הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 48742-10-20

מספר בקשה:4
בפני
כבוד ה שופט חננאל שרעבי

מבקש
פלוני

נגד

משיבה
כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

  1. בפניי בקשה לתשלום תכוף.
  2. מהמתואר בכתב התביעה עולה כי תאונת הדרכים ארעה ביום 3.9.2020, לפני כחודשיים וחצי בלבד.
  3. עוד עולהמהבקשה עצמה, כי המבקש לא פנה אל המשיבה בדרישה לתשלום תכוף, 60 ימים בטרם הגשת הבקשה לבית המשפט, כנדרש לפי סעיף 5א(א) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975 (להלן: "חוק הפלת"ד") ותקנה 2(א) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), תשמ"ט –1989 (להלן: " תקנות הפיצויים").
  4. ב"כ המבקש טען בבקשה דנן כי מדובר בדרישה פורמלית בלבד וכי לא תיפגענה זכויות המשיבה כתוצאה מ"דילוג" על שלב הצגת הדרישה בפני המשיבה, בטרם יפנה המבקש בבקשה לתשלום תכוף לבית המשפט.
  5. אינני מסכים עם עמדתו זו של ב"כ המבקש.

על פי סעיף 5א(א) לחוק הפלת"ד תנאי להגשת בקשה לתשלום תכוף לבית המשפט הוא שיגור דרישה לתשלום כאמור המופנית לחייב ואי היענות לה מצד החייב בתוך פרק זמן של 60 יום.
"דרישה" על פי סעיף 2(א) לתקנות הפיצויים " תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת ותהא נתמכת בתצהירו של הפונה".
לא מדובר בשלב פורמאלי כהגדרת ב"כ המבקש, אלא בשלב בעל תכלית, שהיא מתן הזדמנות ל משיבה לבדוק את הבקשה (ערוכה כדין, מפורטת ומלווה בתצהיר) , לענות עליה ואולי להיענות לה בטרם הגשת בקשה לבית המשפט.
ראו: בתת (י-ם) 25760-01-15 אלחייק אלישבע נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול" (22.3.2015).
אליעזר ריבלין, "תאונת הדרכים" (מהדורה 4, 2011) עמ' 831-832.
6. אכן, קיימות גישות שונות בשאלה האם מדובר בתנאי "שאין בלתו" (ראו למשל בש"א 3931/99 אושרי דבורה נ. אליהו חברה לביטוח (17.8.99) ; תא(ב"ש) 1284/00 יפרח גולן נ. אריה חב' לביטוח בע"מ (22.10.2001) ) ואולם נראה כי תנאי מוקדם להגשת בקשה לבית המשפט הוא מתן הזדמנות לחייב לבדוק את הפנייה ולשקול היענות לה. בפרט כאשר עסקינן בתאונה שאירעה לפני כחודשיים וחצי בלבד.
7. במצב דברים זה ובנסיבות התיק דנן, יש להקפיד הקפדה יתרה על ביצוע דרישת התשלום המקדימה למשיבה כקבוע בחוק הפלת"ד ובתקנות הפיצויים – מילוי הטופס הדרוש על כל פרטיו ו צירוף תצהיר מאת המבקש – וכך אני מורה.
8. הבקשה לתשלום תכוף במתכונתה הנוכחית נמחקת בזאת ללא צו להוצאות.
9. המשיב יהיה רשאי להגיש הבקשה מחדש לאחר פניה מוקדמת לחברת הביטוח ומילוי הפרטים הנדרשים בפניה המוקדמת.

ניתנה היום, א' כסלו תשפ"א, 17 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.