הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"פ 46180-09-19

לפני כבוד השופט אמיר טובי
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים

  1. אנאס ח'לאילה, ת"ז XXXXXX409 (עציר)
  2. נדאל מוגרבי, ת"ז XXXXXX359 (עציר)

החלטה

ביום 3.6.2020 הורשעו הנאשמים, על סמך הודאתם, בעבירות שיוחסו להם בכתב האישום, המהוות "עבירות של עסקת סמים", כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג - 1973 (להלן: "פקודת הסמים").

בגדר כתב האישום, ב יקשה המאשימה להכריז על הנאשמים כעל "סוחרי סמים" ולהורות על חילוט רכושם לטובת קרן חילוט סמים בהתאם לסעיף 36א לפקודת הסמים. ה בקשה תידון בישיבה הקבועה לטיעוני הצדדים לעונש ביום 8.9.2020.

לפיכך, ובהתאם לתקנה 3(א) לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לעניין חילוט רכוש), התש"ן - 1990, ניתנת בזאת הודעה כי הבקשה לחילוט תתברר במסגרת הישיבה הקבועה בפניי ביום 8.9.2020 שעה 10:00, אליה יזומנו הטוענים לזכות המפורטים להלן.

על הנאשמים ועל כל הטוען לזכות להגיש, לא יאוחר מעשרה ימים לפני הדיון הנ"ל, תצהיר בו יפרטו את טענותי הם לגבי הרכוש אליו יצורפו המסמכים התומכים בטענותיהם, על פי תקנה 3(ב) לתקנות הנ"ל.

ואלה הטוענים לזכות אותם יש לזמן:

1. בנק לאומי לישראל בע"מ, באמצעות עו"ד שרון כרמי פנחס ממשרד ליקוורניק גבע לשם טל ושות' שכתובתה דרך אבא הלל סילבר 16 רמת גן 5250608 בנוגע לנכס ברחוב דושניצקי אריה 4 בעכו הידוע כחלקה 65 בגוש 18017 הרשום ע"ש הנאשם 1 ואשתו.

2. מר אריאל דטל, מר שמעון ירון ומר יששכר עמית רוזן המופיעים כבעלי זכות משכון בנכס המוזכר בסעיף 1 דלעיל, מתוקף חוזה עם הנאשם 1 מיום 19.11.2017.

3. אשת הנאשם 1 הגב' ריהאם חלאילה ת.ז. XXXXXX191 בנוגע לרכב אאודי מ.ר. 66-435-301 וכן בנוגע לזכויותיה בנכס הנזכר בסעיף 1 דלעיל.

4. אחייניתו של הנאשם 1, הגב' אמל מסרי ת.ז. XXXXXX884 בנוגע לנכס אותו רכשה לכאורה מהנאשם 1 ברחוב קפלן 24 בעכו הידוע כחלקה 24/8 בגוש 18006 והרשום על שמה, וכן בנוגע ליתרת חוב בסך של למעלה מ 500,000 ש"ח אותו היא עודנה חבה לנאשם 1 בגין נכס זה.

ניתנה היום, ב' תמוז תש"פ, 24 יוני 2020, בהעדר הצדדים.