הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 50455-02-21

בפני
כבוד השופטת בטינה טאובר, סגנית נשיא

התובעת
פלוני

נגד

הנתבעת
מדינת ישראל - משרד החינוך

החלטה

נקבע לקדם משפט ליום 24/10/21 שעה 10:30.

ב"כ התובעת יבצע מסירה אישית של כתב התביעה והחלטה זו לנתבע ת, תוך 15 יום מהיום.

כתב הגנה יוגש תוך 60 יום ממועד המצאת כתב התביעה.

תשומת לב ב"כ הצדדים לתקנה 15(א)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"), על פיה יש לצרף לכתב טענות, בין היתר, חוות דעת של מומחה רפואי שבכוונת בעל הדין להסתמך עליה במהלך המשפט.

ב"כ הצדדים יקיימו דיון מקדמי בהתאם לתקנות 34- 36 לתקנות.

דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט.

הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות.

רשימת בקשות בהתאם לתקנה 49 לתקנות תוגש עד לא יאוחר מ - 20 יום לפני ישיבת קדם משפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 יום.

רשימת עדים בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על-ידי התובעת 20 יום לפני ישיבת קדם משפט,
ועל-ידי הנתבעת 14 יום לאחר מכן.

כל מסמך המוגש לתיק בית המשפט והיקפו, כולל נספחים, עולה על 20 עמודים, יוגש בנוסף בעותק כרוך ומדוגל לתיק הנייר.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ התובע, שימציאה במסירה אישית לנתבעים ביחד עם כתב התביעה.
ניתנה היום, ט"ז אדר תשפ"א, 28 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.