הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 44686-03-16

מספר בקשה:37
בפני
כבוד ה שופט נאסר ג'השאן

התובעים בת"א 45261-03-16:

התובעים בת"א 44686-03-16:
.1 עיזבון המנוח סלים ניקולא ח'ורי (המנוח)

2. עיזבון המנוח ניקולא סלים ח'ורי (המנוח)
3. יוסף ניקולא ח'ורי
4. נסרי ניקולא ח'ורי
5. סומיה ח'לף
6. עיזבון המנוחה עפיפה ניקולא חורי (המנוח)
7. ח'זנה שפיק ח'ורי
8. ג'זאלה שפיק נג'אר
9. ניג'מה שפיק יעקוב

  1. מרים אליאס עטאללה
  2. עימאד ג'ובראן
  3. זיאד ג'ובראן
  4. ריאד ג'ובראן
  5. יוסף חאג'
  6. פיראס חאג'

נגד

הנתבעת:
מדינת ישראל/רשות מקרקעי ישראל
באמצעות פרקליטות מחוז חיפה – אזרחי

פסק דין חלקי

1. לפניי בקשת הנתבעת להורות על סילוק שתי התביעות המאוחדות על הסף מחמת העדר יריבות והיעדר עילה.

2. עסקינן בשתי תביעות מאוחדות אשר עוסקות באותן חלקות מקרקעין - ת"א 44686-03-16 תיקרא להלן: "התביעה בעניין עטאללה"; ואילו ת"א 45261-03-16 תיקרא להלן: "התביעה בעניין ח'ורי".

3. כפי שעוד יובהר להלן המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בשאלה, אילו מן התובעים הוכיח "שרשור זכויות" כדין שהגיע אליו מן הבעלים המקוריים בחלקות עפ"י צויי ירושה או צווי קיום צוואה .

4. על-פי הנטען בכתב התביעה בעניין עטאללה, התובעת 1 קיבלה לידיה חלקים מיורשת המנוח סלים ניקולא ח'ורי (להלן : "המנוח סלים") על-פי צו קיום צוואה של אימה המנוחה פרידה סלים ניקולא, וחלקים מירושת המנוח אליאס יוסף עטאללה (להלן: "המנוח אליאס") בעלה של פרידה הנ"ל, ואילו התובעים 2-6 קיבלו לידיהם זכויות מירושת המנוח אליאס בלבד ובכתב התביעה שהוגש בעניין ח'ורי נטען כי התובע ים קיבלו זכויות מירושת המנוח סלים, כפי שעוד יובהר להלן.

5. בשתי התביעות עתרו התובעים לקבלת פיצויי הפקעה בגין הפקעת המקרקעין הידועים כחלקות 555, 236, 37 (סוג 16), 37 (סוג 13) ו-308 בגוש 2; חלקה 13 בגוש 6; חלקות 249 ו-167 בגוש 1 (להלן: "המקרקעין"), המצויים בכפר אלברווה ואשר נרכשו בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953.

6. לאחר הגשת כתב התביעה הוגשה מטעם התובעים בעניין ח'ורי בקשה לתיקון כתב התביעה, על-ידי הוספת ארבע חלוקת נוספות שלא נכללו בכתב התביעה , ומטעם התובעים בעניין עטאללה, ביום 19.04.2016 הוגשה בקשה לתיקון כתב התביעה דרך הוספת תובעים (לבקשה נעתרה כבוד השופטת א' אלון בהחלטה מיום 19.4.2016) . בכתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעת עתרה היא להורות על דחיית התביעה מחמת התיישנות, העדר עילה, העדר יריבות, שיהוי ונזק ראייתי. על כן, ביום 23.10.2018 ולאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים בעניין זה, ניתן פסק דין חלקי המורה על דחיית התביעה של התובעים בעניין ח'ורי מחמת התיישנות, ככל והיא מתייחסת לחלקות 358 ו-396 בגוש 2, חלקה 22 בגוש 5 וחלקה 23 בגוש 8, זאת מאחר והבקשה לתיקון כתב התביעה הוגשה בחלוף תקופת המעבר שנקבעה בהלכת ארידור (דנ"א 1595/06 עזבון המנוח ארידור נ' עיריית פתח תקווה (21.03.2016)).

7. במסגרת פסק הדין לא נדרשתי לטענת הנתבעת לסילוק התביעה בעניין עטאללה, מאחר ובאותו שלב לא היה ידוע אם התובעים שהתווספו לכתב התביעה עפ"י החלטה מיום 19.4.2016 , יוכרזו כיורשיה של המנוחה פרידה. כעת הוגשה הבקשה נשוא הדיון במסגרתה עתרה הנתבעת להורות על סילוק שתי התביעות מחמת העדר יריבות והעדר עילה.

8. בבקשתה שלפניי, טוענת הנתבעת כי יש להורות על סילוק התביעה בעניין ח'ורי מחמת העדר יריבות, ביחס לתובעות 5, 7, 8 ו-9 (סומי ה, חזנה, ג'זאלה ונג'מה), מאחר ונפלו בצווי הירושה טעויות מהותיות המשליכות על ה זכויות הנטענות של חלק מהתובעים. לטענת הנתבעת לא ברורה זיקת התובעת מס' 6 – המנוחה עפיפה ניקולא ח'ורי, לעיזבון המנוח ניקולא, שכן שמה לא מצוין כיורשת של המנוח ניקולא בצו הירושה שצורף. יתרה מהאמור נטען כי קיימת אי בהירות לגבי זהותה של המנוחה עפיפה, האם עסקינן באשתו של המנוח ניקולא, או שמא מדובר בעפיפה סלים ח'ורי אשתו של המנוח סלים. נטען כי לא הוצג צו ירושה שיש בו כדי לבסס את עילת התביעה של התובעות 7-9. עוד נטען בהקשר זה כי אף התובעת מס' 5 אינה נמנית על יורשיו של המנוח ניקולא על סמך צו הירושה שצורף.

9. הנתבעת עוד טענה כי יש להורות אף על סילוק התביעה בעניין עטאללה, ביחס לתובעים 5-6, מחמת העדר יריבות מאחר ולא הוצג צו ירושה המוכיח את זכויותיהם בחלקה, בתור יורשיה של המנוחה נעימה.

עוד טענה הנתבעת כי יש להורות על סילוק התביעה מחמת העדר עילה שכן מבדיקה שנערכה עלה, כי המנוח אליאס קיבל פיצויים בגין הפקעת החלקות, מאחר והוטל עיקול על כספי הפיצויים שקיבל מרשות הפיתוח, לטובת ג'מיל אביאד כפי שעלה מהחלטת בית משפט השלום בתיק 3965/37.

10. הנתבעת הוסיפה כי דין שתי התביעות להידחות על הסף מחמת חוסר פירוט וזיהוי של המקרקעין, שכן בכתב התביעה צוין תיאור של גושים וחלקות פיסקליות בלבד, שאין בהן כל אינדיקציה לזיהוי המקרקעין ובניגוד לדין.

11. התובעים בשתי התביעות הגישו תגובות מטעמם בגדרן ביקשו להורות על דחיית הבקשה. התובעים בעניין עטאללה טענו בתמצית, כי הם משתדלים ומתאמצים להשלים את ההליכים המקדמיים המזכים אותם בפיצויים בגין ההפקעות. לגופו של עניין נטען, כי החלטת בית משפט השלום שניתנה כנגד המנוח אליאס, אשר הפנתה אליה הנתבעת, אינה מתייחסת לכל החלקות מושא התביעה. עוד נטען כי בנסיבות העניין יש מקום לאפשר לתובעים לחקור לעומק את נסיבות מתן ההחלטה הנ"ל ואת האמור בייפוי הכוח הנטען, במסגרת ניהול התביעה. באשר לצו הירושה של המנוחה נעימה – מורישת התובעים 5-6 נטען כי התובעים מחכים לקבלתו מרשם הירושות.

12. התובעים בעניין ח'ורי אף ביקשו להורות על דחיית הבקשה וצירפו לתגובתם צווי ירושה מתוקנים, המוכיחים את זכותה של המנוחה עפיפה שחאדה ח'ורי, בעיזבון המנוח ניקולא. באשר לזיהוי החלקות נטען, כי נעשתה פנייה לפקיד ההסדר בבקשה לזיהוי חלקות לפי מספרים חדשים, אך הבקשה טרם נענתה.

דיון והכרעה:

13. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים ונתתי דעתי לנימוקיהם, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה.

14. בטרם אכריע בטענות הצדדים ועל מנת להבהיר את טענות הצדדים בעניין העדר היריבות, אציג להלן את "העץ המשפחתי" של התובעים שה ם בני משפחה אחת.

המנוח סלים ניקולא ח'ורי הוא, על-פי הנטען, הבעלים המקורי של החלקות מושא התביעות. למנוח סלים היו ארבעה ילדים כפי שמפורט להלן:
ג'ובראן סלים ח'ורי

עפיפה סלים ח'ורי
סלים ניקולא ח'ורי ז"ל
ניקולא סלים ח'ורי ז"ל
פרידה סלים ח'ורי
יוסף
סומיה
נסרי
סוכייבה
מלבינה
מרים
נעימה
עפיפה שחאדה ח'ורי
(אשתו של ניקולא)
עימאד
ריאד
זיאד
פיראס
יוסף
ג'ובראן סלים ח'ורי

עפיפה סלים ח'ורי
סלים ניקולא ח'ורי ז"ל
ניקולא סלים ח'ורי ז"ל
פרידה סלים ח'ורי
יוסף
סומיה
נסרי
סוכייבה
מלבינה
מרים
נעימה
עפיפה שחאדה ח'ורי
(אשתו של ניקולא)
עימאד
ריאד
זיאד
פיראס
יוסף

15. יצוין כי בהתאם למסמכים שהונחו בפניי מרים הנה היורשת היחידה של פרידה, כאשר מלבינה ונעימה הן יורשות המנוח אליאס יוסף עטאללה – בעלה של פרידה, אשר נטען כי זכויותיו לא קשורות לזכויות בירושה מכוח המנוח סלים, אלא הן עומדות בפני עצמן (ראו טיעוני הצדדים בדיון מיום 30.11.2020).

16. ובכן, על מנת לבסס את עילת התביעה, היה על התובעים לצרף לכתב התביעה צו ירושה או צו קיום צוואה, המוכיח טענותיהם הנוגעות לזכויותיהם בקבלת הפיצוי הנטען, בתור יורשיו ויורשי יורשיו של המנוח סלים או בתור יורשיו או יורשי יורשיו של המנוח אליאס .

17. אולם, כיום בחלוף כ-5 שנים מיום הגשת התביעה ולאחר ארכות על גבי ארכות שניתנו לתובעים לא עלה בידי חלק מן התובעים להוכיח את זכויותיהם, בתור יורשי המנוח סלים או יורשי המנוח אליאס, וזאת מכוח צווי הירושה שהוגשו, כפי שיפורט להלן.

18. אציין כי מעיון בתיק נראה כי סוגיית העדר צו ירושה, או צו קיום צוואה מטעם כל התובעים, שבה ועלתה ברוב ישיבות קדם המשפט שהתקיימו בפניי כמפורט להלן:

א. כבר בישיבת קדם המשפט השנייה שהתקיימה ביום 11.06.2018, עלתה סוגיית העדר צווי ירושה המתייחסים לזכויותיהם של כל התובעים. נטען, כי לא עלה בידי התובעים להשיג את כל צווי הירושה, כאשר בהחלטתי מאותו יום קבעתי כי על התובעים "להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה המוכיח מעמדם לגבי ירושת המנוחה פרידה, עד לדיון שייקבע שאם לא כן, אשקול מחיקת תביעתם".

ב. בדיון שהתקיים ביום 15.10.2018 ניתנה לתובעים בעניין עטאללה ארכה של 60 להודיע אם ניתן צו קיום צוואה או ירושה.

ג. ביום 24.06.2019 התקיים דיון נוסף ובו ביקשו התובעים ארכה להמצאת צווי הירושה, כאשר הצהיר ב"כ התובעים כי " ככל ולא יומצאו עד ליום 7.10.19 אני מסכים למחיקת התביעה ללא צו להוצאות". אולם כאמור אף במועד זה, במסגרת הדיון מיום 07.10.2019, הודיעו התובעים כי הם מבקשים ארכה נוספת של 3 חודשים להשגת צווי הירושה. במסגרת החלטתי מאותו יום ניתנה ארכה אחרונה להמצאת צווי הירושה עד ליום 10.02.2020.

ד. בדיון מיום 13.02.2020 ניתנה ארכה נוספת אחרונה להגשת צווי הירושה תוך 10 ימים, וזאת לאור הצהרת ב"כ התובעים לפיה צווי הירושה יומצאו לידיהם תוך ימים ספורים.

ה. ביום 10.03.2020 הוגש לתיק בית המשפט צו ירושה של המנוח ניקולא סלים ח'ורי, המוכיח לכאורה זכויותיהם של התובעים 3-5.
19. מעיון בצווי הירושה שהוגשו לתיק (לרבות אלה שתוקנו והוגשו לאור ההערות שצוינו בבקשה הנתבעת נשוא הדיון, לגבי הטעות שנפלה במספר ת.ז. של המנוחה עפיפה), עולה כי המנוח סלים ניקולא ח'ורי הוריש את מלוא זכויותיו לאשתו עפיפה שחאדה ח'ורי (תובעת מס' 6), ולבניו יוסף ניקולא ח'ורי (תובע מס' 3) ונסרי ניקולא ח'ורי (תובע מס' 4), כאשר היורשות סומיה ניקולא ח'ורי וסוכייבה ניקולא ח'ורי הסתלקו מהירושה של אביהם (ראו צו הירושה המתוק ן שצורף להודעה מיום 23.04.2021). אלא ששתי יורשות אלה חזרו ל היות יורשות בחלקים בעזבון המנוחה עפיפה (אמן) על-פי צו ירושה מיום 21.02.2020, שהוגש לבית המשפט ביום 10 .03.2020.

20. על כן, משהוכח בפניי כי התובעים 3, 4 ו-6 הנם יורשיו של המנוח ניקולא, אין מקום להורות על סילוק התביעה בעניינם מחמת העדר יריבות. באשר לתובעת מס' 5 – סומיה ח'לף, אמנם היא הסתלקה מירושתו של המנוח ניקולא, אולם מאחר והיא קיבלה מהמנוחה עפיפה שחאדה ח'ורי זכויות בירושה, כפי שעולה מצו הירושה שצורף להודעה מיום 10.03.2020, הרי הוכח בפניי שהיא בעלת זכות להגיש את התביעה נשוא הדיון ועל כן אין מקום להורות על סילוק התביעה נגדה מחמת העדר יריבות.

21. אציין עוד, כי בתביעה שהוגשה בעניין ח'ורי, מופיעות בנוסף התובעות 6-9 – ח'זנה שפיק ח'ורי, ג'זאלה שפיק נג'אר וניג'מה שפיק יעקוב, בתור יורשיה של המנוחה עפיפה שחאדה ח'ורי. מעיון בצו הירושה שהוגש בעניינה של עפיפה שחאדה ח'ורי, רעייתו של המנוח ניקולא עולה כי התובעות הנ"ל אינן מופיעות בתור יורשיה של המנוחה עפיפה, שכן ירושתה חולקה בין סומייה, יוסף, נסרי וסכיבה ח'ורי.

22. מכאן, לא ברור מכוח איזה זכויות הגישו התובעות 7-9 את התביעה משלא צורף כל צו ירושה המתייחס אליהן. ועוד מטיעוני הצדדים לא נהיר אם התובעות 7-9 הן בנותיה של המנוחה עפיפה שחאדה ח'ורי, או שמא מדובר בבנותיה של המנוחה עפיפה סלים ח'ורי – בתו של המנוח סלים ניקולא ח'ורי. מכל מקום, משלא צורף כל צו ירושה המתייחס לזכויות התובעות הנ"ל, לא ניתן להיווכח כי התובעות 7-9 זכאיות להגיש תביעה מטעמן בעניין זה ועל כן יש למחוק את התביעה המתייחסת אליהם בהיעדר יריבות.

23. הנתבעת עוד טענה בבקשתה, כי יש להורות אף על סילוק התביעה בעניין עטאללה בהתייחס לתובעים 5-6 – יוסף חאג' ופיראס חאג', מאחר ולא צורף כל צו ירושה בעניינה של המנוחה נעימה אמם של התובעים 5-6.

24. כמפורט "בעץ המשפחתי" ששורטט לעיל, המנוחה נעימה הנה בתה של המנוחה פרידה. כאמור בכתב התביעה המקורי פרידה ציוותה את זכויותיה לתובעת מס' 1 בתביעת עטאללה – מרים , ומרים היא יורשת הזכויות שמגיעות אליה מן המנוח סלים. פרידה היתה רעייתו של המנוח אליאס יוסף עטאללה, אשר כאמור זכויותיו במקרקעין נשוא הדיון אינן קשורות לזכויות בירושה מהמנוח סלים. כפי שעולה מצו קיום הצוואה שהונח בפניי המתייחס למנוח אליאס יוסף עטאללה, היורשות של המנוח אליאס הן מלבינה אליאס ג'ובראן, נעימה אליאס חאג' ומרים אליאס עטאללה (ראו צו קיום צוואה שצורף לתגובה מטעם התובעים בעניין עטאללה מיום 31.01.2018) , כאשר השאלה אם התביעה מכח זכויותיו התיישנה טרם הוכרעה.

25. בהתאם לאמור, מאחר והתובעים 5-6 טוענים לזכויות מכוח זכויותיה של המנוחה נעימה בעיזבון המנוח אליאס, היה עליהם לצרף צו ירושה או צו קיום צוואה המתייחס למנוחה נעימה אליאס חאג'. לפיכך, משלא הוצג כל צו ירושה המתייחס למנוחה נעימה, יש להורות על מחיקת התובעים 5-6 מהתביעה בעניין עטאללה, מחמת היעדר יריבות.

26. יש להבהיר כי בעניין זה, בית המשפט נהג לפנים משורת הדין עם התובעים הן בעניין עטאללה והן בעניין ח'ורי. בית המשפט הלך פעם אחר פעם לקראת התובעים והאריך את המועד להמצא ת צווי ירושה או צווי קיום צוואה לשם הוכחת הזכויות הנטענות. אולם כעת, בחלוף כחמש שנים מיום הגשת התביעה, אין עוד מקום להיעתר לבקשת התובעים למתן ארכה נוספת להמצאת צווי הירושה הנ"ל.

27. בחנתי את טענת הנתבעת לפיה יש להורות על דחיית התביעה בעניין עטאללה מחמת היעדר עילה, לאור החלטת בית משפט השלום בתיק מס' 3965/37. עפ"י הנתבעת ניתן להסיק מהחלטה זו כי המנוח אליאס קיבל פיצויים בגין הפקעת החלקות מושא ההחלטה והוטל עיקול על כספי הפיצויים לטובת מר ג'מיל אביאד ועל כן יש להורות על דחיית התביעה , ככל והיא מתייחסת לחלקות אלה.

28. כידוע, בהתאם להלכה הפסוקה, על בית המשפט לנקוט במשנה זהירות בבחינת בקשה לסילוק תביעה על הסף, ולעשות שימוש באמצעי זה רק באותם מקרים שבהם ברור שאין אפשרות, ולו קלושה, כי יוכיח התובע את עילת תביעתו (ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרויקטים בע"מ נ' מיכה צח חברה לקבלנות כללית בע"מ (04.06.2007)).

29. סבורני כי בשלב זה, אין מקום לקבוע, כי המנוח אליאס קיבל את מלוא הפיצוי בגין הפקעת המקרקעין נשוא הדיון, לאור האמור במסמכים שצורפו לבקשת הנתבעת. מעיון בייפוי הכוח שצורף לבקשה עולה, כי צוין שם שאכן רשות הפיתוח רכשה את החלקות מושא ייפוי הכוח מהמנוח אליאס בהתאם לחוק רכישת מקרקעין, אולם צוין שם כי המנוח אליאס "מסרב להכנס למו"מ על מנת לקבל את הפיצויים המגיעים לו". על כן נטען כי מאחר וקק"ל קיבלה מאת מר ג'מיל אביאד ייפוי כוח בלתי חוזר לגביית החוב, שולמו הפיצויים בגין החלקות הנ"ל למר אביאד, כאשר ייפוי הכוח הנטען לא צורף כלל לבקשה.
מהאמור עולה כי הטענה שהעלתה הנתבעת מחייבת בירור עובדתי ואין מקום להגיע למסקנה בעניין זה, על סמך החומר שהונח בפניי, בפרט בשים לב לעובדה כי לא הונחו בפניי מלוא המסמכים הנוגעים להעברת הסכומים הנ"ל.

30. עוד אציין כי בשלב זה מצאתי לדחות את בקשת הנתבעת לסילוק התביעה על הסף מחמת חוסר פירוט וזיהוי של המקרקעין. ב"כ התובעים הצהיר בתגובתו ובדיון בפניי, כי נעשתה פנייה לפקיד ההסדר בבקשה לזיהוי חלקות ומספרי החלקות מושא התביעה, והתשובה אמורה להתקבל בשבועות הקרובים, לפיכך בנסיבות העניין לא מצאתי בשלב זה, הצדקה להורות על דחיית התביעה מחמת חוסר פירוט וזיהוי.

31. מאחר ועתה ברור כי תביעת התובעים (מלבד התובעת מס' 1) בתביעת עטאללה מקורן אינו בזכויות פרידה שקיבלה זכויותיה מסלים, אלא בזכויותיו של המנוח אליאס הרי שבה וחוזרת לדיון שאלת התיישנות התביעה שהגישו התובעים הנוספים לאחר תיקון כתב התביעה (מאחר ו אין מקור זכויות אלה בזכויות פרידה המנוחה, שזכויותיה נתבעו בתביעה ה מקורית טרם תיקונה). לעניין זה אדרש בדיון הקבוע לאחר שתינתן לצדדים הזכות להשלים טיעוניהם בעניין .

32. לסיכום, ונוכח האמור, תביעת התובעים 5-6 בעניין עטאללה ותביעת התובעות 7-9 בעניין ח'ורי נמחקת בזאת מחמת היעדר יריבות ובהעדר עילת תביעה . התובעים 5-6 בתביעת עטאללה, ביחיד ולחוד, ישלמו לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪. כן תשלמנה התובעות 7-9 ביחד ולחוד סכום דומה לנתבעת בגין הוצאות ושכ"ט עו"ד. הסכומים ישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ד' תמוז תשפ"א, 14 יוני 2021, בהעדר הצדדים.