל (להלן: פריד), לסחור בנשקים, באופן שבו פריד ימכור נשקים מסוגים שונים לאחרים בתיווכו של הנאשם אשר יקבל חלק מהתמורה שתתקבל בגין מכירת הנשקים (להלן: הקשר). במסגרת הקשר, הנאשם ופריד סיכמו שהעסקאות למכירת הנשקים יבוצעו מול הנאשם, כאשר פריד ידאג להעביר לנאשם את הנשקים והנאשם יעביר את התשלום ממכירתם לפריד.

לשם קידום הקשר, בתאריך 4.12.19, נפגשו הנאשם ופריד, וסיכמו שהנאשם ימכור עבור פריד אקדח מסוג יריחו תמורת 36,000 ₪, ואקדח מסוג גלוק תמורת 46,000 ₪. המכירה לא יצאה לפועל מאחר והאקדחים כבר לא היו ברשותו של פריד.

לשם קידום הקשר ובהתאם למה שסוכם במסגרתו, במהלך שיחות טלפון רבות שהתקיימו בין פריד לנאשם בין התאריכים 5-8.12.19, פריד הציע לנאשם כי ימכור עבורו כלי נשק שונים וביניהם: אקדח מסוג FN, אקדח מסוג יריחו, אקדח מסוג גלוק, תת מקלע עוזי, אקדח מסוג ברטה ורובה סער מסוג M16. עוד במהלך השיחות, דיברו השניים על מחירי חלק מכלי הנשק והתמקחו עליהם. בהמשך, פריד שלח לנאשם תמונות של כלי נשק אותם הוא מעוניין למכור על מנת שהנאשם יוכל להציגם בפני קונים פוטנציאליים.

בהמשך לקשר ובמטרה למכור כלי נשק כמפורט לעיל, שלח הנאשם את תמונות כלי הנשק שקיבל מפריד לאחרים, אולם לבסוף המכירה לא יצאה לפועל.

הנאשם במעשיו כמתואר לעיל ניסה בצוותא חדא עם פריד לסחור בנשקים, בלא רשות על פי דין לעשות כן.

הסדר הטיעון

בשל העובדה שהנאשם כפר במיוחס לו בכתב האישום נקבעו ישיבות לשמיעת ראיות. בישיבה הראשונה שהתקיימה ביום 13.7.20 אשר יועדה לשמיעת ראיות התביעה , ולאחר שמיעת עדותה של עדת התביעה הראשונה, הנאשם ביקש היתר לחזור בו מכפירתו, הודה והורשע במיוחס לו בכתב האישום, כן הצדדים הודיעו כי הגיעו לידי הסדר טיעון.

לפי הסדר הטיעון, הצדדים הסכימו על טווח ענישה לעניין רכיב המאסר בפועל בלבד, כאשר המאשימה תטען להטלת עונש מאסר בפועל למשך 21 חודשים בניכוי ימי המעצר, ואילו הנאשם להטלת מאס ר בפועל למשך 14 חודשים בניכוי ימי המעצר. עוד הוסכם, כי בנוסף יוטל מאסר על תנאי בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט ולאור טיעוני הצדדים.

הראיות לעניין העונש

לדיון התייצבה אמו של הנאשם, הגב' עביר אגבאריה, אשר מסרה כי אבי הנאשם מרצה עונש מאסר ובפועל הנאשם הוא אדם אחראי שעובד ומפרנס את המשפחה.

כן, הנאשם הגיש אישור מאת המוסד לביטוח לאומי (נ/1) לפיו אמו סובלת מנכות רפואית משמעותית, וגם אישור מאת מעבידתו, חברת בדר אלומיניו ם בע"מ (נ/2) , המאשרת כי הנאשם היה עובד רציני המלא מוטיבציה אשר התייצב והתמיד בעבודתו, כן הביעה נכונות לחזור ולקלוט אותו אחרי שחרורו ממאסר.

טיעוני הצדדים לעונש

ב"כ המאשימה בטיעוניו הדגיש, כי הנאשם ניסה לשמש כמתווך במכירת נשק לפחות בשתי הזדמנויות , וחלקו היה מרכזי באיתור לקוחות. הנאשם בא בקשר עם גורמים עבריינים אף התמקח איתם באשר למחיר הנשקים, דבר המחייב הטלת ענישה מרתיעה.

ב"כ המאשימה עמד על מדיניות הענישה המחמירה בעבירות סחר בנשק, הפנה לפסיקה שבעיניו הינה רלוונטית, וטען להשתת מאסר ברף העליון של טווח הענישה המוסכם.

מנגד, ב"כ הנאשם טען רבות כי יש ליתן משקל רב לעובדה שהנאשם עוד ממעצרו שיתף פעולה , הודה ומסר גרסה מפורטת. גם לעובדה כי לא נשמעו ראיות בהליך זה בשל הודאת הנאשם, דבר שחסך זמן רב לכל המעורבים. ב"כ הנאשם, עמד בטיעוניו על מצבה הכלכלי הקשה של משפח ת הנאשם, והדגיש כי לפני מעצרו זה היה הנאשם שעבד ותמך במשפחתו בשל מחלת אמו ומאסר אביו.

ב"כ הנאשם אף טען כי מדברי הנאשם, עליהם אעמוד בהמשך הדברים, ברור כי הנאשם הביע חרטה אמיתית וכנה, נטל אחריות ואף הפנים היטב כי טעה.

מכל אלה ותוך הפנייה לפסיקה, ב"כ הנאשם עתר להטלת מאסר ברף התחתון של טווח הענישה.

דברי הנאשם

הנאשם הבהיר כי לא יחזור על התנהלות עבריינית ולא יפר את החוק. הביע צער וחרטה והדגיש כי למד לקח חשוב לחיים לפיו יש להתרחק מעולם הפשע. גם מסר כי מעולם לא הסתבך עם החוק וביקש סליחה ורחמים מבית המשפט.

דיון והכרעה

בפסיקה קיימת מגמה חדה וברורה לפיה בעבירות נשק יש ליתן את הבכורה לשיקולי הגמול וההרתעה : "בית משפט זה עמד לא פעם על החומרה הרבה שבעבירות נשק ועל הפגיעה בערכים המוגנים של שלמות הגוף, חיי אדם ושלום ובטחון הציבור הנפגעים מעבירות אלו ... חומרת עבירות אלו גלומה בפונטציאל הנזק הנובע מהן נוכח החשש כי הנשק הנסחר יועבר למי שמתכוון לבצע פעולות עברייניות או פעולות טרור... בית משפט זה נקט בשנים האחרונות במגמה מחמירה כלפי עבירות נשק, ועמד על כך בפסיקתו באופן תדיר". (ע"פ 971/19 מדינת ישראל נ' געביס, פסקה 8 והאסמכתאות שם (11.7.19):
עבירות הנשק הן עבירות חמורות המסכנות באופן ניכר את ביטחון הציבור, דבר המחייב נקיטה בענישה מרתיעה וביתר שאת נוכח היקפה והתפשטותה של תופעה זו:" יש חשיבות בענישה מוחשית של כל אחת ואחת מהחוליות בשרשרת הסחר. כל אחת מאותן חוליות "מוחזקת כמי שמודעת לתוצאות האפשריות הקשות העלולות לנבוע מהשימוש שייעשה בנשק לאחר שיגיע אל 'הצרכן הסופי' בקצה השרשרת". (ע"פ 8045/17 בראנסי נ' מדינת ישראל, פס' 11 (16.8.18); ראו גם : ע"פ 1323/13 רך חסן נ' מדינת ישראל, פסקה 12 (05.06.13); ע"פ 4945/13 מדינת ישראל נ' סלימאן, פסקה 11 ( 19.4.14).
בהתאם לגישה זו :" ברירת המחדל בעבירות נשק היא אפוא מאסר בפועל גם כאשר הנאשם נעדר עבר פלילי"(ע"פ 2564/19 אזברגה נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (18.7.19) .
באשר לצורך בקביעת מתחם העונש שעה שגובש הסדר טיעון הכולל טווח ענישה אין אחידות דעים בפסיקה (ע"פ 2524/15 ‏ ‏ איוון שפרנוביץ נ' מדינת ישראל, פסקה 18 (8.9.16); ע"פ 2454/18 עזרא שיינברג נ' מדינת ישראל, פס' 19 (2.12.18); ע"פ 1901/19 שמעון אסולין נ' מדינת ישראל (31.5.20). במקרה זה אלך בעקבות הגישה לפיה אין הצדקה לקביעתו של מתחם הענישה; ועם זאת, עדיין לשם בחינת סבירות הסדר הטיעון וגם קביעת העונש ההולם בתוך הטווח המוסכם , יש להידרש למדיניות הענישה הנהוגה ומקובלת (ע"פ 1958/98 פלוני נ' מדינת ישראל, פד"י נז(1) 577, 609 (25.12.02 ) (להלן: עניין פלוני).

לשם עמידה על מדיניות הענישה עיינתי בפסיקה אליה הפנו הצדדים שברובה רחוקה מבחינת הנסיבות וגם העבירות מענייננו, וגם בפסיקה אשר ביסודה עובדות הדומות למקרה זה ש להלן:

בע"פ 8207/19 שמעון אליהו נ' מדינת ישראל (13.7.20) - המדובר בנאשם שהורשע על יסוד הודאתו בשני מקרים בעבירה של סיוע לעסקה אחרת בנשק לפי סע' 144(ב2) בתוספת סע' 32 לחוק העונשין. הנאשם הינו צעיר בן 34, נעדר כל עבר פלילי והעונש שנמצא מתאים כלל רכיב של מאסר בפועל בגין שני אישומים למשך 18 חודשים. ערעור שהוגש לביהמ"ש העליון נדחה.

בת"פ (מחוזי ירושלים) 35608-04-18 מדינת ישראל נ' פהד רגבי (14.10.18) – המדובר הוא בנאשם מס' 2 בכתב האישום, צעיר בן 24 ללא עבר פלילי, אשר הורשע על יסוד הודאתו בעבירה של ניסיון לסחר בנשק לפי סע' 144(ב2). במקרה זה הוטל על הנאשם עונש הכולל מאסר בפועל למשך 12 חודשים.

בת"פ (מחוזי ירושלים) 35684-04-18 מדינת ישראל נ' ראמי ערמין (3.1.19) – גם במקרה זה באשר לנאשם מס' 5 המדובר בצעיר, נעדר עבר פלילי שהורשע על סמך הודאתו בעבירה של ניסיון לעסקה בנשק לפי סע' 144(ב2) בצירוף סע' 25 לחוק העונשין. גם במקרה זה נמצא כי העונש ההולם כולל בחובו מאסר בפועל למשך 12 חודשים ויום.

בת"פ (מחוזי ירושלים) 30972-10-18 מדינת ישראל נ' אדהם הינדי (13.5.19) – גם נאשם זה הינו צעיר בשנים אשר לחובתו שתי הרשעות מהעבר הרחוק, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו מש נת 2010 והצתה משנת 2001 לפני 18 שנה בהיותו קטין. גם נאשם זה הורשע על יסוד הודאתו בעבירה של ניסיון לעסקה בנשק לפי סע' 144(ב2) בצירוף סע' 25 לחוק העונשין. על נאשם זה הוטל עונש הכולל מאסר בפועל למשך 8 חודשים.

עולה מהאמור כי הסדר הטיעון כן מתיישב עם מדיניות הענישה הנהוגה ומקובלת. מטעם זה, כן מהמשקל שיש לייחס לצפיות הנאשם שמוותר  על זכותו לניהול ההליך, מקבל על עצמו את האחריות למעשיו בשלב מוקדם של ההליך דבר הגורם לחיסכון בזמן ומשאבים; כמו כן , נוכח משקלו הרב של האינטרס הציבורי בכיבוד הסדרים ולמעמדה של התביעה אשר חזקה כי בחנה ושקלה את מכלול השיקולים הרלוונטיים  דבר   המחייב יחוס משקל רב לעמדתה (עניין פלוני, עמ' 610) – אני סבור כי הטווח המוסכם הינו בהחלט מאוזן וראוי.

לעניין קביעת העונש בטווח המוסכם - משקל רב יש לייחס לגילו הצעיר של הנאשם, לעובדה כי הינו נעדר כל עבר פלילי, להודאתו, להבעת החרטה ולקיחת האחריות וגם למצבו הכלכלי והמשפחתי המורכב. כל אלה, מבלי שהתעלמתי מחומרת העבירה ונסיבותיה , מטים את הכף לקביעת עונש המתקרב לגבול התחתון של ההסדר.

סיכומו של דבר, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים:

למאסר בפועל למשך 16 חודשים, אשר תחילתם מיום מעצרו.

למאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים למשך 3 שנים משחרורו ממאסר , והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור עבירה מסוג פשע לפי סע' 144 לחוק העונשין ויורשע בגינה.

למאסר על תנאי לתקופה של 8 חודשים למשך 3 שנים משחרורו ממאסר, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור עבירה מסוג עוון לפי סע' 144 לחוק העונשין ויורשע בגינה.

זכות ערעור לבית-המשפט העליון תוך 45 ימים.

ניתן היום, א' אב תש"פ, 22 יולי 2020, בנוכחות ב"כ המאשימה עו"ד חכרוש, ב"כ הנאשם עו"ד סביחאת והנאשם בעצמו באמצעות (vc).