הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 49422-06-19

בפני
כבוד ה שופט איל באומגרט

המבקשות

  1. עדין מערכות שתלים דנטלים בע"מ
  2. עדין דיגיטל בע"מ

נגד

המשיבים

  1. סי 3 די בע"מ
  2. שמעון אקהויז
  3. עוזי אפל
  4. יצחק וולף
  5. מיכאל (מיקי) עדן
  6. cherry imaging ltd

החלטה

הבקשה:

לפניי בקשה להורות למשיבים להשיב לשאלון.

בית המשפט, בהחלטה מיום 19.7.20 קבע , כי שאלון יכלול לא יותר מ- 75 שאלות , כולל סעיפי משנה ותתי ס עיפים.

השאלון שנשלח על ידי המבקשות כולל פרק הנחיות כללי ולאחריו שאלות ספציפיות.

לטענת המבקשות , המשיבים סירבו להשיב לשאלון באופן קטגורי בטענה כי זו חורג מגדרי החלטת בית המשפט.

תשובת המשיבים:

לטענת המשיבים, הש אלון מבקש לעקוף את החלטת בית המשפט. המשיבים טוענים, כי המבקשות מספרו השאלות עד מספר 75, אולם הלכה למעשה כל שאלה מכילה תתי שאלות וסעיפי משנה.

לשם כך מפנים המשיבים לפרק א לשאלון הכולל הנחיות כלליות, שם, לטענתם, הוסוו שאלות נוספות.

הנחיה א.2. דורשת כי בכל מקום בו מתייחסת התשובה לפגישה יש לציין את מועדה , מקומה והמשתתפים בה.

הנחיה א.4. המתייחסת למסמכים כוללת דרישה לציין את טיב המסמך, תאריכו, זהות עורך המסמך, זהות מקבלו, נסיבות עריכתו וכן יש לצרף המסמך.

הנחיה א.5. מתייחסת לפעולות צד ג ואזי נדרשים המשיבים לציין את זהות המבצע , מועד הביצוע, נסיבות הביצוע.

הנחיה א.6. מתייחסת לפנייה, בקשה או דרישה. כאן נדרשים המשיבים לפרט את המועד, אופן עשיית הפניה, זהות המקבל ונסיבות עריכתה וכן את אופן הפניה.

הנחיה א.7 מתייחסת לאמירות בעל פה המאוזכרות בשאלון. במקרה זה נדרשים המשיבים לציין את זהות האמור, זהות נמען האמירה, מועד אמירתה , אופן אמירתה ונסיבותיה.

תגובת המבקשות:

לטענת המבקשות תשובת המשיבות מתחכמת וכל מטרתה להימנע מלהשיב לשאלון וכך לא לאפשר להגיע לחקר האמת.

עוד טוענות המבקשות כי המשיבים עצמם פעלו באותה דרך בשאלון מטעמם.

פרק ההנחיות הכלליות:

עיון בפרק ההנחיות הכלליות מלמד, כי כל שמבוקש שם הוא מענה סביר וראוי לשאלות על מנת שהשאלון יגשים את מטרתו, ייעל את ההליך ויצמצם שאלות שבמחלוקת. בדרישת הפירוט אין עקיפה של רוח וכוונת החלטת בית המשפט.

על כן, יש להשיב בהתאם למבוקש בפרק ההנחיות.

השאלות הספציפיות:

שאלה 5: "מה הוגדר והוצג כרמת דיוק של הסורק במועד החתימה על ההסכם? פרטו ביחס לסריקה של שן יחידה, 4 שיניים וקשת מלאה."

טענת המשיבים לפיה שאלה חמש כוללות שלוש שאלות נכונה. על כן, המשיבות פטורות ממתן תשובה לשאלה על פי נוסחה.

שאלה 6 : "אלו בדיקות נערכו כדי לתמוך ברמת הדיוק של הסורק כפי שהוצגה במועד חתימת ההסכם? פרטו את שיטת הבדיקות והציגו אסמכתאות רלבנטיות"

לטענת המשיבים השאלה כוללת שתי שאלות והן: אילו בדיקות נערכו ובהמשך את שיטת הבדיקות.

דין טענת המשיבות להידחות. הלכה למעשה זו אותה שאלה. המענה לסוג הבדיקה כולל את שיטת הבדיקה.

שאלה 7: "מה הייתה רמת הדיוק של הסורק ערב סיום ההתקשרות בין הצדדים (אפריל 2019)? פרטו ביחס לסריקה של שן יחידה, 4 שיניים וקשת מלאה.

ראו הדיון המתייחס לשאלה 5.

שאלה 14: "האם קיים תיעוד של שלבי פיתוח הסורק, כנטען בסעיף 63 לכתב ההגנה? אם כן, פרטו כל שלב ושלב."

לשיטת המשיבים השאלה טומנת בחובה שתי שאלות: הראשונה- האם קיים פירוט, השנייה – פירוט כל שלב.

שאלה זו מקורה בנקודת ההנחה כי בסעיף 63 לכתב ההגנה נטען שקיים תיעוד של שלבי פיתוח הסורק. משכך, שאלה זו למעשה כוללת שאלה אחת והיא פירוט שלבי ם. על כן, יש להשיב.

שאלה 16: "פרטו את כלל גרסאות הסורק שפותחו והועברו לתובעות, על מאפייניהן וכולל מועד מסירתם"

לטענת המשיבים שאלה זו כוללת שלוש שאלות: הראשונה- פירוט גרסאות הסורק, השנייה – המאפיינים, השלישית- מועד המסירה.

שאלה זו מפרטת את המענה הנדרש. ברי כי גרסאות ומאפיינים כרוכים זה בזה. הבקשה ליתן את מועד המסירה, אין בה הכבדה. על כן, יש להשיב.

שאלה 17: "האם קיים נוהל שימור גרסאות לפיתוח תוכנה בנתבעת 1? פרטו וציינו היכן הן נשמרות."

לטענת המשיבים שאלה 17 כוללת שלוש שאלות: הראשונה – האם יש נוהל, השנייה – לפרט הנוהל, השלישית – היכן הנוהל נשמר.

שאלה 17 כוללת שתי שאלות והן האם יש נוהל והיכן הוא נשמר.

השאלה אינה מבקשת לפרט את הנוהל אלא לפרט היכן נשמר.

משכך, יש להשיב לשאלה.

שאלה 20: "מה נכלל בעבודות הפיתוח שאפשר שחרור של שתי גרסאות בשנת 2019 כנטען בסעיף 85 לכתב ההגנה? פרטו לגבי כל אחת מהגירסאות."

הבקשה לפרט מה נכלל בכל אחת מהגרסאות נכללת בשאלה הראשית " מה נכלל....". על כן, יש להשיב לשאלה.

שאלה 21: "האם קיים והועבר לתובעות מפרט של כל אחד ואחד מרכיבי המוצר? אם כן פרטו וציינו מועדים".

גם אם השאלה כוללת שתי דרישות: כלומר, תשובה האם הועבר מפרט ואם כן מתי? אין כל קושי להשיב והתשובה אינה מחייבת מאמץ ניכר או מיוחד. משכך, יש להשיב.

שאלה 24 : " מהן ההשלמות שנדרשו והושלמו בתיק הייצור, כנטען בסעיף 52 לכתב ההגנה? פרטו מתי הושלמו וצרפו אסמכתאות."

הלכה למעשה זו שאלה אחת אשר פורטה לפרטי פרטים על מנת למנוע אי הבנות. על כן, יש להשיב.

שאלה 26: "האם נמסרה לתובעות חוברת/ספר איתור תקלות? אם כן, נא הציגו את החוברת ופרטו את מועד מסירתה"

ככל שנמסרו חוברת או ספר לתובעות ברי שיש לציין את מועד המסירה. אין כאן חריגה משמעותית מהחלטת בית המשפט. על כן, יש להשיב.

שאלה 27: "האם ציוד הבדיקה, על כל מרכיביו, היה תקין ופעיל למשך כל תקופת ההסכם? פרטו וציינו ביחס לכל רכיב, כולל מועדים"

שאלה זו כוללת, כטענת המשיבים מספר רב של שאלות. מה גם שהשאלה עמומה. משכך, המשיבים פטורים מלהשיב.

שאלה 29: "האם לנתבעת 1 יש מנגנון בקרת איכות ומנהל למנגנון? פרטו אודות המנגנון וצרפו אסמכתאות."

לטענת המשיבים השאלה כוללת שלוש שאלות: הראשונה- האם יש מנגנון, השנייה – האם יש מנהל למנגנון , השלישית – לפרט את המנגנון.

בכל הכבוד הראוי למשיבים דומה שהם אכן נתפסים גם לדקויות. יש להשיב.

שאלה 32: "מדוע לטענתכם המשיך צוות הפיתוח לעבוד ולשפר את הסורק לאחר מסירת תיק המוצר, אם לטענתכם היו כשלים בתהליך הייצור? פרט מה שופר ומתי."

כאן יש ממש בטענת המשיבים שהשאלה טומנת שלוש שאלות רחבות וכלליות. כל כן, המשיבים פטורים מלהשיב.

שאלה 35: "מי הרופאים שאותרו וגוייסו לטובת הניסויים הקליניים, כנטען בסעיף 60 לכתב ההגנה? פרט את שמותיהם, מועדי גיוסם והיקף הניסויים שערכו."

לטענת המשיבים השאלה כוללת שלוש שאלות: הראשונה – מי הרופאים, השנייה – מועד גיוסם, השלישית – היקף הניסויים שערכו"

ניתן להשלים עם השאלה המפוצלת לעניין זהות הרופאים ומועד גיוסם. אולם, פירוט היקף הניסויים, חורג מגדרי שאלה אחת.

יש להשיב לשאלה לעניין זהות הרופאים ומועד כיוסם.

שאלה 47: " מהם מקורות המימון שעמדו לרשות הנתבעת 1 לפיתוח המורים עליהם הצהירה בפני המדען הראשי בין השנים 2012 – 2019? פרטו את המקורות לרבות הון מניות נפרע, הלוואות וציינו מועדים"

הבקשה לפרט את מקורות המימון בצירוף המועדים אינה פיצול אמיתי לשתי שאלות. על כן, יש להשיב.

שאלה 48: "פרטו את בעלי התפקידים בנתבעת 1 שעסקו בפיתוח הדור הראשון של הסורק נשוא ההסכם, לרבות היקף משרתם, מועדי העסקתם, ומועד תשלון שכר אחרון, בכל אחת מהשנים 2014 – 2019".

יש ממש בטענת המשיבים, כי השאלה כוללת ארבע שאלות: זהות ה מועסקים, היקף המשרה, תקופת העסקה, מועדי העסקה ומועד תשלום אחרון.

יש להשיב ולפרט את זהות המועסקים ומועדי העסקתם.

שאלה 53: "באלו אמצעים נוספים נקטה הנתבעת 1 כדי להפחית את עלויותיה, ביחס לנאמר בסעיף 165 לכתב ההגנה ? נא פרטו סכומים והביאו אסמכתאות מתאימות."

אכן השאלה כוללת שתי שאלות והן: אלו אמצעים ולפרט סכומים.

יש להשיב אלו אמצעים ננקטו.

שאלה 54: "האם לנתבעת1 הייתה הערת עסק חי בדוחותיה הכספיים בין השנים 2014 – 2019? פרטו בין היתר לגבי זהות רו"ח מבקר והציגו אסמכתאות"

גם אם השאלה כוללת סעיף משנה, יש להשיב שכן אין בכך קושי וטרחה.

שאלה 56: בדרישה לפרט "תפקידים" ו"סמכויות" אין באמת פיצול אמיתי לשתי שאלות. כל כן, יש להשיב.

שאלה 57: ראו הדיון המתייחס לשאלה 56.

שאלה 60: "מה היה המשוב שקיבל נתבע 4 ביחס לביצועי הסורק בנוגע לתוצאות הניסויים הקליניים מגורמי הביצוע בתחום הדנטלי עימם היה במגע? פרטו שמות, מועדים והציגו אסמכתאות"

אכן השאלה כוללת שלושה רכיבים. אולם, קשורים אחד לשני ויש להשיב.

שאלה 61: יש להשיב לעניין התפקידים, הסמכויות ומועדי העסקה. זו שאלה אחת.

שאלה 62: ראו הדיון ביחס לשאלה 60.

על המשיבים להשיב עד 18.10.20 (בהינתן פגרת הסוכות ותקופת הסגר נוכח משבר הקורונה).

המשיבים ישלמו, ביחד ולחוד, הוצאות המבקשות בסכום כולל של 3,000 ₪, בגין בקשה זו.

ניתנה היום, ה' תשרי תשפ"א, 23 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.