הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 72084-12-19

לפני כבוד השופטת תמר שרון נתנאל

התובעת

מינהל מגורים ישראל פ.מ בע"מ
נגד

הנתבעת
עמותת חריש המאוחדת

החלטה

1. בהמשך להחלטה שניתנה על ידי היום בנוגע לסמכות המקומית ולשם קידום הדיון בתביעה, ניתנות בזה הוראות כדלקמן:

טרם הוגש כתב הגנה לתביעה שכנגד.

הנתבעת שכנגד תגיש כתב הגנה שכנגד, בתוך 60 ימים מהיום בו נמסר לה כתב התביעה שכנגד, או עד לא יאוחר מיום 10.8.20, לפי המוקדם.

ב. ניתן בזה צו לגילוי מסמכים ולמתן תשובות לשאלונים, לביצוע במועדים הקבועים בתקנות. הצדדים ישלימו את כל הליכים המקדמיים במועדים הקבועים בתקנות.

ג. כל בקשה שירצה צד להגיש, עליו להגישה בתוך 14 ימים מהיום בו נוצרה העילה להגשתה.

2. נקבעת בזה ישיבת קדם משפט ליום 1.12.20 בשעה 09:00.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ותעדכן את יומני.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תש"פ, 15 יולי 2020, בהעדר הצדדים.