הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 8820-07-19

מספר בקשה:10
בפני
כבוד ה שופטת ישראלה קראי-גירון

מבקשים
פלוני

נגד

משיבים
בית חולים "רבקה זיו" צפת

החלטה

בתיק זה הוגשה תובענה לתשלום פיצויים שהתובעים בה הם הוריו של קטין אשר כנטען נזקיו נגרמו בשל רשלנות רפואית שהתרחשה בעת לידתו.

ביום 3.12.20 נתתי תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שהושג בין הצדדים לפיו חוייב הנתבע לשלם לתובעים סך של 1,800,000 ₪ (להלן: "פסק הדין"). כאמור בפסק הדין נדרשו התובעים להגיש הצעה להשקעת כספים בנוגע לסכום שנפסק.

ביום 6.1.21 הוגשה בקשת התובעים ולפיה ההורים עתרו לחלוקת הכספים כדלקמן: שכ"ט בגובה 25% בסך של 526,500 ₪; החזר עליות חוו"ד בסך 24,380 ₪ ; החזר שכ"ט מגשר בסך 2925 ₪; החזר אגרת תביעה בסך 1213 ₪; והחזר הוצאות להורים בסך 500,000 ₪. כמו כן התבקש כי יתרת הסכם, ע"ס 749,120 ₪, תושקע בחשבון חסכון ע"ש הקטין לפי תכנית השקעה מבנק מרכנתיל דיסקונט אשר צורפה לבקשתם.

בקשתי את תגובת האפוטרופוס הכללי לבקשה אשר הוגשה ביום 20.1.21. ב"כ היועמ"ש, עו"ד יוסף ג'אנם, הודיע לבית המשפט כי אין לו התנגדות לתוכנית השקעת הכספים שהומצאה על ידי התובעים . אולם באשר לחלוקת כספי הפיצוי בין הקטין להוריו נטען כי "במקרים כגון דא חלקם של ההורים יעמוד על 20% מהפיצוי ובמקרה שבפנינו סך זה יהיה 360,000 ₪ - אך ישאיר ההכרעה בעניין זה לשיקול דעתו של ביהמ"ש הנכבד".

התובעים בתשובתם לתגובת האפוטרופוס הכללי חזרו על בקשתם לחלוקת הפיצויים באופן שישולם להם סך של 500,000 ₪ מתוך כספי הפיצויים. התובעים הפנו לתכתובות שהוחלפו עם ב"כ היועמ"ש ובהם פירטו בפניו אודות רכיבי הנזק עליהם התבסס תחשיב הפיצויים בהליך הגישור תוך שהדגישו את קיצור תוחלת חייו של הקטין. כמו כן במכתב מיום 21.1.21 אף הציע ב"כ התובעים לב"כ היועמ"ש להתפשר ולהעמיד את הסכום המבוקש על סך 420,000 ₪ על מנת "לחסוך הדיון המשפטי וכדי לא לקפח את ההורים".

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, ולאור עמדת בא כח היועמ"ש, נימוקי הבקשה והתגובה מטעם התובעים ולאחר עיון בחוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים בעניין קיצור תוחלת חייו של הקטין (צורפו כנספח ג לתשובת התובעים מיום 22.1.21) ולאחר שלקחתי בחשבון את גילו של הקטין אני מורה כי חלוקת סך 1,800,000 ₪ תתבצע כדלקמן:

לתובעים סך 420,000 ₪ - 23.3% מהפיצוי;
לקטין סך של 824,000 ₪ - 45.8% מהפיצוי;
שכ"ט עו"ד והוצאות משפט כמבוקש בסך כולל של 555,018 ₪ - 30.8% מהפיצוי.

אציין כי מקובלת עליי עמדת ב"כ התובעים לפיה קביעה גורפת של 20% מהפיצויים להורים ללא כל אבחנה בנסיבותיו הספציפיות של כל תיק היא שגויה. וזאת בפרט בתיקים בהם קוצרה תוחלת החיים באופן משמעותי, כמו בענייננו - 10 שנים בהתאם לחוו"ד הנתבעת ו – 30 שנה לפי חוו"ד התובעים.

מכל מקום לאור עמדת ב"כ התובעים כאמור בתכתובת עם ב"כ היועמ"ש לפיה סך של 420,000 ₪ אין בו לקפח את ההורים, ומאחר ואין פערים משמעותיים בין הצדדים ולאחר שלקחתי בחשבון את גילו של הקטין, והנזקים שנגרמו לתובעים כמפורט לעיל ובנוסף לקיצור תוחלת חייו של הקטין אני קובעת, כאמור לעיל כי חלקם של ההורים יעמוד על סך של 420,000 ₪.

חלקו של הקטין בסך 824,000 ₪ יופקד בחשבון בנק על שם הקטין ויושקע בהתאם לתוכנית השקעת הכספים שצורפה לבקשת התובעים.

כל שימוש בכספים המופקדים יעשה אך באישורו של בית משפט לענייני משפחה.

המזכרות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ו שבט תשפ"א, 08 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.