הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 50780-07-19

בפני
כבוד ה שופטת אילת דגן

התובעים

  1. פלוני
  2. פלוני

-נגד-

הנתבעות

  1. מדינת ישראל משרד הבריאות
  2. שירותי בריאות כללית באמצעות MCI מדנס

החלטה

  1. בהתאם להחלטתי מיום 08/07/2021 , מוזמנים הצדדים לישיבת הוכחות ביום 24/03/2022 שעה 10:00 .
  2. הצדדים יגישו את כל העדויות הראשיות בתצהירים לרבות תעודות עובד ציבור: התובעים – עד 14/10/2021 והנתבעות עד 14/11/2021. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך. ככל שהתצהיר (כולל נספחיו) עולה על 5 עמודים יש להגיש עותק נוסף, שיהיה עותק קשיח כרוך ומדוגל לא לסריקה שייכנס ישירות לתיק הנייר.
  3. עד שאינו בשליטת צד ולא הסכים ליתן תצהיר גם לאחר בקשת עוה"ד שהומצאה לו בכתב בדואר רשום, יומצאו פרטיו ותמצית עדותו הצפויה, בתוך המועד להגשת תצהיריו

 4. הצדדים ידאגו לזימון עדיהם לישיבה שקבעתי לפחות 60 יום לפני מועד הישיבה ויבצעו את הזימונים במסירה אישית. על עורכי הדין לוודא עם העדים לפני הישיבה את הגעתם. מובהר כי מועד הישיבה לא ידחה עקב אי התייצבות עד שלא זומן כמפורט לעיל.
 
5. הצדדים יערכו לסיכומים בעל-פה בתום הישיבה.

ניתנה היום, כ"א אב תשפ"א, 30 יולי 2021, בהעדר הצדדים.