הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 69426-05-19

לפני כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא
בעניין החברה:

בעניין המנהל המיוחד:

התובעים

חברת א.מ.ע.י נדל"ן בע"מ

עו"ד יואב הריס

  1. ישי בנין
  2. אירית בנין

ע"י ב"כ עוה"ד ע' אמיר ואח'

נגד

הנתבעים

  1. משה כהן
  2. אילנה כהן

ע"י ב"כ עוה"ד א' מירון ואח'

החלטה
(בקשה מס' 137)

1. לאחר שעיינתי בבקשתו של עו"ד הריס, בתגובת בנין ותגובת כהן, הגעתי למסקנה כי על החברה, שמלוא זכויותיה נרכשו על ידי בנין, לשאת בתשלום שכרו של עו"ד הריס.

2. התצהיר, שעבור הכנתו מבוקש השכר, נועד לשמש כראיה מטעם החברה ב תביעתו של מר כהן. התצהיר נועד לסייע לחברה בתביעתה כנגד כהן. פירות התביעה, ככל שת תקבל, יגיעו לחברה ועל כן על החברה לשאת בתשלום השכר ואין מקום לחייב את קופת ניהול הנכסים.

3. השכר ישולם תוך 15 יום.

4. כהן יגיבו לבקשת בנין לשיפוי בשל ההוצאות העודפות ששילמו ובנין יגיבו לבקשת כהן לחלוקת הכספים הזמינים. תגובות עד 15/09/2021.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשפ"א, 01 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.